จับตาครม.สัญจรนัดแรกเคาะ"ชิม ช้อป ใช้" เฟส 3, อนุมัติประกันรายได้มันสำปะหลัง

ข่าวการเมือง 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 10:15 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายงานข่าวเปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม จะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งแรกของรัฐบาลภายหลังการเลือกตั้ง ซึ่งจัดขึ้นที่ จ.กาญจนบุรี โดยมีวาระการประชุมที่น่าสนใจ ได้แก่ กระทรวงการคลัง เสนอโครงการชิมช็อปใช้ เฟส 3 เน้นส่งเสริมการใช้เงินผ่านออนไลน์ เพื่อให้มีประชาชนลงทะเบียนเพิ่มอีก 2 ล้านคน รวมเป็นผู้ร่วมลงทะเบียนทั้งหมด 15 ล้านคน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังปี 2562/2563 วงเงิน 9,671 ล้านบาท โดยจะประกันรายได้ผลผลิตหัวมันสำปะหลังสด เชื้อแป้ง 25% ในพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังทั่วประเทศ ในกิโลกรัมละ 2.50 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 100 ตัน

กระทรวงคมนาคม เสนอโครงการเบื้องต้นด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบ่งเป็นโครงข่ายทางบก จ.กาญจนบุรี ประกอบด้วย การศึกษาโครงข่ายถนน เชื่อมเส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจฝั่งตะวันตก ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี งบประมาณ 22,000 ล้านบาท รวมถึงแผนพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หรือ มอเตอร์เวย์ ได้แก่ โครงการมอเตอร์เวย์นครปฐม-ชะอำ วงเงิน 80,000 ล้านบาท ที่เตรียมจะเสนอครม.โดยมีแผนสร้างปี 2564-2567, เสนอเร่งรัดโครงการมอเตอร์เวย์ ตามแผนการพัฒนาปี 2570-2574 อีก 2 เส้นทาง ได้แก่ สุพรรณบุรี-ชัยนาท และ สุพรรณบุรี นครปฐม ซึ่งรูปแบบโครงการจะเป็นรูปแบบเดียวกับโครงการมอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี ที่ขณะนี้มีความคืบหน้าของโครงการ 25% ซึ่งล่าช้ากว่าแผน 2 ปี ซึ่งกรมทางหลวงจะเจรจากับผู้รับเหมาเพื่อเร่งรัดก่อสร้างโครงการ และให้แล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการในปี 2566

นอกจากนี้ กระทรวงคมนาคม เสนอขออนุมัติปรับเพิ่มกรอบวงเงินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่-กาญจนบุรี ของกรมทางหลวง

กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอร่างประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ การจัดทำประมาณการรายได้การกำหนดและการชำระราคาอ้อยและค่าผลิตน้ำตาลทรายและอัตราส่วนของผลตอบแทนระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงาน พ.ศ...., ร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายว่าด้วยการยกเลิกระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยการเก็บเงินจากการจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักรข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2561 พ.ศ....

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เพื่อนำไปเป็นกรอบในการพิจารณาโครงการ และงบประมาณที่จะจัดสรรให้เป็นศูนย์กลางการผลิตและการตลาดสินค้าภาคเกษตร อุตสาหกรรมปลอดภัย และการท่องเที่ยวคุณภาพและสนับสนุนการค้าผ่านแดนในเขตภาคตะวันตก


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ