(เพิ่มเติม1) ศาล รธน.วินิจฉัย"ธนาธร"สิ้นสุดความเป็น ส.ส.จากปมถือหุ้นสื่อ มีผลตั้งแต่ 23 พ.ค.62

ข่าวการเมือง Wednesday November 20, 2019 17:41 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติวินิจฉัยด้วยมติเสียงข้างมาก 7 ต่อ 2 ว่า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ สิ้นสุดสมาชิกภาพสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ตั้งแต่วันที่ศาลฯ มีคำสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่ 23 พ.ค.62 เนื่องจากเห็นว่านายธนาธร ยังคงถือหุ้นในบริษัท วี-ลัค มีเดีย ซึ่งเป็นธุรกิจสื่อมวลชน ในวันที่พรรคอนาคตส่งรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แม้ว่านายธนาธร จะชี้แจงว่ามีการโอนหุ้นไปแล้ว แต่ปรากฎหลักฐานที่มีพิรุธหลายอย่างที่ผิดปกติ

เมื่อเวลาประมาณ 14.30 น.ตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญ ออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัย กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ของ นายธนาธร สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) หรือไม่ ในคดีการถือครองหุ้น บริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ในวันที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.

ศาลฯ ระบุว่า ตามที่นายธนาธรโต้แย้งว่ากระบวนการไต่สวนของ กกต.ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น ศาลฯ เห็นว่า กฎหมายบัญญัติให้ กกต.มีอำนาจหน้าที่ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีที่เห็นว่าสมาชิกภาพ ส.ส.มีเหตุสิ้นสุดลง ซึ่ง กกต.ได้มีมติเมื่อวันที่ 14 พ.ค.62 วินิจฉัยว่าสมาชิกภาพ ส.ส.ของนายธนาธร สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) และได้ยื่นคำร้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ ดังนั้นการยื่นคำร้องดังกล่าวจึงชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

ส่วนข้อโต้แย้งที่ว่าบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด มิได้ประกอบกิจการด้านสื่อมวลชนนั้น ศาลฯ วินิจฉัยว่า บริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ยังคงมีสถานะในการประกอบกิจการด้านสื่อมวลชนในวันที่พรรคอนาคตใหม่ส่งรายชื่อนายธนาธร เป็นผู้ลงรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ เนื่องจากบริษัทไม่ได้จดทะเบียนยกเลิกการเป็นผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา บรรณาธิการ หรือเจ้าของกิจการตาม พ.ร.บ.จดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ.2550 ก่อนวันที่ 6 ก.พ.62 ซึ่งเป็นวันที่พรรคอนาคตใหม่ได้จัดส่งบัญชีรายชื่อผู้รับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อต่อ กกต.

ขณะที่บริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 10 ม.ค.51 โดยมีวัตถุประสงค์ ประกอบกิจการหนังสือพิมพ์ โรงพิมพ์ พิมพ์หนังสือ พิมพ์จำหน่าย และประกอบกิจการโฆษณา ด้วยสื่อโฆษณาทุกอย่าง รวมทั้งมีแบบแสดงรายการประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนบริษัทระบุว่าประกอบกิจการออกหนังสือพิมพ์, โรงพิมพ์, รับพิมพ์หนังสือ, พิมพ์หนังสือเพื่อการจำหน่าย และมีการยื่นจดแจ้งการพิมพ์ตาม พ.ร.บ.จดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ.2550 ไว้เมื่อวันที่ 12 พ.ค.51 รวมไปถึงแบบนำส่งงบการเงินระบุว่าบริษัทมีรายได้จากการให้บริการโฆษณา

ดังนั้น นายธนาธร จะอ้างว่าบริษัท วี-ลัค มีเดีย ได้ปิดกิจการและเลิกจ้างพนักงานไปแล้วเมื่อวันที่ 26 พ.ย.61 เป็นต้นมา รวมทั้งได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงของนายจ้างต่อสำนักงานประกันสังคมเรื่องหยุดกิจการชั่วคราวในวันที่ 31 ม.ค.62 ก็ตาม แต่ไม่ได้จดทะเบียนยกเลิกกิจการสื่อ ทำให้บริษัท วี-ลัค มีเดีย ยังสามารถประกอบกิจการเมื่อใดก็ได้

"บริษัทวี-ลัค มีเดีย จำกัด จึงยังคงเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการสื่อมวลชน อยู่ในวันที่พรรคอนาคตใหม่ ได้จัดส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ต่อ กกต. โดยมีชื่อนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อยู่ในลำดับที่ 1" ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัย

ส่วนข้อโต้แย้งที่ว่านายธนาธร โอนหุ้น บริษัท วี-ลัค มีเดีย ก่อนวันรับสมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของพรรคอนาคตใหม่ เมื่อวันที่ 6 ก.พ.62 ให้ห้มารดา คือ นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ ไปแล้วตั้งแต่ 8 ม.ค.62 นั้น ศาลฯ การหนังสือส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5) ต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ล่าช้าผิดปกติจากที่บริษัทเคยดำเนินการมาในอดีต ทั้งๆ ที่การส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นนี้จะเป็นหลักฐานที่สำคัญหากนายธนาธร มีความประสงค์เข้าสู่การเมือง

"การที่ไม่มีการส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จึงเป็นการผิดปกติจากที่เคยปฏิบัติมา ทั้งที่การโอนหุ้นครั้งนี้มีความสำคัญต่อการเข้าดำรงตำแหน่งทางการเมืองของผู้ถูกร้องอย่างยิ่ง เพราะถ้าไม่ได้โอนไปก่อนวันที่ผู้ถูกร้องสมัครรับเลือกตั้ง ย่อมทำให้ผู้ถูกร้องมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 98 (3)" ศาลฯ ระบุ

ส่วนกรณีนายธนาธรอ้างว่าเรียกเก็บเงินจากเช็คล่าช้าเป็นประจำนั้น แต่เมื่อตรวจสอบย้อนหลัง 3 ปี พบว่า การเรียกเก็บเงินตามเช็คที่มีมูลค่าเกิน 2 ล้านบาทขึ้นไปในระหว่างปี 60-62 นั้น มีการเรียกเก็บเงินตามเช็คหลังจากลงวันที่ไว้ประมาณ 42-45 วัน แต่กรณีเรียกเก็บเงินตามเช็คฉบับลงวันที่ 8 ม.ค.62 กลับใช้เวลาถึง 128 วัน เป็นเรื่องที่แตกต่างจากที่ผ่านมาอย่างผิดปกติ และคำกล่าวอ้างของพยานฟังไม่ขึ้น

"ดังนั้น จึงเห็นว่านางรวิพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ (ภรรยาของนายธนาธร) สามารถนำเช็คฝากเข้าบัญชีได้ตั้งแต่วันที่ 9 ม.ค.62 แล้ว ข้ออ้างการไม่นำเช็คไปขึ้นตามทางปกติ จึงไม่มีน้ำหนักให้เชื่อถือ เนื่องจากเป็นเช็คที่ระบุชื่อนายธนาธร เป็นผู้รับเงิน และขีดคร่อม payee only จึงต้องนำเข้าบัญชีธนาคารเท่านั้น และไม่สามารถสลักหลังโอนกันได้ อีกทั้งการนำเช็คไปขึ้นเงินก็ไม่จำเป็นต้องไปด้วยตัวเอง อาจมอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปดำเนินการแทนได้ มิใช่เฉพาะนางรวิพรรณเท่านั้น เพราะนางรวิพรรณ ก็ไม่ใช่ผู้รับเงินตามเช็คนั้น นางรวิพรรณ จึงไม่จำเป็นต้องนำเช็คไปเรียกเก็บเงินด้วยตัวเอง และไม่ต้องรอเวลาถึง 4 เดือนเศษ" ศาลวินิจฉัย

ส่วนข้อเท็จจริงที่ได้จากการไต่สวนการโอนหุ้นของนางสมพรให้แก่หลานชายโดยไม่มีค่าตอบแทน ซึ่งอ้างความสัมพันธ์เชิงเครือญาติ ย้อนแย้งและแตกต่างจากการโอนหุ้นระหว่างนางสมพร และนายธนาธรที่มีค่าตอบแทน แม้นางสมพรจะเบิกความว่าต้องการให้นายทวี จรุงสถิตย์พงษ์ หลานชายมาแก้ปัญหาหรือฟื้นฟูบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัดก็ตาม แต่ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ามีการโอนหุ้นกันจริงหรือไม่ คงมีเพียงพยานหลักฐานเอกสารที่บริษัท วี-ลัคมีเดีย สามารถจัดทำขึ้นเองได้ในภายหลัง และการโอนหุ้นจากนายทวีกลับมาที่นางสมพรก็ไม่มีเหตุผลที่น่าเชื่อถือ

และกรณีที่นายธนาธร ชี้แจงว่าได้เดินทางกลับจากปราศัยที่ จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 8 ม.ค.62 มายังบ้านพักเพื่อโอนหุ้นบริษัทวี-ลัค มีเดีย ให้แก่นางสมพรนั้น ศาลเห็นว่าแม้จะฟังได้ว่านายธนาธรอยู่ในกรุงเทพฯ ในวันดังกล่าวจริง แต่ไม่ได้หมายความว่ามีการโอนหุ้นบริษัท วีลัค มีเดียในวันดังกล่าว และข้อท็จจริงที่ได้จากพยานแวดล้อมมีข้อพิรุธที่น่าสงสัยหลายประการ ประกอบกับการมีน้ำหนักหักล้างข้อสันนิษฐานของกฎหมาย และพยานหลักฐานของผู้ถูกร้องได้

ดังนั้น ข้อพิรุธที่น่าสงสัยหลายประการ ประกอบพฤติการณ์ทั้งปวงแห่งคดี จึงฟังได้ว่าผู้ถูกร้องเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท วี-ลัค มีเดีย ซึ่งประกอบกิจการสื่อมวลชนอยู่ในวันที่ 6 ก.พ.62 ซึ่งเป็นวันที่พรรคอนาคตใหม่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ต่อ กกต. อันเป็นลักษณะต้องห้ามในการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ทำให้สมาชิกภาพของ ส.ส.ของนายธนาธร สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ

ทั้งนี้ สมาชิกภาพ ส.ส.ของนายธนาธร สิ้นสุดลงนับแต่วันที่ศาลฯ มีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.จนกว่าศาลฯ จะมีคำวินิจฉัย ซึ่งจะนับตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค.62 เป็นต้นไป และเมื่อสมาชิกภาพ ส.ส.สิ้นสุดลง ทำให้ตำแหน่งว่างลง ประธานสภาฯ ต้องประกาศให้ผู้มีรายชื่อลำดับถัดไปเลื่อนขึ้นมาเป็น ส.ส.แทน โดยลงในราชกิจจานุเบกษาภายใน 7 วันนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง ดังนั้นจึงถือว่าวันที่ตำแหน่ง ส.ส.ว่างลง คือ วันที่ศาลฯ อ่านคำวินิจฉัย คือวันที่ 20 พ.ย.62

"อาศัยเหตุผลดังกล่าว จึงวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพ ส.ส.ของผู้ถูกร้อง สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ คือ วันที่ 23 พ.ค.62 และให้ถือว่าวันที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยให้แก่คู่กรณีฟัง เป็นวันที่ตำแหน่งส.ส.ว่างลง คือวันที่ 20 พ.ย.62" ศาลฯ อ่านคำวินิจฉัย

ด้านพรรคอนาคตใหม่ ระบุว่า สำหรับ ส.ส.บัญชีรายชื่อที่จะเลื่อนลำดับขึ้นมาแทนนายธนาธร คือ นายมานพ คีรีภูวดล ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 51 กลุ่มชาติพันธุ์


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ