กกต.เตือนผู้มีสิทธิเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ขอนแก่น เขต 7 เพิ่มชื่อ-ถอนชื่อภายใน 11 ธ.ค.

ข่าวการเมือง 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 15:15 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า ตามที่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 แทนตำแหน่งที่ว่าง เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่าสมาชิกภาพ ส.ส.ของนายนวัธ เตาะเจริญสุข ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 สิ้นสุดลง โดยสำนักงาน กกต.ได้กำหนดวันเลือกตั้งและเวลาในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคุม 2562 เวลา 08.00-1700 น.

ในการนี้ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.แทนตำแหน่งที่ว่าง จังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 ในพื้นที่อำเภอหนองเรือ และอำเภอมัญจาศีรี ตรวจสอบบัญชีรายชื่อจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ ณ ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงที่เลือกตั้ง ซึ่งหากเห็นว่าไม่มีชื่อตนเองหรือเจ้าบ้านเห็นว่ามีชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งปรากฎอยู่ในทะเบียนบ้านของตนให้ดำเนินการแจ้งต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือ นายทะเบียนท้องถิ่น ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เพื่อขอเพิ่มชื่อ หรือถอนชื่อแล้วแต่กรณี ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยนำหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้มาแสดงด้วย


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ