"ชวน"ยันกระบวนการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯปี 63 ใหม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ

ข่าวการเมือง 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 10:59 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวในระหว่างการประชุมลงมติร่างพ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เฉพาะในวาระที่ 2 และ 3 โดยยืนยันว่า การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นได้คำนึงถึงความถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ หลังมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แสดงความห่วงใยในหลายประเด็น เช่น ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเกินขอบเขตหรือไม่, กระบวนการตรากฎหมายเกินกำหนด 105 วันตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดหรือไม่ ซึ่งตนเองได้หารือกับฝ่ายกฎหมายอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว

ทั้งนี้ สาเหตุที่ต้องมีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ เฉพาะในวาระ 2 และ 3 อีกครั้ง เนื่องจากมี ส.ส.เสียบบัตรลงคะแนนแทนกัน จนนำไปสู่การยื่นเรื่องให้ตนเองเสนอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย โดยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวมีเนื้อหาเป็นไปตามคำร้องของ ส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน ไม่ได้เกินขอบเขตตามที่มีข้อกังวล

"คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นมีที่มา ไม่ใช่อยู่ดีๆ ศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยนะครับ เป็นเรื่องที่สภาฯ นี้ส่งเรื่องไป" นายชวน กล่าว

ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า กรณีดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญทั้งสิ้น เพราะศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยเองก็ไม่ได้ ประธานสภาผู้แทนราษฎรจะส่งเรื่องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเองก็ไม่ได้ หรือประธานสภาผู้แทนราษฎรจะวินิจฉัยเองก็ไม่ได้ ซึ่งตนเองต้องรับผิดชอบไม่ให้ดำเนินการผิดไปจากกระบวนการตามรัฐธรรมนูญ โดยได้มีการหารืออย่างหนักกับฝ่ายกฎหมาย รองประธานสภาฯ ทั้งสองคน รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

"คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันต่อรัฐสภาและทุกองค์กร (ตามรัฐธรรมนูญ) เป็นสิ่งที่เราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ส่วนเราจะชอบหรือไม่ชอบ ไม่พอใจว่าก้าวก่ายหรือไม่ หรือทำให้อำนาจฝ่ายนิติบัญญัติเป็นอย่างไรเป็นดุลพินิจของเรา อยู่ดีๆ ศาลจะมาสั่งเราไม่ได้ ทั้งหมดเป็นเรื่องที่เราขอไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย" นายชวน กล่าว

ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า หลังจากหารือกันแล้วได้ข้อสรุปว่าควรเริ่มกระบวนการนับหนึ่งในวาระที่ 2 ส่วนกำหนดเวลา 105 วันนั้น ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ดำเนินการครบถ้วนแล้ว แต่วันนี้เป็นการดำเนินการใหม่อันเกิดจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

"สมาชิกจะได้ดำเนินการด้วยความมั่นใจว่าเรายึดกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นหลัก อย่าไปกังวลเรื่องเราเสียเกียรติอะไรหรือไม่ เราเคารพกฎหมาย การเคารพกฎหมายบ้านเมืองคือการมีเกียรติอย่างยิ่ง แต่ละฝ่ายต่างมีอำนาจของตัวเอง" นายชวน กล่าว

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ