สภาฯ มีมติเสียงข้างมากเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 64

ข่าวการเมือง Saturday September 19, 2020 08:55 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ลงมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ในวาระ 3 ด้วยคะแนน 269 เสียง ไม่เห็นด้วย 60 เสียง งดออกเสียง 121 เสียง ไม่ลงคะแนน 6 เสียง หลังจากใช้เวลาอภิปรายตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. ก่อนจะปิดประชุมในเวลา 23.27 น.ของวันที่ 18 ก.ย.ที่ผ่านมา พร้อมมีมติเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ โดยขั้นตอนจากนี้ คือ ส่งให้ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาต่อไปในวันที่ 21 - 22 ก.ย.นี้

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม กล่าวภายหลังการลงมติว่า รัฐบาลขอบคุณ ส.ส. ที่เห็นชอบร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี 64 ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ แผนแม่บทเพื่อการปฏิรูป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 รวมถึงนโยบายเร่งดวน เพื่อให้เศรษฐกิจเติบโตอย่ามีเสถียรภาพยั่งยืน ส่วนข้อคิดเห็นความห่วงใยของส.ส.ที่แสดงความเห็น รัฐบาลขอรับไว้ด้วยความขอบคุณ และจะนำข้อสังเกตไปปรับปรุงการดำเนินงานของหน่วยงานรับงบประมาณ เพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์มากที่สุด ทั้งนี้ขอให้มั่นใจในนโยบาย มาตรการ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจะใช้ตามวัตถุประสงค์ แผนงานที่กำหนด ขณะเดียวกันรัฐบาลจะกำกับการใช้งบประมาณให้โปร่งใส และบรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อให้ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ