"ชินวรณ์" เรียกร้องทุกฝ่ายร่วมมือแก้รธน. เดินหน้าลดความขัดแย้ง

ข่าวการเมือง Wednesday September 23, 2020 18:41 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายในการพิจารณาเรื่องด่วนร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ...) พุทธศักราช ... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1) ว่า เมื่อวานนี้มีประชาชนเข้าชื่อกันเสนอแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้ และแน่นอนที่สุด คณะกรรมาธิการฯ ที่ตั้งโดยสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งได้ศึกษาอย่างเป็นกลาง ทั้งข้อดีและข้อเสีย ก็พบข้อเสนอแนะความเป็นจริงไม่ต่ำกว่า 20 ประเด็นที่เสนอแนะว่า ควรที่จะมีการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้ แม้แต่ในหมวดบทเฉพาะกาลหลังสุด ก็ได้มีข้อเสนอที่ชัดเจนว่า ควรที่จะนำไปสู่การแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 เพราะว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 ที่ว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายรัฐธรรมนูญของปี 2560 นั้นเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญที่เรียกว่าแก้ไขได้ยาก หรือแก้ไขไม่ได้เลย ผิดหลักการในการที่ให้เสียงข้างน้อยมามีอิทธิพลมากกว่าเสียงข้างมาก ซึ่งเป็นเรื่องที่เรียกว่า ไม่สามารถที่จะเปิดประตูไปสู่การแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ เพราะฉะนั้นจึงเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องมีการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญ

นายชินวรณ์ กล่าวว่า โดยเวลาจำกัดนี้จึงขอเรียกร้องต่อเพื่อนสมาชิกในรัฐสภาแห่งนี้ 4 ประการ คือ ประการแรก ต้องแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เพราะฉะนั้นวันนี้จึงคิดว่าถ้าหากว่าเรายังยึดอัตตาในแต่ละฝ่าย การแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ หากเรามาร่วมกัน มีอะไรที่แตกต่างกันบ้างก็มาปรึกษาหารือกันในชั้นกรรมาธิการฯ เพื่อปรับปรุงให้มีโอกาสที่จะแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นได้จริง ก็น่าจะมีโอกาสสูงขึ้น

ประการที่ 2 ขอเรียกร้องให้กระบวนการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญ เป็นไปตามครรลองระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน นั่นคือการที่จะให้มี สภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ขึ้นมาเพื่อดำเนินการในการยกร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ทั้งฉบับต่อไป

ประการที่ 3 การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายรัฐธรรมนูญจะต้องดำเนินการให้มีการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญเพื่อให้เป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนอย่างแท้จริง สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่คำพูดแค่วาทกรรม แต่เป็นเรื่องที่เราต้องการสร้างความสมานฉันท์ เป็นเรื่องที่เราต้องการให้พี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมและเมื่อไหร่ที่พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วม ก็คิดว่าจะมีความยั่งยืนในการที่จะใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับต่อไป

ประการสุดท้าย เราต้องการที่จะเห็นว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญนี้ ผลสุดท้ายจะทำให้การเมืองนั้นมีเสถียรภาพ ถ้าเมื่อไหร่การเมืองมีเสถียรภาพ รัฐบาลก็จะมีเสถียรภาพด้วย รัฐบาลก็สามารถที่จะออกนโยบายในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาต่างๆ แก้ไขปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชน ในท้ายที่สุดเราก็ไม่ต้องมาพะวังกับเรื่องของการที่จะเกิดความขัดแย้งในบ้านเมืองของเราอีก

"มาร่วมมือกันถอดสลักของบ้านเมืองเพื่อผ่อนคลายสถานการณ์และเพื่อให้การแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นไปได้จริง ส่วนรายละเอียดและเนื้อหาก็คิดว่าเป็นเรื่องที่พวกเราที่จะเข้าไปร่วมเป็นกรรมาธิการจะได้มาช่วยกันเติมเต็มให้มีความสมบูรณ์ต่อไป" นายชินวรณ์ กล่าว

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ