ครม. ตั้ง "ณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์" นั่งเก้าอี้เลขาฯ ครม./ผู้บริหารสธ.

ข่าวการเมือง Tuesday September 7, 2021 16:56 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติ/เห็นชอบรับโอน นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อประโยชน์ของทางราชการและสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.64 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ครม.เห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย นางอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสุขภาพจิต, นายยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวง ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง และ นายสวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ สาธารณสุขนิเทศก์ ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

อีกทั้งเสนอให้ นายสมศักดิ์ อรรฆศิลป์ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอธิบดีกรมการแพทย์ ต่อไปอีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.64 ถึงวันที่ 30 ก.ย.65 เนื่องจากมีภารกิจสำคัญในการบริหารจัดการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหารงาน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ