ครม.พิจารณาขยายเวลามาตรการภาษีโควิด-เพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุ

ข่าวการเมือง Tuesday April 26, 2022 09:55 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธาน โดยคาดว่าก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ครม.จะได้มีการหารือสถานการณ์โควิด-19 รวมถึงความพร้อมของประเทศไทย ทั้งในด้านสาธารณสุข และด้านต่างๆ จากการที่จะเริ่มผ่อนคลายมาตรการสำหรับการเดินทางเข้าประเทศด้วยการยกเลิก Test & Go ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.นี้

สำหรับวาระการพิจารณาที่น่าสนใจ ดังนี้

  • กระทรวงการคลัง จะเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... เรื่อง การขยายระยะเวลามาตรการภาษี เพื่อสนับสนุนการบริจาคเพื่อแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ? เรื่องการขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการนำเข้ายา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ต้านโควิด-19 สำหรับบริจาคเป็นสาธารณกุศล

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ? เรื่องการขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนรายจ่ายค่าซื้อชุดตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits)

เรื่องที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

  • กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอเพิ่มสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
  • กระทรวงคมนาคม ขออนุมัติดำเนินโครงการติดตั้งระบบโครงข่ายโทรคมนาคมของการรถไฟแห่งประเทศไทย
  • กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราไปรษณียากรและค่าธรรมเนียมอื่น พ.ศ. ....
  • สำนักนโยบายและแผน เสนอผลการพิจารณา รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง "การบริหารราชการกรุงเทพมหานคร กรณีสภาเขตและสมาชิกสภาเขต" ของคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร
  • ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การปฏิรูปองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปตามร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา
  • รัฐบาลเนการาบรูไนดารุสซาลาม เสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม แห่งเนการาบรูไนดารุสซาลามประจำประเทศไทย (นายเปองีรัน ฮาจี ซาฮารี บิน เปองีรัน ฮาจี ซัลเละฮ์)

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ