ซูเปอร์โพล เผย"ชัชชาติ"มีคะแนนนำในกลุ่มคนนิยมพรรคเพื่อไทย-ก้าวไกล-ไทยสร้างไทย

ข่าวการเมือง Saturday May 7, 2022 16:59 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจเรื่องอิทธิพล การเมือง กับผู้ว่าฯ กทม. กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานครจำนวน 1,217 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 4-6 พ.ค.ที่ผ่านมา เมื่อถามถึงผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวโยงกับอิทธิพล ธุรกิจการเมือง และพวกพ้อง พบว่า อันดับหนึ่งคือ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ร้อยละ 22.5 อันดับสองคือ น.ส. รสนา โตสิตระกูล ร้อยละ 17.8 อันดับสามคือ นายสกลธี ภัททิยกุล ร้อยละ 13.0 อันดับสี่คือ นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ร้อยละ 11.6 อันดับห้าคือ นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ร้อยละ 9.9 อันดับหกคือ น.ต.ศิธา ทิวารี ร้อยละ 8.8 อันดับเจ็ดคือ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ร้อยละ 6.5 และอื่นๆ ร้อยละ 19.2 เป็นผู้สมัครที่ไม่มีส่วนเกี่ยวโยงกับ อิทธิพล ธุรกิจการเมืองและพวกพ้อง

ขณะที่ความตั้งใจจะเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าฯ กทม. จำแนกตามกลุ่มคนนิยมพรรคการเมือง พบว่า กลุ่มคนนิยมพรรคพลังประชารัฐแตกออกเป็นกลุ่มย่อยๆ คือ จะเลือก พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง เป็นอันดับแรกร้อยละ 29.9 เลือกนายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ เป็นอันดับที่สองร้อยละ 22.4 เลือกนายสกลธี ภัททิยกุล เป็นอันดับที่สามร้อยละ 15.9 และเลือกนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เพียงร้อยละ 0.9

กลุ่มคนนิยมพรรคประชาธิปัตย์จะเลือกนายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ เป็นอันดับที่หนึ่งร้อยละ 47.9 เลือกนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เป็นอันดับที่สองร้อยละ 13.8 และเลือกนายสกลธี ภัททิยกุล เป็นอันดับที่สามร้อยละ 10.6

กลุ่มคนนิยมพรรคกล้าจะเลือกนายสกลธี ภัททิยกุล เป็นอันดับที่หนึ่งร้อยละ 39.2 รองลงมาคือนายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ร้อยละ 24.1 และนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เป็นอันดับที่สามร้อยละ 10.1

กลุ่มคนนิยมพรรคเพื่อไทยส่วนใหญ่ร้อยละ 48.6 ยังไม่ตัดสินใจ แต่ในกลุ่มที่ตัดสินใจแล้วจะเลือกนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เป็นอันดับที่หนึ่งร้อยละ 33.2 อันดับที่สองคือ นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ร้อยละ 7.9 อันดับที่สามคือ นายสกลธี ภัททิยกุล ร้อยละ 3.6

กลุ่มคนนิยมพรรคก้าวไกลจะเลือกนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เป็นอันดับแรกร้อยละ 28.4 เลือกนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร เป็นอันดับที่สองร้อยละ 11.9 เลือกนายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ เป็นอันดับที่สามริ้ยละ 9.7 และเลือกนายสกลธี ภัททิยกุล เป็นอันดับที่สี่ร้อยละ 6.3

กลุ่มนิยมพรรคไทยสร้างไทยจะเลือกนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ร้อยละ 21.0 เลือก น.ต.ศิธา ทิวารี ร้อยละ 9.3 เลือกนายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ร้อยละ 6.8 เลือกนายสกลธี ภัททิยกุล ร้อยละ 2.5 เลือกนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ร้อยละ 1.2 เลือก พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ร้อยละ 0.6

เมื่อวิเคราะห์ความตั้งใจจะเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าฯ กทม. จำแนกตามกลุ่มอาชีพ พบว่า ในกลุ่มข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ เลือกนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับแรกร้อยละ 23.1 อันดับที่สองนายสกลธี ภัททิยกุล ร้อยละ 17.3 อันดับที่สามนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ร้อยละ 13.5 อันดับที่สี่นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ร้อยละ 11.5 อันดับห้า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ร้อยละ 9.6 และอื่นๆ ร้อยละ 3.8 ระบุ น.ต.ศิธา ทิวารี และ น.ส.รสนา โตสิตระกูล เป็นต้น ส่วนที่เหลือร้อยละ 21.2 ยังไม่ตัดสินใจ

กลุ่มพนักงานเอกชนหรือมนุษย์เงินเดือนส่วนใหญ่ร้อยละ 48.6 ยังไม่ตัดสินใจ ส่วนที่ตัดสินใจแล้วร้อยละ 21.1 เลือกนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เป็นอันดับที่หนึ่ง อันดับที่สองนายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ร้อยละ 12.2 อันดับที่สามนายสกลธี ภัททิยกุล ร้อยละ 6.8 อันดับสี่ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ร้อยละ 5.0 อันดับที่ห้านายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ร้อยละ 3.9 และอื่นๆ ได้แก่ น.ต.ศิธา ทิวารี น.ส.รสนา โตสิตระกูล เป็นต้น ได้ร้อยละ 2.4

กลุ่มค้าขายและอาชีพอิสระ พบว่า นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ กับ นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ จะสูสีกันมากคือร้อยละ 18.0 กับร้อยละ 17.4 โดยมีนายสกลธี ภัททิยกุล ตามมาเป็นอันดับที่สามร้อยละ 7.8 อันดับสี่นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ร้อยละ 5.5 อันดับห้า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ร้อยละ 3.8 และร้อยละ 3.4 ระบุอื่นๆ ได้แก่ น.ต.ศิธา ทิวารี น.ส.รสนา โตสิตระกูล เป็นต้น โดยยังมีกลุ่มไม่ตัดสินใจสูงถึงร้อยละ 44.1

กลุ่มรับจ้างทั่วไป อันดับหนึ่งนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ร้อยละ 28.7 อันดับสองนายสกลธี ภัททิยกุล ร้อยละ 14.6 และอันดับสามนายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ร้อยละ 12.4 อันดับสี่ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ร้อยละ 9.6 อันดับห้านายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ร้อยละ 7.3 และร้อยละ 6.6 ระบุอื่นๆ ได้แก่ น.ต.ศิธา ทิวารี น.ส.รสนา โตสิตระกูล เป็นต้น ขณะที่ร้อยละ 20.8 ยังไม่ตัดสินใจในกลุ่มอาชีพรับจ้างทั่วไป

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า กลุ่มคนนิยมพรรคการเมืองที่น่าพิจารณามีอยู่สามกลุ่มคือ กลุ่มคนนิยมพรรคพลังประชารัฐ พรรคประชาธิปัตย์ และพรรคกล้า พบว่าความตั้งใจจะเลือกผู้สมัครกระจายออกไปแตกต่างกันสามคนคือ นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายสกลธี ภัททิยกุล และ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง แต่กลุ่มคนนิยมพรรคเพื่อไทย พรรคก้าวไกล และพรรคไทยสร้างไทย จะเลือกผู้สมัครคือ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ มาเป็นอันดับที่หนึ่ง

"ผลโพลชิ้นนี้ชี้ให้เห็นด้วยว่า ผู้สมัครที่อยู่ในระดับท้ายๆ ของผลสำรวจสามารถกลับขึ้นมาในอันดับต้นๆ ได้ขึ้นอยู่กับว่ามีการถามในประเด็นอะไร เช่น เมื่อถามถึงผู้สมัครที่ปลอดจากอิทธิพล ธุรกิจการเมืองและพวกพ้อง พบว่า นางสาวรสนา โตสิตระกูล เลื่อนขึ้นมาเป็นอันดับที่สอง ต่อจากนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เช่นกันกับนายสกลธี ภัททิยกุล ที่ช่วงแรกๆ ดูเหมือนจะอยู่ในอันดับท้ายๆ ก็ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่สาม จึงขึ้นอยู่กับว่าประชาชนจะนึกถึงด้านไหนของผู้สมัคร และเมื่อจำแนกตามกลุ่มอาชีพ พบความน่าสนใจคือ กลุ่มข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่ตัดสินใจแล้ว ขณะที่พนักงานเอกชนหรือมนุษย์เงินเดือนและค้าขายอาชีพอิสระส่วนใหญ่ยังไม่ตัดสินใจ แต่ที่ตัดสินใจแล้วจะเลือกนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ มาเป็นอันดับที่หนึ่ง ส่วนอันดับที่สองสลับกันระหว่างนายชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ กับ นายสกลธี ภัททิยกุล" นายนพดล กล่าว

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ