ครม.ถกขยายมาตรการช่วยค่าไฟฟ้า/แผนโอนสนามบินอุดร-บุรีรัมย์-กระบี่ให้ AOT

ข่าวการเมือง Tuesday August 30, 2022 10:28 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี จะนั่งเป็นประธานการประชุม ครม. ที่ตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาล โดยมีรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ซึ่งถูกคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราวนั้น จะเข้าร่วมประชุม ครม. ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ มาจากกระทรวงกลาโหม

สำหรับวาระ ครม.ที่น่าสนใจ ต้องติดตามการแต่งตั้งโยกย้ายตำแหน่งข้าราชการระดับสูงในหลายกระทรวง อันเนื่องมาจากการจะเกษียณอายุราชการในสิ้นเดือน ก.ย.65 นี้ เช่น ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการของกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น

นอกจากนี้ คาดว่าที่ประชุม ครม.จะมีการหารือเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนที่ตกหนักในช่วงนี้ และสถานการณ์น้ำท่วมในลุ่มน้ำต่างๆ ด้วยเช่นกัน

สำหรับวาระ ครม. ที่สำคัญวันนี้ กระทรวงมหาดไทย โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จะเสนอมาตรการช่วยเหลือกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า 300 แต่ไม่เกิน 500 หน่วย/เดือน ที่จะสิ้นสุดมาตรการในวันที่ 31 ส.ค. 65 หลังคณะกรรมการนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาออกไปอีก 4 เดือน (ตั้งแต่เดือนก.ย.-ธ.ค. 65) โดยคาดว่าจะต้องใช้งบประมาณ 2,000 ล้านบาทต่อเดือน ขณะเดียวกันยังขยายระยะเวลามาตรการ บรรเทาผลกระทบราคาก๊าซหุงต้มผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 • กระทรวงการคลัง เสนอการจัดทำบันทึกความเข้าใจในการจัดตั้งสถาบันวิทยาการศุลกากรเป็นศูนย์ฝึกอบรมระดับภูมิภาคขององค์การศุลกากรโลก (WCO Regional Training Center: RTC) ระหว่างกรมศุลกากรและองค์การศุลกากรโลก
 • กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ เพื่อทำเหมืองแร่ ของนายประสาน ยุวานนท์ ที่จังหวัดนครราชสีมา
 • กระทรวงคมนาคม เสนอขออนุมัติแนวทางการให้ บมจ. ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) หรือ AOT เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลและบริหารจัดการท่าอากาศยานอุดรธานี ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ และท่าอากาศยานกระบี่ แทนกรมท่าอากาศยาน

นอกจากนี้ กระทรวงคมนาคม จะเสนอขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลน สำหรับโครงการถนนเลี่ยงเมืองสตูล ฝั่งตะวันออก ตำบลคลองขุด ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

 • กระทรวงสาธารณสุข เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดโควิด-19 ภายใต้โครงการค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัย สำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด-19
 • สำนักงบประมาณ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และขออนุมัติก่อหนี้ผูกพัน ข้ามปีงบประมาณโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง)
 • สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ของสำนักงาน ป.ป.ช. เพิ่มเติม
 • สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 พ.ศ.2566-2570 ฉบับปรับปรุง

พร้อมกันนี้ ครม. จะมีการพิจารณาร่างกฎหมายสำคัญ อาทิ ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....รวม 2 ฉบับ กลุ่มที่ 2 บทบัญญัติเกี่ยวกับการเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของบริษัท

 • ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานลำน้ำอูน เป็นทางน้ำชลประทาน ที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....
 • ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทน อย่างอื่นของกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ พ.ศ. ....
 • ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องทำความสะอาด ใช้ความดันสูงและเครื่องทำความสะอาดใช้ไอน้ำเฉพาะมอเตอร์ที่ทำงานด้วยไฟฟ้า ที่ต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธาน แรงดัน 220 โวลต์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....
 • ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566- 2570) ฉบับปรับปรุง และร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมทางการค้าระหว่าง กระทรวงพาณิชย์ไทยกับกระทรวงต่างประเทศมองโกเลีย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการพิจารณาเรื่องการปรับขึ้นอัตราค่าแรงขั้นต่ำนั้น เดิมคาดว่ากระทรวงแรงงานจะเสนอให้ที่ประชุม ครม.พิจารณาในสัปดาห์นี้ แต่ล่าสุด ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จะมีการเสนอเรื่องการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม ครม.ได้ในสัปดาห์หน้า (6 ก.ย.)


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ