โพลเชียร์ยุบสภาปีนี้ มอง ส.ส.ชอบทะเลาะ-ทำสภาล่ม ชื่นชอบบทบาทประธานชวน

ข่าวการเมือง Sunday December 18, 2022 09:08 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการทำงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และประธานสภาผู้แทนราษฎรในช่วงเกือบ 4 ปีที่ผ่านมา โดยกลุ่มตัวอย่าง 31.98% ระบุว่า ไม่ค่อยพอใจ เพราะการประชุมส่วนใหญ่ใช้เวลาไปกับการทะเลาะกัน และ ส.ส.ที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวนน้อย รองลงมา 30.46% ระบุว่า ค่อนข้างพอใจ เพราะมีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงาน นำเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่เพื่อให้รัฐบาลช่วยเหลือ ตามด้วย 25.96% ระบุว่า ไม่พอใจเลย เพราะสภาล่มบ่อยครั้ง และการทำงานยังไม่มีประสิทธิภาพ 9.77 ระบุว่า พอใจมาก เพราะตั้งใจทำงานเพื่อประชาชน และการพิจารณากฎหมายสำคัญๆ สำเร็จลุล่วง และ 1.83% ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ขณะที่กลุ่มตัวอย่าง 41.98% ระบุว่า ค่อนข้างพอใจการทำงานของนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพราะเป็นคนมีเหตุผล สุขุม รอบคอบ และมีความเป็นกลางในการทำหน้าที่ รองลงมา 24.05% ระบุว่า พอใจมาก เพราะเป็นคนซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา มีความยุติธรรม มีความรู้ความสามารถ และทำหน้าที่ได้ดี ตามด้วย 20.38% ระบุว่า ไม่ค่อยพอใจ เพราะไม่ค่อยมีความเป็นกลาง และขาดความเด็ดขาด 11.76% ระบุว่า ไม่พอใจเลย เพราะไม่มีความเป็นกลาง และไม่สามารถควบคุมให้การประชุมสภาดำเนินไปอย่างเรียบร้อยได้ และ 1.83% ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ส่วนความคิดเห็นต่อการประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีนั้น กลุ่มตัวอย่าง 43.13% ระบุว่า ควรประกาศยุบสภาภายในเดือน ธ.ค.65 รองลงมา 33.82% ระบุว่า ควรอยู่จนครบวาระของสภาจนถึงวันที่ 23 มี.ค.66 ตามด้วย 12.37% ระบุว่า ควรประกาศยุบสภาภายในเดือน ม.ค.66 อีก 3.74% ระบุว่า ควรประกาศยุบสภาภายในเดือน ก.พ.66 อีก 2.82% ระบุว่า ควรประกาศยุบสภาใกล้วันครบวาระของสภา และ 4.12% ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ทั้งนี้ นิด้าโพลได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง "ผลงานสภาผู้แทนราษฎร" ในระหว่างวันที่ 14-16 ธ.ค.65 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปทั่วทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง อาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลักของนิด้าโพล สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น 97.0%


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ