เลือกตั้ง'66: ชทพ.เปิดตัวทีมศก. "ชาติชาย พยุหนาวีชัย" ขึ้นแท่นรอง หน.พรรค

ข่าวการเมือง Wednesday March 15, 2023 13:14 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

เลือกตั้ง'66: ชทพ.เปิดตัวทีมศก.

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา และหัวหน้าทีมเศรษฐกิจพรรค พร้อมด้วยนายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ ฐานะเลขาธิการพรรค, น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค, นายนิกร จำนง ส.ส.บัญชีรายชื่อ และผู้อำนวยการพรรค ร่วมเปิดตัว นายชาติชาย พยุหนาวีชัย อดีตผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เข้าร่วมเป็นทีมยุทธศาสตร์เศรษฐกิจของพรรค พร้อมทีมงานคนรุ่นใหม่ ยุวชนพรรคชาติไทยพัฒนา

นายวราวุธ กล่าวว่า ตนจะทำหน้าที่หัวหน้าทีมเศรษฐกิจของพรรค ขณะที่นายชาติชาย จะเข้ามาส่วนร่วมในทีมยุทธศาสตร์ของพรรค ซึ่งการประชุมสามัญของพรรคชาติไทยพัฒนา ในวันที่ 31 มี.ค.นี้ จะเสนอแต่งตั้งนายชาติชาย ให้ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าพรรค เช่นเดียวกับนายกนก วงศ์ตระหง่าน และนายสันติ กีรนันทน์ ที่ปัจจุบันเป็นคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ของพรรค

ทั้งนี้ นายวราวุธ ในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของพรรค มั่นใจว่าทีมเศรษฐกิจของพรรค จะสามารถทำนโยบายพรรคได้ครอบคลุมประชาชนทุกช่วงวัยได้

ด้านนายชาติชาย เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้มี 5-6 พรรคการเมือง มาชักชวนให้ไปร่วมทำงานด้วย โดยปัจจุบัน ตนมีตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเอกชน ถึง 15 บริษัท แต่เมื่อตัดสินใจมาทำงานทางการเมือง ก็จะต้องลาออกจากตำแหน่งในบริษัทต่างๆ

นายชาติชาย มองว่า พรรคชาติไทยพัฒนาเป็นพรรคน้ำดี เป็นพรรคที่สามารถช่วยผลักดันนโยบายต่างๆ ช่วยเหลือประชาชน แก้ปัญหาเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน ซึ่งพรรคสามารถตอบโจทย์ในส่วนนี้ได้ และเห็นว่าเป็นพรรคที่มีความเป็นกลาง มีนโยบายที่สร้างสรรค์

นายชาติชาย กล่าวว่า ที่ผ่านมา ตนได้ร่วมงานกับทั้งภาครัฐและเอกชน จึงทำให้มีความเข้าใจกลไกการทำงานของภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดี โดยมั่นใจว่า จะสามารถทำนโยบายเศรษฐกิจที่ดีเพื่อนำเสนอต่อประชาชนได้ ประกอบกับในอดีตเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการธนาคารออมสิน จึงมีความชำนาญในเรื่องดูแลเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการสร้างงาน สร้างอาชีพ และการแก้ไขปัญหาหนี้ทุกกลุ่ม

"จะนำความรู้ความสามารถตรงจุดนี้ มาทำเป็นนโยบายให้กับพรรค และจะเน้นการดูแลประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มเศรษฐกิจฐานราก กลุ่มชาวนา เกษตรกร กลุ่มแรงงาน กลุ่มผู้สูงวัย" นายชาติชาย ระบุ

นอกจากนี้ พรรคชาติไทยพัฒนา ยังได้เปิดตัว 3 ทีมเศรษฐกิจ อย่างเป็นทางการ คือ

  • ทีมเศรษฐกิจที่ 1 : ทีมเศรษฐกิจหลักของพรรคชาติไทยพัฒนา มีหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา (นายวราวุธ ศิลปอาชา เป็นหัวหน้าทีม) และประกอบด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์จากภายนอก และภายในพรรคชาติไทยพัฒนา ได้แก่

1.นายชาติชาย พยุหนาวีชัย อดีตผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และประธานกรรมการบริษัทเอกชนหลายแห่ง

2.นายกนก วงษ์ตระหง่าน กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์พรรค

3.นายสันติ กีระนันทน์ กรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์พรรค

4.นายอาชวิทธิ์ เจิงกลิ่นจันทน์ กรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์พรรค

5.นายปรเมศวร์ กุมารบุญ โฆษกพรรค

6.นายอมรฤทธิ์ จันทร์ประสิทธิ์ อดีตรองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

7.นายกัมปนาท วงศ์หงษ์กุล ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเอกชน

8.นายธนพล สิริประภาวรรณ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเอกชน เป็นต้น

  • ทีมเศรษฐกิจที่ 2 : ทีมสหภาพแรงงานและสหกรณ์ไทย ซึ่งสหกรณ์เป็นสถาบันการเงินแห่งหนึ่งซึ่งมีทุนและเงินสะสมเป็นจำนวนกว่า 2 ล้านล้านบาท จำนวนสหกรณ์กว่า 6,413 แห่ง ทั่วประเทศ และมีสมาชิกกว่า 11 ล้านคน โดยมีผู้นำสหภาพแรงงานและสหกรณ์หลายคนเข้าร่วมเป็นทีมที่ปรึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาและดำเนินนโยบายนี้ ประกอบด้วย

1.นายวีระโชติ ชุณหรุ่งโรจน์ ประธานเครดิตยูเนี่ยนศูนย์กลางเทวา อดีตประธานชุมนุมเครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด

2.นายศิริวัฒน์ อินทรมงคล อดีตรองอธิบดีกรมปศุสัตว์

3. นายสุนทร อัตติปา ประธานสหกรณ์เคหสถานชุมชนคนปทุมธานีจำกัด

4. นายคำไพร แก้วพรม นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกเครดิตยูเนียน

5. นายชัยวัฒน์ วรพิบูลพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง

6. นางสาวพนิตตา ทองเล็ก ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมศุลกากร จำกัด

7. ดร.วันทนา บ่อโพธิ์ อดีตประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษัท ทีโอที จำกัด

8. นายกริช นนท์ฤทธิ์ อดีตประธานสหภาพ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

9. น.ท.ชัชกิจ ไทยลี่ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด

10. ดร.สุมณฑา ประสงค์ศรี ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย จำกัด

11.นายพนม แก้วดี ผู้เชี่ยวชาญการประปาภูมิภาค

  • ทีมเศรษฐกิจที่ 3 : ทีมยุวชนพรรคชาติไทยพัฒนา พรรคฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของบทบาทเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่สามารถให้แนวความคิดดีๆ ที่อยากเห็นพรรคการเมืองในประเทศไทย มีนโยบายที่คนรุ่นใหม่ต้องการ และนำเสนอผ่านพรรคชาติไทยพัฒนา ซึ่งจะรับฟังและเป็นกระบอกเสียง พร้อมส่งแนวความคิดให้พรรคขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นจริง ซึ่งประกอบด้วยผู้นำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ ของไทย

1.นายกมลวัฒน์ มนูญภัทราชัย ประธานสภานักศึกษาธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์, ประธานกรรมาธิการพิจารณางบประมาณ, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี อินเตอร์ ม.ธรรมศาสตร์

2.นายณภัทร ชวนรำลึก รองประธานสภานักศึกษาธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์, สมาชิกสภาธรรมศาสตร์ 2019-2022, คณะรัฐศาสตร์ อินเตอร์ ธรรมศาสตร์

3.นายพสุธร ศิริพิรานนท์ รองนายกสโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์, ประธานรุ่นรัฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ รุ่น 45, คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

4.นายชิน เดชขจรวุฒิ ประธานกรรมาธิการชุมนุมชมรม คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี อินเตอร์ ม.ธรรมศาสตร์

5.นายปุณณัฐ ปุณโณทก ประธานคณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรอินเตอร์ (ISE) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6.นายจิตติวัฒน์ รัตนกมลพร สมาชิกสภานักศึกษา, คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี อินเตอร์ ม.ธรรมศาสตร์

7.นายรณกร เบ็ญจพงษ์ เชียร์ลีดเดอร์ประจำคณะ, วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์ ม.ธรรมศาสตร์หลักสูตรอินเตอร์

8.นายธีรพันธ์ อัครเดชากร รองหัวหน้านิสิตฝ่ายกิจการภายใน คณะกรรมการนิสิตคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ปี 2565

นายวราวุธ ยังได้เปิดตัวนายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์ อดีต ส.ส.กทม. พรรคก้าวไกล เข้าเป็นสมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนา และเตรียมวางตัวให้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.กทม. เขตบางนา-พระโขนง ในการเลือกตั้งที่จะมาถึงด้วย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ