เลือกตั้ง'66: เปิดคะแนนนิยมก่อนเลือกตั้ง เพื่อไทยนำโด่งอันดับ 1 เกือบทุกภาค

ข่าวการเมือง Saturday April 29, 2023 12:07 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

เลือกตั้ง'66: เปิดคะแนนนิยมก่อนเลือกตั้ง เพื่อไทยนำโด่งอันดับ 1 เกือบทุกภาค

"สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศต่อกรณี "คนไทยนิยมพรรคการเมืองใด (ก่อนเลือกตั้ง)" ระหว่างวันที่ 10-20 เมษายน 2566 เก็บข้อมูลทางภาคสนาม จำนวน 162,454 คน เป็นเพศชาย จำนวน 74,073 คน ร้อยละ 45.60 เพศหญิง จำนวน 88,381 คน ร้อยละ 54.40 โดยมีอายุระหว่าง 18 - 30 ปี จำนวน 31,627 คน (19.47%) อายุ 31 - 50 ปี จำนวน 72,808 คน (44.82%) และอายุ 51 ปีขึ้นไป จำนวน 58,019 คน (35.71%) โดยสำรวจในพื้นที่กรุงเทพฯ จำนวน 13,368 คน (8.23%) ภาคกลาง จำนวน 43,023 คน (26.48%) ภาคเหนือ จำนวน 27,664 (17.03%) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 53,865 (33.16%) และภาคใต้ จำนวน 24,534 คน (15.10%)

 • พรรคการเมืองที่นิยมมากที่สุดในช่วงก่อนเลือกตั้ง คือ

พรรคเพื่อไทย 41.37% รองลงมาคือ พรรคก้าวไกล 19.32% พรรคภูมิใจไทย 9.55% พรรครวมไทยสร้างชาติ 8.48% พรรคพลังประชารัฐ 7.49% พรรคประชาธิปัตย์ 7.30% พรรคไทยสร้างไทย 2.41% พรรคเสรีรวมไทย 1.74% พรรคชาติไทยพัฒนา 1.25% และพรรค อื่น ๆ 1.09% เมื่อพิจารณาจำแนกตามอายุ พบว่า กลุ่มอายุ 18-30 ปี นิยมพรรคก้าวไกลมากที่สุด 50.20% กลุ่มอายุ 31-50 ปี และกลุ่มอายุ 51 ปีขึ้นไป นิยมพรรคเพื่อไทยมากที่สุด 44.59% และ 44.92% ตามลำดับ เมื่อพิจารณาจำแนกตามภูมิภาค พบว่า ในพื้นที่กรุงเทพฯ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นิยมพรรคเพื่อไทยมากที่สุด 41.99%, 42.11%, 49.24% และ 48.92% ตามลำดับ ส่วนภาคใต้นิยมพรรคประชาธิปัตย์มากที่สุด 24.20% จากผลการสำรวจครั้งนี้ ภาพรวมกระแสความนิยมของพรรคเพื่อไทยแม้จะลดลงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจของสวนดุสิตโพลช่วงก่อนยุบสภา แต่ก็ยังคงเป็นที่นิยมในทุกภูมิภาค แม้แต่ในภาคใต้ก็ถือได้ว่าได้รับผลตอบรับที่ไม่แย่นัก ส่วนพรรคก้าวไกลกระแสความนิยมเพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาคก็ต้องมาติดตามกันต่อว่าจะเปลี่ยนกระแสเป็นคะแนนในวันเลือกตั้งจริงได้เท่าใด ส่วนพรรคอื่น ๆ กระแสความนิยมไม่ต่างจากเดิมมากนัก

จากผลโพลเรื่องคนไทยนิยมพรรคการเมืองใด (ก่อนเลือกตั้ง)

อันดับ 1 คือ เพื่อไทย สอดคล้องกับนโยบายประชานิยมต่าง ๆ โดยเฉพาะการให้เงินดิจิทัล 10,000 บาท ค่อนข้างได้รับการตอบรับอย่างมาก

อันดับ 2 ก้าวไกล บุคลิกที่โดดเด่นของหัวหน้าพรรคและผู้สมัครของพรรคในการออกสื่อหาเสียงตามรายการทีวีและสื่อออนไลน์ต่างๆ ทำให้ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

อันดับ 3 ภูมิใจไทย นโยบายต่างๆ เช่น การพักหนี้ 3 ปี ถือว่าตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในเรื่องการลดค่าครองชีพ

อันดับ 4 รวมไทยสร้างชาติ จุดขายยังคงเป็นเรื่องความซื่อสัตย์และนโยบายที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนทั่วไป

อันดับ 5 พลังประชารัฐ เน้นเรื่องการลดความขัดแย้งและนโยบายสวัสดิการที่ประชาชนเห็นว่าพอจับต้องได้

อันดับ 6 ประชาธิปัตย์ นโยบายเรื่องธนาคารหมู่บ้านแห่งละ 2 ล้าน ถือว่าเป็นจุดขายของพรรค ในส่วนไทยสร้างไทย เสรีรวมไทยและชาติไทยพัฒนายังได้รับความสนใจจากประชาชนในระดับหนึ่งตามลำดับ

1. คนไทยนิยมพรรคการเมืองใด (ก่อนเลือกตั้ง)

อันดับ 1	เพื่อไทย	 41.37%	อันดับ 6     ประชาธิปัตย์	7.30%
อันดับ 2	ก้าวไกล	 19.32%	อันดับ 7	ไทยสร้างไทย	2.41%
อันดับ 3	ภูมิใจไทย	  9.55%	อันดับ 8	เสรีรวมไทย	1.74%
อันดับ 4	รวมไทยสร้างชาติ 8.48%	อันดับ 9	ชาติไทยพัฒนา	1.25%
อันดับ 5	พลังประชารัฐ	  7.49%	อันดับ 10	พรรคอื่นๆ	1.09%

2.	คนไทยนิยมพรรคการเมืองใด (ก่อนเลือกตั้ง) : จำแนกตามอายุ
อันดับ	พรรคการเมือง	  18-30 ปี	31-50 ปี	51 ปีขึ้นไป
1	เพื่อไทย	  27.43%	44.59%	44.92%
2	ก้าวไกล	  50.20%	15.85%	 6.85%
3	ภูมิใจไทย	   6.54%	10.56%	 9.91%
4	รวมไทยสร้างชาติ  3.90%	 7.57%	 12.13%
5	พลังประชารัฐ	   3.37%	 6.57%	 10.90%
6	ประชาธิปัตย์	   4.26%	 7.64%	  8.53%
7	ไทยสร้างไทย    1.52%	 2.69%	 2.53%
8	เสรีรวมไทย	   1.20%	 2.01%	 1.68%
9	ชาติไทยพัฒนา	   0.79%	 1.34%	 1.38%
10	พรรคอื่นๆ	   0.79%	 1.18%	 1.17%

3.	คนไทยนิยมพรรคการเมืองใด (ก่อนเลือกตั้ง) : จำแนกตามภูมิภาค
อันดับ	พรรคการเมือง	   กรุงเทพฯ	  ภาคกลาง	 ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    ภาคใต้
1	เพื่อไทย	    41.99%	   42.11%	 49.24%	    48.92%	         14.27%
2	ก้าวไกล	    24.22%	   20.20%	 20.88%	    19.16%	         13.71%
3	ภูมิใจไทย	    4.40%	   9.66%	  5.70%	    11.58%	         12.03%
4	รวมไทยสร้างชาติ   11.21%	   10.34%	  6.21%	    3.97%	         16.23%
5	พลังประชารัฐ	     5.06%	   5.80%	  9.30%	    7.54%	          9.65%
6	ประชาธิปัตย์	     7.57%	   6.11%	  4.79%	    1.78%	          24.20%
7	ไทยสร้างไทย	     3.38%	   0.94%	  1.71%	    3.74%	           2.32%
8	เสรีรวมไทย	     1.77%	   1.73%	  1.92%	    1.86%	           1.25%
9	ชาติไทยพัฒนา	     0.26%	   3.01%	  0.25%	    0.71%	           1.01%
10	พรรคอื่นๆ	     0.14%	   0.10%	   -	         0.74%	           5.33%


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ