ดุสิตโพล เผยเรื่องที่ประชาชนอยากบอก ครม. "เศรษฐา 1"

ข่าวการเมือง Friday September 8, 2023 10:46 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ดุสิตโพล เผยเรื่องที่ประชาชนอยากบอก ครม.

สวนดุสิตโพล เผยสิ่งที่ประชาชนอยากจะบอกกับคณะรัฐมนตรี "เศรษฐา 1" โดยพบว่า สิ่งที่ประชาชนอยากจะบอกกับนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง มากที่สุด คือ อันดับแรก อยากให้บริหารประเทศด้วยความโปร่งใส คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนมากสุด 45.99% รองลงมา อยากให้ใช้ความสามารถในการเป็นผู้บริหารธุรกิจมาใช้บริหารประเทศ 31.02% และตามด้วย ให้ทำตามนโยบายที่ประกาศไว้ โดยเฉพาะเงินดิจิทัล 10,000 บาท 28.10%

ส่วนเรื่องที่ประชานอยากบอกรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ มีดังนี้

1.รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

 • อยากให้ทำงานรวดเร็ว สื่อสารชัดเจน 51.43%
 • ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย 35.48%
 • สนับสนุนการทำงานของนายกฯ ประสานกับหน่วยงานต่างๆ 13.81%

2.รมว.ยุติธรรม

 • บังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ 65.76%
 • ไม่แทรกแซงการพิจารณาคดี 31.22%
 • เป็นหน่วยงานที่เป็นที่พึ่งของประชาชน 17.19%

3.รมว.พาณิชย์

 • ควบคุมราคาสินค้าไม่ให้แพงเกินไป 65.47%
 • ออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้าการตลาด 23.08%
 • ยกระดับสินค้าไทย กระตุ้นการค้าต่างประเทศ 15.38%

4.รมว.กลาโหม

 • ไม่เป็นเครื่องมือทางการเมือง รับฟังความเห็นทุกฝ่าย 48.90%
 • ปกป้องประเทศชาติ และประชาชน 27.35%
 • ปรับโครงสร้างองค์กร ลดบางตำแหน่ง ยกเลิกเกณฑ์ทหาร 25.14%

5.รมว.สาธารณสุข

 • เพิ่มสิทธิสวัสดิการรักษาให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง 72.50%
 • มีนโยบายรักษาฟรี วัคซีนฟรี 26.75%
 • ดูแลบุคลากรทางการแพทย์ สร้างขวัญกำลังใจ 25.25%

6.รมว.ต่างประเทศ

 • ยกระดับประเทศไทยสู่สากล สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ยอมรับ 61.11%
 • ทำตามที่หาเสียงไว้ สร้างผลงาน 31.88%
 • คำนึงถึงสถานการณ์โลก มีวิสัยทัศน์ 10.63%

7.รมว.พลังงาน

 • ควบคุมราคาพลังงาน แก้ปัญหาราคาแพง 68.25%
 • ผลิตและพัฒนาพลังงานใหม่ พลังงานทดแทน 20.84%
 • ทำงานให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 14.83%

8.รมว.คลัง

 • บริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีวินัยทางการเงิน 70.77%
 • สร้างรายได้ พัฒนาเศรษฐกิจ เพิ่มเงินคงคลัง 32.04%
 • ลดดอกเบี้ยเงินกู้ ช่วยเหลือประชาชน 20.56%

9.รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา

 • กระตุ้นการท่องเที่ยวและการกีฬา 40.96%
 • พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองให้มากขึ้น 33.58%
 • เพิ่มงบประมาณส่งเสริมการกีฬา 26.20%

10.รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 • ดูแลผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ 46.13%
 • เพิ่มสวัสดิการถ้วนหน้าให้กับประชาชน 42.80%
 • พัฒนาสังคมน่าอยู่ สังคมปลอดภัย 22.07%

11.รมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 • พัฒนาการวิจัยเทคโนโลยี นำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ 42.26%
 • ปฏิรูปการศึกษา พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับโลกยุคใหม่ 40.17%
 • แก้ปัญหาคุณภาพชีวิตบุคลากรทางการศึกษา 20.16%

12.รมว.เกษตรและสหกรณ์

 • แก้ปัญหาราคาพืชผลตกต่ำ ประกันราคา 64.14%
 • ลงพื้นที่สำรวจปัญหาและความต้องการของเกษตรกร 26.30%
 • สร้างรายได้ พัฒนาตลาดสินค้าเกษตรให้ดีขึ้น 24.89%

13.รมว.คมนาคม

 • ขยายเส้นทาง เชื่อมต่อการคมนาคม 54.79%
 • ควบคุมราคาค่าโดยสาร ค่าเดินทาง ค่าทางด่วน 28.42%
 • พัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะอย่างทั่วถึง ปลอดภัย 22.60%

14.รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 • แก้ปัญหามิจฉาชีพ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ 42.51%
 • บังคับใช้กฎหมายดิจิทัลอย่างเด็ดขาด เพิ่มโทษ 37.43%
 • พัฒนาประเทศให้มีความเป็นดิจิทัล ใช้เทคโนโลยีให้มากขึ้น 23.65%

15.รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • อนุรักษ์ ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง 59.45%
 • แก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า 31.60%
 • สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับคนในสังคม 17.52%

16.รมว.มหาดไทย

 • ไม่รับสินบน โปร่งใส ตรวจสอบได้ 43.61%
 • บริการประชาชนอย่างรวดเร็ว เพิ่มช่องทางร้องทุกข์ 33.77%
 • กระจายอำนาจ มีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ 22.62%

17.รมว.แรงงาน

 • ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 65.97%
 • พัฒนาฝีมือเพิ่มทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับการจ้างงาน 29.11%
 • เพิ่มสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน 27.95%

18.รมว.วัฒนธรรม

 • สืบสานวัฒนธรรมไทยให้สืบต่อไป 53.98%
 • ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้มากขึ้น 40.80%
 • สนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ไทย 21.12%

19.รมว.ศึกษาธิการ

 • มีนโยบายทุนเรียนฟรีถึงปริญญาตรี 53.09%
 • ปฏิรูปการศึกษาให้ทันการเปลี่ยนแปลง 25.93%
 • ให้ความสำคัญกับการศึกษาของเด็ก 20.99%

20.รมว.อุตสาหกรรม

 • ส่งเสริมสินค้าอุตสาหกรรมไทย สินค้าการเกษตร 45.45%
 • เพิ่มการลงทุนกับต่างชาติ 37.66%
 • เพิ่มการผลิตและส่งออกต่างประเทศให้มากขึ้น 20.35%

ทั้งนี้ สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นเรื่อง "ประชาชนอยากบอกอะไร-ครม.เศรษฐา 1" จากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศจำนวน 1,042 คน ทั้งภาคสนามและออนไลน์ ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 4-7 ก.ย.ที่ผ่านมา


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ