ครม. เห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายขรก.ระดับสูงก.คลัง 13 ตำแหน่ง

ข่าวการเมือง Tuesday October 3, 2023 15:00 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบโอน/ย้ายข้าราชการระดับสูง กระทรวงการคลัง 13 ราย ดังนี้

1.น.ส.กุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นอธิบดีกรมสรรพากร

2.นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เป็นอธิบดีกรมบัญชีกลาง

3.นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

4.นายธีรัชย์ อัตนวานิช รองปลัดกระทรวงฯ เป็นอธิบดีกรมศุลกากร

5.นายชาญวิทย์ นาคบุรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เป็นรองปลัดกระทรวงฯ

6.นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง

7.นายปิ่นสาย สุรัสวดี ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี เป็นรองปลัดกระทรวงฯ

8.นายอัครุตม์ สนธยานนท์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี เป็นรองปลัดกระทรวงฯ

9.นายธิบดี วัฒนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

10.น.ส.ขนิษฐา สหเมธาพัฒน์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง

11.นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง

12.นายธีรลักษ์ แสงสนิท ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง

13.นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ