ลุ้น ครม.สัญจร เคาะเงินอุดหนุนชาวไร่อ้อย-ของขวัญปีใหม่

ข่าวการเมือง Monday December 4, 2023 10:22 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายงานข่าว แจ้งว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจรนอกสถานที่อย่างเป็นทางการครั้งแรกที่จังหวัดหนองบัวลำภู

สำหรับวาระการประชุมที่น่าสนใจ จะมีการพิจารณาข้อเสนอการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี) อาทิ การยกระดับการท่องเที่ยว โดยใช้ Soft Power อัตลักษณ์ท้องถิ่น, การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบของลุ่มแม่น้ำโขง, การศึกษาและวางแผนโลจิสติกส์ รวมถึงการจัดทำระบบขนส่งมวลชน เป็นต้น รวมถึงข้อเสนอการก่อสร้างกระเช้าลอยฟ้าขึ้นภูกระดึง จ.เลย

ส่วนวาระอื่นๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่

  • กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอของบกลางฯ รายการสำรองจ่าย กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นปี 2566 เพื่อใช้ในโครงการสนับสนุนเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ในอัตรา 120 บาทต่อตัน วงเงิน 8,000 ล้านบาท หลังที่ผ่านมายังไม่เข้าครม. เนื่องจากต้องรอหน่วยงานต่าง ๆ พิจารณาก่อน
  • กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอมาตรการงดดอกเบี้ยโรงรับจำนำในส่วน 5,000 บาทแรก รวมทั้งเสนอสนับสนุนสวัสดิการศูนย์บริบาลผู้สูงอายุใน 20 จังหวัดภาคอีสาน และนโยบายของขวัญปีใหม่ 8 ด้าน
  • กระทรวงพลังงาน เสนอร่างกฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน พ.ศ. ...
  • กระทรวงการต่างประเทศ เสนอร่างคำมั่นของประเทศไทยเนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ปี ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
  • กระทรวงพาณิชย์ เสนอการขอขยายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคายให้ครอบคลุมถึงเขตนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี การส่งเสริม Logistics Park ในนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ให้เป็น One Stop Service (OSS) การจัดตั้งเขตปลอดอากร กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ภายในนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี (E-commerce) และการประกาศเขตพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ให้เป็นเขตศุลกากร
  • สำนักงบประมาณ เสนอยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 เพื่อวางกรอบการจัดทำงบประมาณปี 2568 ให้กับหน่วยงานราชการที่จะเสนอของบประมาณ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ