ครม.สัญจร พิจารณาโครงการลงทุนพัฒนาเมืองรองภาคเหนือ กว่า 9 หมื่นลบ.

ข่าวการเมือง Tuesday March 19, 2024 10:22 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 2/2567 ณ จังหวัดพะเยา ที่มีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลังเป็นประธาน โดยคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (จ.น่าน แพร่ พะเยา และเชียงราย) เตรียมเสนอโครงการและยุทธศาสตร์การลงทุนรวม 11 โครงการ ประกอบด้วย โครงการด้านการเกษตร รวม 163 ล้านบาท และโครงการด้านการค้า การลงทุน เศรษฐกิจชายแดน รวม 89,868 ล้านบาท

พร้อมเสนอ 15 โครงการเร่งด่วน วงเงินลงทุนรวม 395.88 ล้านบาท ที่มีความพร้อมและสามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ภายใน 1 ปี

สำหรับวาระเพื่อพิจารณาอื่นๆ อาทิ

  • กระทรวงคมนาคม เสนอขออนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา จำนวน 14 ตอน และขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเพิ่มเติม
  • กระทรวงการคลัง เสนอร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ ..(พ.ศ?..) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับค่าตอบแทนที่กระทรวงสาธารณสุขจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอก ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง)
  • กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอขอความเห็นชอบแผนอัตรากำลังโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568-2571
  • กระทรวงกลาโหม เสนอร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงกลาโหมแห่งสาธารณรัฐเช็กว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคนิคทางทหาร
  • กระทรวงการต่างประเทศ เสนอร่างแผนการความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทย-สหราชอาณาจักร (Thailand-UK Strategic Partnership Roadmap)

วาระเพื่อรับทราบ

  • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอร่างกฎกระทรวงการขออนุญาต และการอนุญาตทำการประมงพาณิชย์พ.ศ. ....
  • สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ เรื่องการจัดตั้งภาค กลุ่มจังหวัด และกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด
  • สำนักนายกรัฐมนตรี เสนอการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงวัฒนธรรม เสนอ การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ