โปรดเกล้าฯ ครม.เศรษฐา 2 "พิชัย" รองนายกฯ-รมว.คลัง/"เผ่าภูมิ" รมช.คลัง/"สุชาติ" รมช.พาณิชย์

ข่าวการเมือง Sunday April 28, 2024 11:59 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

โปรดเกล้าฯ ครม.เศรษฐา 2

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ลงประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี โดยระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 22 สิงหาคม 2566 แล้ว และแต่งตั้งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ตามประกาศลงวันที่ 1 กันยายน 2566 นั้น

บัดนี้ นายกรัฐมนตรี ได้กราบบังคมทูลว่า สมควรปรับปรุงรัฐมนตรีบางตำแหน่ง เพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

โปรดเกล้าฯ ครม.เศรษฐา 2

1. ให้รัฐมนตรี พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

 • นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
 • นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ต่างประเทศ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
 • นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
 • นายเศรษฐา ทวีสิน รมว.คลัง พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
 • นายจักรพงษ์ แสงมณี รมช.ต่างประเทศ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
 • น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
 • นายไชยา พรหมา รมช.เกษตรและสหกรณ์ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
 • นายอนุชา นาคาศัย รมช.เกษตรและสหกรณ์ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
 • นายสมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.วัฒนธรรม พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
 • นายชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สาธารณสุข พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

2. ให้แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

 • นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ เป็น รองนายกรัฐมนตรี อีกหนึ่งตำแหน่ง
 • นายพิชัย ชุณหวชิร เป็น รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง
 • นายจักรพงษ์ แสงมณี เป็น รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • นายพิชิต ชื่นบาน เป็น รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • น.ส.จิราพร สินธุไพร เป็น รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล เป็น รมช.คลัง
 • นายปานปรีย์ พหิทธานุกูล เป็น รมว.ต่างประเทศ
 • นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช เป็น รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา
 • นายอรรถกร ศิริลัทธยากร เป็น รมช.เกษตรและสหกรณ์
 • นายสุชาติ ชมกลิ่น เป็น รมช.พาณิชย์
 • น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล เป็น รมว.วัฒนธรรม
 • นายสมศักดิ์ เทพสุทิน เป็น รมว.สาธารณสุข

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ