ข่าวราชกิจจานุเบกษา ล่าสุด

(เพิ่มเติม) นายกฯ ออกประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงในกทม.มีผลตั้งแต่เที่ยงนี้

การเมือง 11:54น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร... อ่านต่อ

นายกฯ ออกประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงในกทม.มีผลตั้งแต่เที่ยงนี้

การเมือง 11:51น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร... อ่านต่อ

โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ.เปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญแล้ว

การเมือง 21 ต.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ.2563 โดยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ... อ่านต่อ

ราชกิจจาฯ เผยแพร่กำหนดสถานที่ควบคุมตัวผู้ชุมนุมเพิ่มเติม

การเมือง 17 ต.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการ์สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง โดยพล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข... อ่านต่อ

นายกฯ ประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในกทม.ถึง 13 พ.ย.63

การเมือง 17 ต.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 2) ระบุว่า... อ่านต่อ

โปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.งบประมาณปี 64 วงเงิน 3.2 ล้านลบ.

เศรษฐกิจ 7 ต.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งได้รับโปรดเกล้าฯ เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2563 ที่ผ่านมา... อ่านต่อ

โปรดเกล้าฯ "อาคม เติมพิทยาไพสิฐ"เป็น รมว.คลัง คนใหม่แล้ว

เศรษฐกิจ 5 ต.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี ใจความตอนหนึ่งว่า นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลว่า รมว.คลังได้ลาออกจากตำแหน่งสมควรแต่งตั้ง รมว.คลัง... อ่านต่อ

ราชกิจจาฯ ประกาศ พ.ร.บ.ยุบเลิก บตท. โอนกิจการเข้า ธอส. เดินหน้าตามพันธกิจ...

หุ้น-การเงิน 29 ก.ย. –ThaiPR.net เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัท ตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2563... อ่านต่อ

ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักนายกรัฐมนตรี...

การเมือง 8 ก.ย. –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ....... อ่านต่อ

ราชกิจจาฯ ประกาศ"ปรีดี ดาวฉาย"พ้นตำแหน่ง รมว.คลัง หลังขอลาออก

เศรษฐกิจ 1 ก.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องรัฐมนตรีลาออก ด้วยนายปรีดี ดาวฉาย รมว.คลัง ขอลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 ก.ย.2563... อ่านต่อ

การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมสิ...

หุ้น-การเงิน 31 ก.ค. –ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล (peer to peer... อ่านต่อ

การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต

หุ้น-การเงิน 31 ก.ค. –ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เลขที่ สนส.11/2563 ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 วันที่ลงในราชกิจจานุเบกษา 31 กรกฎาคม 2563 วันที่มีผลบังคับใช้ 1 สิงหาคม 2563... อ่านต่อ

การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ

หุ้น-การเงิน 31 ก.ค. –ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ เลขที่ สนส.12/2563 ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563... อ่านต่อ

การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำก...

หุ้น-การเงิน 31 ก.ค. –ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ เลขที่ สนส.13/2563 ประกาศ ณ วันที่ 31... อ่านต่อ

การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมสิ...

หุ้น-การเงิน 31 ก.ค. –ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล (peer to peer... อ่านต่อ

ดีอีเอส คลอดประกาศมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เทคโนโลยี 21 ก.ค. –ThaiPR.net กระทรวงดิจิทัลฯ เผยเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล... อ่านต่อ

ดีอีเอส ออกประกาศมาตรฐานรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราว

ทั่วไป 20 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 17 ก.ค.ที่ผ่านมา... อ่านต่อ

COVID-19: ราชกิจจาฯ ลงประกาศมาตรการผ่อนคลายล็อกดาวน์ระยะ 4 มีผลตั้งแต่ 15...

ทั่วไป 13 มิ.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 30) ระบุว่า... อ่านต่อ

ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำวินิจฉัยศาล รธน.ชี้เนรเทศหรือห้ามคนไทยเข้าราชอาณาจักรไม่ได้

ทั่วไป 11 มิ.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง ผลแห่งคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ด้วยศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยที่ 7/2563... อ่านต่อ

COVID-19: ราชกิจจาฯ ลงประกาศมาตรการผ่อนคลายล็อกดาวน์ ระยะ 3 มีผลตั้งแต่ 1...

ทั่วไป 30 พ.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ลงประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 9) โดยระบุว่า... อ่านต่อ

ก.อุตสาหกรรม ออกประกาศยกเลิก"คลอร์ไพริฟอส-พาราควอต" รวม 5 รายการ มีผล 1 มิ.ย....

ทั่วไป 20 พ.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2563 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวัตถุอันตราย... อ่านต่อ

บริการข้อมูลตราสารหนี้ภายใต้การให้บริการ Bond Platform

หุ้น-การเงิน 15 พ.ค. –ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เลขที่ สรข. 5/2563 ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 วันที่ลงในราชกิจจานุเบกษา วันที่มีผลบังคับใช้ 15 พฤษภาคม 2563 วันที่สิ้นสุดผลบังคับใช้... อ่านต่อ

บริการจำหน่ายตราสารหนี้ภายใต้การให้บริการ Bond Platform

หุ้น-การเงิน 15 พ.ค. –ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เลขที่ สรข. 4/2563 ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 วันที่ลงในราชกิจจานุเบกษา วันที่มีผลบังคับใช้ 15 พฤษภาคม 2563 วันที่สิ้นสุดผลบังคับใช้... อ่านต่อ

ว่าด้วยการให้บริการระบบและเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมตราสารหนี้ (Bond...

หุ้น-การเงิน 15 พ.ค. –ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง ว่าด้วยการให้บริการระบบและเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมตราสารหนี้ (Bond Platform) เลขที่ สรข. 1/2563 ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563... อ่านต่อ

นายกฯ แต่งตั้งคกก.เฉพาะกิจพิจารณาคลายล็อก เลขาสมช. นั่งประธาน

ทั่วไป 14 พ.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ร... อ่านต่อ


ข่าวราชกิจจานุเบกษา ก่อน 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 08:42 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ