ข่าวราชกิจจานุเบกษา ล่าสุด

เศรษฐกิจ ราชกิจจาฯ เผยแพร่ พ.ร.บ.งบประมาณปี 63 แล้ว มีผลย้อนหลังตั้งแต่ 1 ต.ค.62

26 ก.พ. 63 13:27 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งได้รับโปรดเกล้าฯ เมื่อวันที่ 24 ก.พ.ที่ผ่านมา... อ่านต่อ

การเมือง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ....

24 ก.พ. 63 14:27 น. –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ....... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน คลังยืนยันกู้เงินชดเชยขาดดุลงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสามารถกระทำได้

19 ก.พ. 63 08:29 น. –ThaiPR.net ผู้ช่วยรัฐมนตรีคลังยืนยันการกู้เงิน 2 หมื่นล้านบาท เพื่อชดเชยขาดดุลงบประมาณเป็นขั้นตอนปกติ ไม่ใช่เรื่องผิดปกติ... อ่านต่อ

เศรษฐกิจ ราชกิจจาฯ ออกประกาศคลัง กู้แบงก์ออมสิน-KTB 20,000 ลบ. เพื่อชดเชยขาดดุลงบประมาณปี...

18 ก.พ. 63 08:59 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง... อ่านต่อ

ทั่วไป ราชกิจจานุเบกษาประกาศให้หน่วยงานรัฐเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและเอกสารในรูปแบบ Word, HTML,...

11 ก.พ. 63 09:31 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศให้หน่วยงานของรัฐจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลในระบบกลาง เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายของหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง... อ่านต่อ

ทั่วไป รู้หรือไม่ หน่วยงานของรัฐต้องเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและเอกสารในรูปแบบ Word, HTML, PDF...

11 ก.พ. 63 09:30 น. –ThaiPR.net ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศให้หน่วยงานของรัฐจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลในระบบกลาง เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายของหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้มีอำนาจลงนามในใบพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย...

4 ก.พ. 63 15:13 น. –ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้มีอำนาจลงนามในใบพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย และพันธบัตรออมทรัพย์ธนาคารแห่งประเทศไทย เลขที่ สรข.... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน ก.ล.ต. เผยเกณฑ์กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) มีผลใช้บังคับแล้ว

3 ก.พ. 63 17:22 น. –ThaiPR.net นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า หลักเกณฑ์การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อการออม... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน ก.ล.ต.เผยเกณฑ์กองทุน SSF มีผลใช้บังคับแล้วคาดเริ่มจัดตั้งกลาง ก.พ.นี้

3 ก.พ. 63 17:13 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า หลักเกณฑ์การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อการออม... อ่านต่อ

ทั่วไป มท.1 ยันพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่น เร่งอปท.สำรวจผู้มีสิทธิเลือกตั้งก่อนกำหนดวันต่อไป

2 ม.ค. 63 12:29 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวถึงการเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่นว่า เรื่องแรกที่กระทรวงฯต้องทำคือให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน ประกาศ ธปท. ที่ สนส. 23/2562 เรื่อง การจัดทำและการเปิดเผยรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคารพา...

27 ธ.ค. 62 15:21 น. –ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศ ธปท. ที่ สนส. 23/2562 เรื่อง การจัดทำและการเปิดเผยรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคารพาณิชย์ เลขที่ สนส.23/2562 ประกาศ ณ วันที่... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน การจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้น

24 ธ.ค. 62 15:45 น. –ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เลขที่ สรข. 11/2562 ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2562 วันที่ลงในราชกิจจานุเบกษา วันที่มีผลบังคับใช้ 2 มกราคม 2563 วันที่สิ้นสุดผลบังคับใช้... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน ค่าธรรมเนียมบริการธุรกรรมตราสารหนี้

24 ธ.ค. 62 15:44 น. –ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เลขที่ สรข. 12/2562 ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2562 วันที่ลงในราชกิจจานุเบกษา วันที่มีผลบังคับใช้ 2 มกราคม 2563 วันที่สิ้นสุดผลบังคับใช้... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน การขอรับบริการธุรกรรมตราสารหนี้

24 ธ.ค. 62 15:43 น. –ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เลขที่ สรข. 10/2562 ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2562 วันที่ลงในราชกิจจานุเบกษา วันที่มีผลบังคับใช้ 2 มกราคม 2563 วันที่สิ้นสุดผลบังคับใช้... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน ข้อเท็จจริงในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

17 ธ.ค. 62 10:38 น. –ThaiPR.net นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงสาระสำคัญ กระบวนการบังคับใช้และการเตรียมการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่... อ่านต่อ

เศรษฐกิจ ข้อเท็จจริงในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

17 ธ.ค. 62 10:35 น. –กระทรวงการคลัง นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงสาระสำคัญ กระบวนการบังคับใช้และการเตรียมการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้มีอำนาจลงนามในใบพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย...

13 ธ.ค. 62 13:50 น. –ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้มีอำนาจลงนามในใบพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย และพันธบัตรออมทรัพย์ธนาคารแห่งประเทศไทย เลขที่ สรข.... อ่านต่อ

ทั่วไป ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒...

12 ธ.ค. 62 13:55 น. –ThaiPR.net นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ขณะนี้ในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน JCK ขานรับรัฐคลอดแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน EEC หนุนที่ดินในมือพร้อมขายเพิ่มเท่าตัว-หวังราคาขายเพิ่ม...

12 ธ.ค. 62 12:04 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นายอภิชัย เตชะอุบล ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บมจ.เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล (JCK) ในฐานะผู้ประกอบการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออก... อ่านต่อ

การเมือง การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2563

11 ธ.ค. 62 19:05 น. –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน หลักเกณฑ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต...

4 ธ.ค. 62 13:59 น. –ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น... อ่านต่อ

การเมือง คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 15/2562 เรื่อง กำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง...

3 ธ.ค. 62 17:52 น. –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 15/2562 เรื่อง กำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเ... อ่านต่อ

ทั่วไป ในหลวงโปรดเกล้าฯ ประกาศใช้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ...

22 พ.ย. 62 15:35 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ... อ่านต่อ

ทั่วไป ราชกิจจาฯ ออกข้อกำหนดให้อำนาจ กอ.รมน.สั่งเคอร์ฟิวในพื้นที่บางอำเภอใน 4...

8 พ.ย. 62 18:47 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 ระบุว่า... อ่านต่อ

เศรษฐกิจ คอลัมน์: กระจกไร้เงา: จับตามาตรการดันอสังหาฯ

4 พ.ย. 62 –หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ เมื่อวันที่ 1 พ.ย.ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎ... อ่านต่อ


ข่าวราชกิจจานุเบกษา ก่อน 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ