คณะกรรมการแก้ไข รธน.คาดเห็นแนวทางเป็นรูปธรรมใน ต.ค.53

ข่าวการเมือง Wednesday June 30, 2010 13:39 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายวุฒิสาร ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า หนึ่งในคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปการเมืองและศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เปิดเผยว่า ทางคณะกรรมการได้วางกรอบที่จะให้มีการพิจารณาการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายในเดือน ต.ค.นี้และจะส่งความคิดเห็นทั้งหมดให้รัฐบาล ส่วนจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่ ต้องเป็นอำนาจของรัฐบาลเป็นผู้พิจารณา

"ทางคณะกรรมการฯ ได้กำหนดกรอบเวลาอย่างน้อยภายในเดือนตุลาคม จะมีความเห็นในเชิงรูปธรรมชัดเจน ซึ่งความเห็นที่จะส่งให้รัฐบาลจะเป็นความเห็นเชิงวิชาการ และจากหลายฝ่ายที่จะประกอบกันไป ส่วนการตัดสินใจนั้นสุดท้ายต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของรัฐสภา"

สำหรับในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญฯในวันนี้ ได้เห็นชอบผลการปะชุมของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังต่อไปนี้

1.คณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามข้อเสนอของคณะกรรมการสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปการเมืองและศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ได้พิจารณาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 6 ประเด็น คือ

การทำหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา (มาตรา 190), การดำรงตำแหน่งทางการเมืองของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (มาตรา 265), การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา (มาตรา 266), ที่มาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (มาตรา 93 ถึงมาตรา 98), ที่มาของสมาชิกวุฒิสภา (มาตรา 111 ถึงมาตรา 121) และการยุบพรรคการเมือง

ด้านนายเจษฎ์ โทณะวณิก อนุกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามข้อเสนอของคณะกรรมการสมานฉันท์ เพื่อกหารปฏิรูปการเมืองและศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ กล่าวว่า ทางคณะอนุกรรมการฯได้วางกรอบการพิจารณาทั้ง 6 ประเด็นเป็นเวลา 2 เดือน โดยจะมีการประชุมทุกวันจันทร์ในเวลา 18.00-20.00 น.

อย่างไรก็ตาม คณะอนุกรรมการฯ ไม่ได้คาดหวังว่า เรื่องจะผ่านหรือไม่ผ่าน แต่หวังเพียงอยากให้ประชาชนมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญมากขึ้น

2.คณะอนุกรรมการวิเคราะห์กรอบโครงสร้างรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูปการเมืองไทย ได้เห็นชอบกรอบแนวทางการดำเนินงานวิเคราะห์กรอบโครงสร้างรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูปการเมืองไทย 2 ด้าน คือ ด้านการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมืองและด้านการปรับปรุงกระบวนการยุติธรรม

3.คณะอนุกรรมการการมีส่วนร่วมกับประชาชนในการสร้างความเข้มแข็งของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยจะกำหนดให้มีช่องทางการสื่อสารรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องผ่านทางช่อง 11 ตลอดจนมีแนวคิดจะเปิดเว็บไซต์ http://www.thaipolreform.go.th

นายเธียรชัย ณ นคร อนุกรรมการและเลขานุการ กล่าวว่า จะรวบรวมความเห็นทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายใน 15 ส.ค.53 และจะนำข้อมูลที่ได้ไปทำงานร่วมกับคณะกรรมการชุดที่ 2 วางกรอบการทำงานให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน โดยคณะอนุกรรมการชุดที่ 3 จะประชุมทุกๆ วันศุกร์


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ