ไทย-กัมพูชา เดินหน้าแผนร่วมมือพัฒนาผลิตภาพ-มาตรฐานภาคเกษตรระยะ 3 ปี

ข่าวเศรษฐกิจ Friday March 4, 2016 10:33 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สศก. ได้เข้าร่วมกับคณะผู้แทนของไทยซึ่งนำโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางเข้าร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศกัมพูชาเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดทำแผนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระยะ 3 ปี (พ.ศ.2559-2561) ระหว่างไทยและกัมพูชา ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เพื่อสนับสนุนแนวทางในการสร้างเสริมและพัฒนาความเจริญด้านเศรษฐกิจและสังคมของทั้งสองประเทศให้เข้มแข็งและเติบโตไปพร้อมกัน โดยในระยะแรกจะเน้นความร่วมมือในสาขาสำคัญ 3 สาขา ประกอบด้วย การเกษตร การศึกษา และสาธารณสุข

สำหรับแผนงานความร่วมมือด้านการเกษตร ทั้งสองฝ่ายมีเป้าหมายหลักเพื่อปรับปรุงและพัฒนาผลิตภาพทางการเกษตรให้มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพมาตรฐานของสินค้าเกษตร ซึ่งสอดคล้องกับผลการหารือร่วมกันระหว่างนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศ ในโอกาสการเดินทางเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2558 ซึ่งในเบื้องต้น ฝ่ายกัมพูชาได้เสนอจะขอรับการสนับสนุนความร่วมมือด้านเกษตรจากไทยในประเด็นสำคัญ ดังนี้ 1) การเสริมสร้างความสามารถในการผลิตด้านการเกษตร 2) การพัฒนาระบบสหกรณ์เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบสหกรณ์การเกษตรในประเทศกัมพูชา 3) การปรับปรุงและเสริมสร้างการผลิตและการจัดการด้านประมงและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ 4) ความร่วมมือด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) เพื่ออำนวยความสะดวกให้เกิดการค้าสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย และ 5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรด้านการเกษตร

อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศเพื่อพิจารณาปรับปรุงร่างแผนงานความร่วมมือด้านการเกษตรดังกล่าว รวมถึงกลั่นกรองและกำหนดโครงการ/กิจกรรมเป้าหมาย และกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ ให้สอดคล้องกับแผนงานและวัตถุประสงค์ที่เห็นว่าสามารถดำเนินการได้ในระยะเวลา 3 ปี และเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม จากนั้นจึงจะหารือกับฝ่ายกัมพูชาเพื่อออกแบบและจัดทำรายละเอียดโครงการ (Project Design) ต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ