ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ล่าสุด

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกระเทียม จ.หนองคาย แหล่งผลิต 'กระเทียมอินทรีย์'...

ทั่วไป 29 ก.พ. –ThaiPR.net นางสาวอุษา โทณผลิน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 อุดรธานี (สศท.3) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า... อ่านต่อ

สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์: ปาล์มน้ำมัน

เศรษฐกิจ 19 ก.พ. –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดว่าปี 2567 ผลผลิตปาล์มน้ำมันเดือนกุมภาพันธ์จะมีประมาณ 1.315 ล้านตัน... อ่านต่อ

สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์: ข้าว

เศรษฐกิจ 19 ก.พ. –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ 1.1 การผลิต 1) ข้าวนาปี ปี 2566/67 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) คาดการณ์ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2566... อ่านต่อ

สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์: ปาล์มน้ำมัน

เศรษฐกิจ 12 ก.พ. –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดว่าปี 2567 ผลผลิตปาล์มน้ำมันเดือนกุมภาพันธ์จะมีประมาณ 1.315 ล้านตัน... อ่านต่อ

สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์: ข้าว

เศรษฐกิจ 12 ก.พ. –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ 1.1 การผลิต 1) ข้าวนาปี ปี 2566/67 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) คาดการณ์ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2566... อ่านต่อ

สศก. ลงพื้นที่ ติดตามสถานการณ์มันสำปะหลังและอ้อยโรงงาน ปี 2566/67 ระบุ ผลผลิตลด...

เศรษฐกิจ 9 ก.พ. –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สศก. ลงพื้นที่ ติดตามสถานการณ์มันสำปะหลังและอ้อยโรงงาน ปี 2566/67 ระบุ ผลผลิตลด เหตุกระทบแล้งและน้ำท่วม ด้านราคายังอยู่ในเกณฑ์ดี นางสาวกาญจนา... อ่านต่อ

‘กาแฟอาราบิก้า’ พืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง จ.เชียงใหม่ ผลผลิตอันดับ 1 ของประเทศ...

เศรษฐกิจ 7 ก.พ. –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 'กาแฟอาราบิก้า' พืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง จ.เชียงใหม่ ผลผลิตอันดับ 1 ของประเทศสู่การพัฒนาสินค้าอย่างยั่งยืน นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์... อ่านต่อ

กระทรวงเกษตรฯ พร้อมลุยแผนปฏิบัติราชการฯ ปี 68 มุ่งสู่วิสัยทัศน์ เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี...

เศรษฐกิจ 6 ก.พ. –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรฯ พร้อมลุยแผนปฏิบัติราชการฯ ปี 68 มุ่งสู่วิสัยทัศน์ เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี นายฉันทานนท์... อ่านต่อ

สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์: ปาล์มน้ำมัน

เศรษฐกิจ 5 ก.พ. –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดว่าปี 2567 ผลผลิตปาล์มน้ำมันเดือนมกราคมจะมีประมาณ 1.063 ล้านตัน... อ่านต่อ

สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์: ข้าว

เศรษฐกิจ 5 ก.พ. –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ 1.1 การผลิต 1) ข้าวนาปี ปี 2566/67 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) คาดการณ์ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2566... อ่านต่อ

สศก. ติดตามประเมินผลการส่งเสริมยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร ชูกลุ่มเกษตรกรในชุมชนห้วยเขย่ง เมืองกาญจน์...

เศรษฐกิจ 30 ม.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สศก. ติดตามประเมินผลการส่งเสริมยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรชูกลุ่มเกษตรกรในชุมชนห้วยเขย่ง เมืองกาญจน์ สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้แก่เกษตรกร นางธัญธิตา... อ่านต่อ

สศท.5 เผย ‘ฟางข้าว’ วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่สร้างมูลค่า ในพื้นที่ 4...

เศรษฐกิจ 29 ม.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สศท.5 เผย 'ฟางข้าว' วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่สร้างมูลค่า ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคอีสาน นางสุจารีย์ พิชา ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5... อ่านต่อ

สศก. โดยกองทุน FTA ติดตามกลุ่มเกษตรกรบ้านพญาไพรเล่าจอ พัฒนาคุณภาพชาสร้างมูลค่าเพิ่ม...

เศรษฐกิจ 29 ม.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สศก. โดยกองทุน FTA ติดตามกลุ่มเกษตรกรบ้านพญาไพรเล่าจอ พัฒนาคุณภาพชาสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างรายให้ให้กลุ่มปีละมากกว่า 12 ล้านบาท นางสาวกาญจนา ขวัญเมือง... อ่านต่อ

สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์: ปาล์มน้ำมัน

เศรษฐกิจ 29 ม.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดว่าปี 2567 ผลผลิตปาล์มน้ำมันเดือนมกราคมจะมีประมาณ 1.063 ล้านตัน... อ่านต่อ

สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์: ข้าว

เศรษฐกิจ 29 ม.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ 1.1 การผลิต 1) ข้าวนาปี ปี 2566/67 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) คาดการณ์ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2566... อ่านต่อ

สศก. ร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนความมั่นคงอาหารในด้านการลดขยะอาหารและโภชนาการอาหาร

เศรษฐกิจ 26 ม.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สศก. ร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนความมั่นคงอาหารในด้านการลดขยะอาหารและโภชนาการอาหาร นางสาวกาญจนา ขวัญเมือง รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)... อ่านต่อ

สศท.11 เกาะติดสถานการณ์หอมแดง จ.ศรีสะเกษ แหล่งผลิตอันดับ 1 ภาคอีสาน ปีนี้ ผลผลิตรวม 77,420 ตัน...

เศรษฐกิจ 26 ม.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สศท.11 เกาะติดสถานการณ์หอมแดง จ.ศรีสะเกษ แหล่งผลิตอันดับ 1 ภาคอีสานปีนี้ ผลผลิตรวม 77,420 ตัน ออกตลาดมากสุด ม.ค. ก.พ. นี้ ร้อยละ 70 นางประเทือง... อ่านต่อ

‘กลุ่มแปลงใหญ่ส้มโอขาวแตงกวาสรรคบุรี’ จ.ชัยนาท แปลงใหญ่ต้นแบบ...

เศรษฐกิจ 25 ม.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 'กลุ่มแปลงใหญ่ส้มโอขาวแตงกวาสรรคบุรี' จ.ชัยนาท แปลงใหญ่ต้นแบบยกระดับผลผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้กลุ่มปีละ 40 ล้านบาท นางอังคณา พุทธศรี... อ่านต่อ

เอลนีโญ ทำโลกร้อน กระทบน้ำต้นทุน แนะเกษตรกรปลูกข้าวนาปรังในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ...

เศรษฐกิจ 24 ม.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เอลนีโญ ทำโลกร้อน กระทบน้ำต้นทุน แนะเกษตรกรปลูกข้าวนาปรังในพื้นที่ขาดแคลนน้ำปรับเปลี่ยนปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย นางธัญธิตา บุญญมณีกุล... อ่านต่อ

เอลนีโญเริ่มส่งผล! คาดกระทบน้ำต้นทุนสูงขึ้น-ฉุดผลผลิตข้าวลดลง

เศรษฐกิจ 24 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นางธัญธิตา บุญญมณีกุล รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สภาพอากาศที่ร้อนขึ้น... อ่านต่อ

สศท.9 ติดตาม ‘แปลงใหญ่ยางพารา จุดรวบรวมยาง ตำบลสุคิริน’ จังหวัดนราธิวาส...

เศรษฐกิจ 22 ม.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สศท.9 ติดตาม 'แปลงใหญ่ยางพารา จุดรวบรวมยาง ตำบลสุคิริน' จังหวัดนราธิวาสแปลงใหญ่ต้นแบบผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดี นายไพฑูรย์ สีลาพัฒน์... อ่านต่อ

สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์: ปาล์มน้ำมัน

เศรษฐกิจ 22 ม.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดว่าปี 2567 ผลผลิตปาล์มน้ำมันเดือนมกราคมจะมีประมาณ 1.063 ล้านตัน... อ่านต่อ

สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์: ข้าว

เศรษฐกิจ 22 ม.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ 1.1 การผลิต 1) ข้าวนาปี ปี 2566/67 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) คาดการณ์ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2566... อ่านต่อ

สศก. เปิดบริการใหม่ รายงานสถานการณ์สินค้าโภคภัณฑ์เกษตรในตลาดโลก ผ่านเว็บไซต์...

เศรษฐกิจ 18 ม.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สศก. เปิดบริการใหม่ รายงานสถานการณ์สินค้าโภคภัณฑ์เกษตรในตลาดโลก ผ่านเว็บไซต์ NABC นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)... อ่านต่อ

แปลงใหญ่กล้วยตัดใบ หมู่ที่ 5 ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ. นครสวรรค์ ผลิตใบกล้วยคุณภาพ...

เศรษฐกิจ 17 ม.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แปลงใหญ่กล้วยตัดใบ หมู่ที่ 5 ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ. นครสวรรค์ผลิตใบกล้วยคุณภาพ สร้างรายได้สู่กลุ่มแปลงใหญ่ นายชายศักดิ์ วุฒิศักดิ์... อ่านต่อ


ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ก่อน 17 มกราคม พ.ศ. 2567 13:07 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ