ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ล่าสุด

สศท.7 ชู ศกอ.ลพบุรี ผลิตผักปลอดภัยมาตรฐาน GAP ส่งออกตลาดต่างประเทศ...

เศรษฐกิจ 9 ก.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สศท.7 ชู ศกอ.ลพบุรี ผลิตผักปลอดภัยมาตรฐาน GAP ส่งออกตลาดต่างประเทศมุ่งสร้างเครือข่ายผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร นางอังคณา... อ่านต่อ

สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์: ปาล์มน้ำมัน

เศรษฐกิจ 8 ก.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดว่าปี 2567 ผลผลิตปาล์มน้ำมันเดือนกรกฎาคมจะมีประมาณ 1.524 ล้านตัน... อ่านต่อ

สศก. ผสานความร่วมมือ 4 ภาคี MOU บูรณาการระดับนโยบาย ขับเคลื่อนความมั่นคงด้านอาหาร...

เศรษฐกิจ 8 ก.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สศก. ผสานความร่วมมือ 4 ภาคี MOU บูรณาการระดับนโยบายขับเคลื่อนความมั่นคงด้านอาหาร เดินหน้าแผนปฏิบัติการจัดการด้านอาหารของประเทศไทย นายฉันทานนท์... อ่านต่อ

สศก. ติดตามโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ แก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ส่งเสริมรายได้ ทำเกษตรผสมผสาน...

เศรษฐกิจ 5 ก.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สศก. ติดตามโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ แก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรส่งเสริมรายได้ ทำเกษตรผสมผสาน ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ... อ่านต่อ

สศท.12 ติดตามสถานการณ์การผลิตข้าวนาปี 5 จว. ภาคเหนือตอนล่าง ปีนี้ผลผลิตรวม 4.2...

เศรษฐกิจ 4 ก.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สศท.12 ติดตามสถานการณ์การผลิตข้าวนาปี 5 จว. ภาคเหนือตอนล่าง ปีนี้ผลผลิตรวม 4.2 ล้านตัน นายชายศักดิ์ วุฒิศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่... อ่านต่อ

โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ปี 2567 ลดปริมาณวัสดุเหลือใช้ สู่การสร้างรายได้...

เศรษฐกิจ 2 ก.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ปี 2567 ลดปริมาณวัสดุเหลือใช้ สู่การสร้างรายได้ สร้างสมดุลระบบนิเวศในชุมชน นางธัญธิตา บุญญมณีกุล... อ่านต่อ

สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์: ปาล์มน้ำมัน

เศรษฐกิจ 1 ก.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดว่าปี 2567 ผลผลิตปาล์มน้ำมันเดือนมิถุนายนจะมีประมาณ 1.893 ล้านตัน... อ่านต่อ

ส่องทิศทาง 4 เดือนแรก ปี 67 ส่งออกสินค้าเกษตรไทยขยายตัวสู่ตลาดโลก ไทยเกินดุลแล้วกว่า 3.4 แสนล้าน...

เศรษฐกิจ 1 ก.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ส่องทิศทาง 4 เดือนแรก ปี 67 ส่งออกสินค้าเกษตรไทยขยายตัวสู่ตลาดโลกไทยเกินดุลแล้วกว่า 3.4 แสนล้าน ภายใต้ความตกลง FTA นายฉันทานนท์ วรรณเขจร... อ่านต่อ

สศท.6 จุดประกายความท้าทาย&สร้างโอกาส “เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมสับปะรดภาคตะวันออกสู่อนาคต”

เศรษฐกิจ 27 มิ.ย. –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สศท.6 จุดประกายความท้าทาย&สร้างโอกาส "เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมสับปะรดภาคตะวันออกสู่อนาคต" นางสาวนริศรา เอี่ยมคุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6... อ่านต่อ

สศท.6 จุดประกายความท้าทาย&สร้างโอกาส "เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมสับปะรดภาคตะวันออกสู่อนาคต"

ทั่วไป 27 มิ.ย. –ThaiPR.net นางสาวนริศรา เอี่ยมคุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 ชลบุรี (สศท.6) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)... อ่านต่อ

สับปะรดปัตตาเวียภาคตะวันตก ปีนี้ ผลผลิตรวม 6.2 แสนตัน แนะเกษตรกรวางแผนการผลิตและควบคุมคุณภาพ

เศรษฐกิจ 26 มิ.ย. –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สับปะรดปัตตาเวียภาคตะวันตก ปีนี้ ผลผลิตรวม 6.2 แสนตัน แนะเกษตรกรวางแผนการผลิตและควบคุมคุณภาพ นางสาวศิริพร จูประจักษ์... อ่านต่อ

สศก. ปูพรม 72 จังหวัด ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสินค้าเกษตรปลอดภัย ปี 67 ขอความร่วมมือเกษตรกรและหน่วยงานเกี...

เศรษฐกิจ 25 มิ.ย. –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สศก. ปูพรม 72 จังหวัด ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสินค้าเกษตรปลอดภัย ปี 67 ขอความร่วมมือเกษตรกรและหน่วยงานเกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่สำรวจ สศก.... อ่านต่อ

สศท.2 เผยผลการติดตาม ‘โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน’ จ.อุตรดิตถ์...

เศรษฐกิจ 24 มิ.ย. –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สศท.2 เผยผลการติดตาม 'โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน' จ.อุตรดิตถ์ ช่วยเกษตรกรมีรายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น นางธัญญ์พิชชา เถระรัชชานนท์... อ่านต่อ

สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์: ปาล์มน้ำมัน

เศรษฐกิจ 24 มิ.ย. –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดว่าปี 2567 ผลผลิตปาล์มน้ำมันเดือนมิถุนายนจะมีประมาณ 1.869 ล้านตัน... อ่านต่อ

สศก. ร่วมเวที ณ เมืองบอนน์ เยอรมนี ผลักดันประเด็นด้านการเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร...

เศรษฐกิจ 21 มิ.ย. –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สศก. ร่วมเวที ณ เมืองบอนน์ เยอรมนี ผลักดันประเด็นด้านการเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ... อ่านต่อ

ไทย - นิวซีแลนด์ ผสานร่วมมือเทคโนโลยีและนวัตกรรมภาคเกษตร กระชับสัมพันธ์ ขยายโอกาสทางการค้า...

เศรษฐกิจ 20 มิ.ย. –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ไทย นิวซีแลนด์ ผสานร่วมมือเทคโนโลยีและนวัตกรรมภาคเกษตร กระชับสัมพันธ์ ขยายโอกาสทางการค้า เปิดประตูตลาดสินค้าเกษตรไทยในตลาดนิวซีแลนด์ นายฉันทานนท์... อ่านต่อ

ปีนี้ ลิ้นจี่ให้ผลผลิตลดลง เหลือ 1.7 หมื่นตัน มิถุนายนนี้ ผลผลิตออกตลาด รวมกว่า 8,374...

เศรษฐกิจ 18 มิ.ย. –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปีนี้ ลิ้นจี่ให้ผลผลิตลดลง เหลือ 1.7 หมื่นตัน มิถุนายนนี้ ผลผลิตออกตลาด รวมกว่า 8,374 ตัน นางธัญธิตา บุญญมณีกุล รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร... อ่านต่อ

แปลงใหญ่ผึ้งโพรงไทยตำบลแก้วแสน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช สร้างมูลค่าผลผลิตจากการเลี้ยงผึ้ง...

เศรษฐกิจ 17 มิ.ย. –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แปลงใหญ่ผึ้งโพรงไทยตำบลแก้วแสน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช สร้างมูลค่าผลผลิตจากการเลี้ยงผึ้ง สู่รายได้ปีละ 178,440 บาท นายนิกร แสงเกตุ... อ่านต่อ

สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์: ปาล์มน้ำมัน

เศรษฐกิจ 17 มิ.ย. –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดว่าปี 2567 ผลผลิตปาล์มน้ำมันเดือนมิถุนายนจะมีประมาณ 1.649 ล้านตัน... อ่านต่อ

โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ เมืองจันท์ สร้างรายได้ ลดรายจ่าย...

เศรษฐกิจ 13 มิ.ย. –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ เมืองจันท์ สร้างรายได้ ลดรายจ่าย พัฒนาสู่แหล่งเรียนรู้ไม้ผล นางธัญธิตา บุญญมณีกุล... อ่านต่อ

สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์: ไหม

เศรษฐกิจ 10 มิ.ย. –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,978 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ... อ่านต่อ

สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์: ปาล์มน้ำมัน

เศรษฐกิจ 10 มิ.ย. –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดว่าปี 2567 ผลผลิตปาล์มน้ำมันเดือนมิถุนายนจะมีประมาณ 1.649 ล้านตัน... อ่านต่อ

สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์: ปาล์มน้ำมัน

เศรษฐกิจ 3 มิ.ย. –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดว่าปี 2567 ผลผลิตปาล์มน้ำมันเดือนพฤษภาคมจะมีประมาณ 1.695 ล้านตัน... อ่านต่อ

เกษตรฯ ขับคลื่อน “ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช” ทั่วประเทศ 959 ศูนย์ ให้บริการเกษตรกรแล้ว...

เศรษฐกิจ 31 พ.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เกษตรฯ ขับคลื่อน "ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช" ทั่วประเทศ 959 ศูนย์ให้บริการเกษตรกรแล้ว มากกว่า 10,551 เรื่อง นางธัญธิตา บุญญมณีกุล... อ่านต่อ

ผลสำเร็จ “กลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนเมืองพระยา” อ.รัษฎา จ.ตรัง เน้นพัฒนาคุณภาพ...

เศรษฐกิจ 30 พ.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ผลสำเร็จ "กลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนเมืองพระยา" อ.รัษฎา จ.ตรัง เน้นพัฒนาคุณภาพ สร้างรายได้ยั่งยืน นายไพฑูรย์ สีลาพัฒน์... อ่านต่อ


ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ก่อน 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 13:48 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ