ส.อ.ท.จัดกิจกรรมลดใช้พลังงานภาคอุตฯ-ขนส่ง พร้อมหนุนเงินให้เปล่าผู้ประกอบการใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพรถบรรทุก

ข่าวเศรษฐกิจ Wednesday January 18, 2017 13:18 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม ส.อ.ท.ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ให้ดำเนินโครงการสาธิตระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่งเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการทั้งภาคขนส่ง และภาคอุตสาหกรรมลดการใช้พลังงานในกิจกรรมการขนส่ง ประกอบไปด้วย 3 กิจกรรมหลัก คือ 1. เผยแพร่ระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง - เป็นการส่งทีมผู้เชี่ยวชาญ เข้าไปให้คำแนะนำแนวทางการประหยัดพลังงานในกิจกรรมขนส่ง และเผยแพร่ระบบบริหารจัดการพลังงาน ให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปประยุกต์ใช้ และลดการใช้พลังงานได้อย่างยั่งยืน

2. อบรมการขับขี่รถบรรทุกเพื่อการประหยัดพลังงาน - จัดให้มีการอบรมการขับขี่เพื่อการประหยัดพลังงานให้กับพนักงานขั บรถรวม 400 คน โดยแบ่งการอบรมเป็นรุ่น จำนวนกว่า 20 รุ่น ใน 4 ภูมิภาค

และ 3. สนับสนุนเงิน เมื่อปรับปรุงเพื่อลดการใช้พลังงาน - เป็นการสนับสนุนเงินให้เปล่า ให้กับผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอ และลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพรถบรรทุกเพื่อการประหยัดพลังงาน โดยผลการประหยัดพลังงานที่ได้รับต่อปี สามารถนำมาแลกรับเงินสนับสนุนได้ในอัตรา 75 บาทต่อล้านบีทียู (ประมาณ 2.75 บาทต่อน้ำมันดีเซลที่ประหยัดได้ 1 ลิตรต่อปี) โดยผู้ประกอบการภาคขนส่ง และโรงงานอุตสาหกรรมที่มีรถขนส่ง สามารถยื่นขอรับการสนับสนุน เพื่อดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพรถบรรทุก อาทิเช่น เปลี่ยนยางผ้าใบเป็นยางเรเดียล เปลี่ยนเครื่องยนต์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ติดตั้งอุปกรณ์ลู่ลม หรือมาตรการปรับปรุงอื่นๆ ที่ส่งผลให้เกิดการประหยัดพลังงาน โดยผลการประหยัดพลังงานที่ได้รับต่อปี ผู้ประกอบการสามารถนำมาแลกรับเงินสนับสนุน (Subsidy) ได้ในอัตรา 75 บาทต่อล้านบีทียู ประมาณ 2.75 บาทต่อน้ำมันดีเซลที่ประหยัดได้ 1 ลิตรต่อปี) แต่ไม่เกิน 500,000 บาท ต่อแห่ง

นอกจากนี้ ยังจัดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม (Energy Points) เพื่อส่งเสริมและจูงใจผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ 18 กลุ่มจังหวัด และกรุงเทพฯ ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยแนวทางการสะสมคะแนน Energy Points ครบอย่างน้อย 3 คะแนน เพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ด้านพลังงานประกอบไปด้วย 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 1. ประกาศนโยบาย (Policy) – เพื่อรับสิทธิ์อบรมหัวข้อความรู้ในการอนุรักษ์พลังงาน 2. แต่งตั้งผู้ประสานงานอนุรักษ์พลังงาน (Energy Man) – เพื่อรับสิทธิ์เยี่ยมชมโรงงานอนุรักษ์พลังงานดีเด่น 3. วางแผนอนุรักษ์พลังงาน (Planning) - เพื่อรับสิทธิ์ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาในสถานประกอบการ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ