ข่าวอินโฟเควสท์
17:07 คสช.ออกคำสั่ง ม.44 ให้"พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร"พ้นจากตำแหน่งเลขา ปปง.   เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ…
17:07 UPA และบ.ย่อย ไตรมาส 2/61 ขาดทุนสุทธิลดลงเหลือ 26.51 ลบ.   บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย) งวด…
17:07 NTV ไตรมาส 2/61 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 88.02 ลบ.   งวดไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 สรุปได้ดังนี้ สอบทาน/ตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถ…
17:06 RAM และบ.ย่อย ไตรมาส 2/61 กำไรสุทธิลดลงเหลือ 330.67 ลบ.   งวดไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 สรุปได้ดังนี้ สอบทาน/ตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่…
17:06 PREB และบ.ย่อย ไตรมาส 2/61 กำไรสุทธิลดลงเหลือ 104.12 ลบ.   งวดไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 สรุปได้ดังนี้ สอบทาน/ตรวจสอบ สิ้นสุดวันที…

พาณิชย์ ชวนเยอรมนีขยายการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยใน EEC

ข่าวเศรษฐกิจ สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- ศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 13:41:54 น.

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า จากการเข้าพบของนายเพเทอร์ พรือเกิล เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยในครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายสนใจจะหารือเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือการค้าการลงทุน เนื่องจากไทยและเยอรมนีมีความสัมพันธ์ทางการทูตมายาวนานกว่า 156 ปี และเยอรมนีเป็นประเทศที่มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยเยอรมนีเป็นประเทศคู่ค้าอันดับ 13 ของไทย และเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทยในสหภาพยุโรป รวมทั้งเป็นนักลงทุนรายใหญ่ที่เข้ามาลงทุนในไทย

ที่ผ่านมา ไทยและเยอรมนีไม่ได้มีเพียงความสัมพันธ์ทางการค้าเท่านั้น แต่ไทยและเยอรมนียังมีความสัมพันธ์ที่ครอบคลุมการลงทุนและความร่วมมือในหลายมิติ อาทิ พลังงาน อาชีวศึกษา การวิจัยและพัฒนา และโครงสร้างพื้นฐาน ด้วยลักษณะทางเศรษฐกิจของเยอรมนีที่เกื้อหนุนกับไทย ซึ่งเป็นประเทศที่มีพัฒนาการทางเทคโนโลยี มีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมขั้นสูง จึงจะใช้โอกาสการหารือครั้งนี้เชิญชวนเยอรมนีให้ขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve ของไทย ในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งเยอรมนีเชี่ยวชาญ และอุตสาหกรรม New S Curve อาทิ สาขาการแพทย์ที่ครบวงจร และเคมีชีวภาพ รวมทั้งจะหารือถึงแนวทางการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป ภายหลังมติคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป (Council of the European Union) เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2560 ให้รื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางการเมืองกับไทยในทุกระดับอย่างค่อยเป็นค่อยไป

ทั้งนี้ ในปี 2559 เยอรมนีเป็นคู่ค้าอันดับ 13 ของไทย และเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทยในสหภาพยุโรป โดยมีมูลค่าการค้ารวม 10.35 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 5.19% โดยไทยส่งออกสินค้าสำคัญ เช่น อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง เป็นต้น ในขณะที่ไทยนำเข้าสินค้าสำคัญ เช่น เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม เป็นต้น

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง