ข่าวอินโฟเควสท์
17:00 ผู้นำชาติสมาชิก EU หารือประเด็นผู้อพยพวันนี้ หวังแก้ปัญหาข้อพิพาท   กลุ่มผู้นำชาติสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) บางส่วนได้เข้าร่วมการประชุมที่กรุงบรัสเ…
16:28 แบงก์ชาติจีนประกาศลดสัดส่วนการกันสำรองธนาคารพาณิชย์ เริ่ม 5 ก.ค.   ธนาคารกลางจีน (PBOC) ประกาศปรับลดสัดส่วนการกันสำรองของธนาคารพาณิชย์ (RRR) ใน…
15:12 กระทรวงคลังจีนเผยกำไรรัฐวิสาหกิจ 5 เดือนแรกพุ่งขี้น 20.9% ทะลุ 1.29 ล้านล้านหยวน   กระทรวงการคลังจีนเปิดเผยว่า กำไรของรัฐวิสาหกิจจีน (SOE) ในช่…

สนพ.จัดงานวิจัยพลังงานไทย เพื่อก้าวที่ยั่งยืน ช่วง 14-15 มี.ค. พร้อมเร่งผลักดันงานวิจัยใหม่ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0

ข่าวเศรษฐกิจ สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- พุธที่ 14 มีนาคม 2561 11:42:26 น.

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จัดงานสัมมนา"วิจัยพลังงานไทย เพื่อก้าวที่ยั่งยืน"ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคมนี้ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านพลังงานที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น้ระหว่างนักวิจัย เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ ตอบโจทย์นโยบายไทยแลนด์ 4.0

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานให้ความสำคัญเรื่องการศึกษาวิจัยด้านพลังงานมาโดยตลอด เนื่องจากเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดในการพัฒนาประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้และนวัตกรรม โดยที่ผ่านมา กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้ให้การสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และองค์กรเอกชนในการทำวิจัยด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ตลอดจนสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา หลายโครงการที่สามารถนำมาต่อยอดจนเป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการและประชาชน

สำหรับโครงการศึกษาวิจัยที่มีความโดดเด่น อาทิ 1.โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าในอาคารสำนักงานและบ้านที่อาศัยด้วยระบบตรวจวัดการใช้ไฟฟ้าแบบออนไลน์และการควบคุมโหลดไฟฟ้า ซึ่งได้ทำการศึกษาวิจัย พัฒนา และทดสอบระบบตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้าของเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคารสำนักงานและที่อยู่อาศัย โดยได้มีการพัฒนาระบบศูนย์จัดการพลังงาน เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้า อาทิ การวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้า การเก็บบันทึกข้อมูลแบบต่อเนื่องโดยใช้การสื่อสารแบบไร้สายในการรับ/ส่งข้อมูล การวิเคราะห์การใช้ไฟฟ้าและประสิทธิภาพพลังงาน และการแจ้งเตือน/รายงานผลแบบออนไลน์ เป็นต้น

2.โครงการศึกษาแนวทางการผสานพลังงานหมุนเวียนกับระบบไฟฟ้าและพัฒนานโยบายการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ เป็นการศึกษาผลกระทบของพลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มเข้ามาในระบบจำนวนมาก และแนวทางการแห้ปัญหา ซึ่งประกอบด้วย การใช้ระบบกักเก็บพลังงาน การขยายสายส่ง เป็นต้น

3. โครงการการศึกษาต้นแบบการบริหารจัดการเชื้อเพลิงขยะพลาสติกสำหรับใช้ในการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติกครบวงจร เป็นการศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย โดยนำมาผลิตเป็นขยะเชื้อเพลิงและปุ๋ยอินทรีย์ และนำมาผลิตเป็นน้ำมันโดยเทคโนโลยีการแยกสบายด้วยความร้อน ซึ่งนอกจากจะช่วยลดขยะมูลฝอยที่เป็นปัญหาในท้องถิ่นแล้ว ยังมีผลพลอยได้เป็นขยะเชื้อเพลิง RDF และปุ๋ยอินทรีย์ สร้างรายได้และความเข้มแข็งให้ชุมชน โดยต้นทุนการผลิตขยะพลาสติกเป็นน้ำมันจะอยู่ที่ 11.20-17.76 บาทต่อลิตร

สำหรับการสนับสนุนทุนวิจัยของกองทุนฯ ในระยะต่อไป จะมุ่งเน้นให้การสนับสนุนเรื่องที่สอดคล้องกับแนวนโยบาย Energy 4.0 ได้แก่ การส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ในประเทศไทย การสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities-Clean Energy) การสนับสนุนการศึกษาวิจัยเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (Energy Storage Systems) และการขับเคลื่อนการลงทุนด้านเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ของประเทศไทย เพื่อช่วยผลักดันให้เกิดงานวิจัยใหม่ๆ ตอบโจทย์นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล และสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการ สนพ. เปิดเผยว่า ภายในงานสัมมนา "วิจัยพลังงานไทย เพื่อก้าวที่ยั่งยืน" จะมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การบรรยายพิเศษเรื่อง Energy 4.0 กับงานวิจัย การเสวนาเรื่อง ภาพอนาคตงานวิจัยพลังงาน การนำเสนอผลงานวิจัยและนิทรรศการผลงานการวิจัยด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนกว่า 30 ผลงาน เป็นต้น

"การจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเผยแพร่งานวิจัยด้านพลังงานให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ยังเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิจัยด้วยกัน ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมวงการวิจัยของประเทศให้มีการพัฒนา เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ และจะทำให้ทราบถึงนโยบายและทิศทางงานวิจัยด้านพลังงานของไทยในอนาคต"นายทวารัฐ กล่าว

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง