ปลัดท่องเที่ยวฯ ส่ง จนท.ช่วยอำนวยความสะดวกจุด VAT Refund แก้ปัญหาคิวยาว

ข่าวเศรษฐกิจ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 16:47 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า กระทรวงการท่องเที่ยวฯ จะช่วยสนับสนุนเจ้าหน้าที่จากศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (Tourist Assistance Center หรือ TAC) ให้เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกด้านภาษา สร้างความเข้าใจ รวมถึงให้ข้อมูลต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว ณ จุดบริการภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณจุดบริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับนักท่องเที่ยว (VAT Refund for Tourist) เพื่อเป็นการบูรณาการการทำงานที่ดีร่วมกันทั้งด้านการประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำต่างๆ ตลอดถึงระเบียบกฎหมาย หรือภาษาเกี่ยวกับการคืน VAT แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

"ในช่วงที่ผ่านมามีเหตุการณ์ไม่ค่อยสู้ดีที่ภูเก็ตนัก แต่รัฐบาลและทุกภาคส่วนได้แก้ไขปัญหาจนเป็นที่น่าพอใจของทุกฝ่าย อีกทั้งในช่วงที่ผ่านมามีการแชร์คลิปเรื่องนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อแถวยาวเพื่อการขอคืน VAT Refund ซึ่งรัฐบาลและกระทรวงฯไม่ได้นิ่งนอนใจโดยได้ประสานทุกหน่วยงานให้อำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ โดยทั้ง ตม.และ ศุลกากร คือด่านแรกในการต้อนรับ และด่านสุดท้ายในการส่งนักท่องเที่ยวกลับบ้าน" นายพงษ์ภาณุ กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมจุดบริการ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

ทั้งนี้ ณ จุดบริการ VAT Refund สนามบินสุวรรณภูมิ อันเป็นสถานที่ที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติมาขอคืน VAT มากที่สุดในช่วงวันที่ 1 ต.ค.60-30 เม.ย.61 จำนวน 690,626 คน ซึ่งปัจจุบันนักท่องเที่ยวสามารถเลือกที่จะขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ 3 ช่องทางคือ 1) ขอคืนกับเจ้าหน้าที่สรรพากร ณ สำนักงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่มท่าอากาศยานบริเวณพื้นที่ผู้โดยสารขาออกส่วนในหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 2) ส่งในตู้รับคำร้องที่ตั้งอยู่ ณ สำนักงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่มท่าอากาศยาน และ 3) ส่งจดหมายลงทะเบียนกลับมาที่กรมสรรพากร

สำหรับการขอคืน VAT ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในระยะที่ผ่านมาพบว่าปีงบประมาณ 2559 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติขอคืน VAT กับกรมสรรพากร 1.5 ล้านคน โดยซื้อสินค้าไทยคิดเป็นมูลค่าสินค้าตามใบกำกับภาษี 27,772.3 ล้านบาท ปี 2560 นักท่องเที่ยวต่างชาติขอคืน VAT กับกรมสรรพากร 1.8 ล้านคน โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มนี้มาซื้อสินค้าไทย คิดเป็นมูลค่าสินค้าตามใบกำกับภาษี 34,356.9 ล้านบาท และล่าสุด ช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ต.ค.60-เม.ย.61) มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาขอคืน VAT กับกรมสรรพากรเกือบ 1.6 ล้านคน ซื้อสินค้าไทยคิดเป็นมูลค่าสินค้าตามใบกำกับภาษี 31,705.3 ล้านบาท

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า VAT Refund คือกลไกสากลที่ทุกประเทศทั่วโลกใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเป็นแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวใช้จ่ายเงินมากขึ้นและเงินนั้นจะกระจายลงสู่ระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ ตนเองจึงมาให้กำลังใจ และขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่ทำหน้าที่อย่างเต็มที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ ตลอดจนวันนี้ตนตั้งใจมาเพื่อรับฟังสภาพปัญหาเพื่อนำไปสู่การบูรณาการในการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศต่อไป

ส่วนเรื่องความปลอดภัยได้เน้นย้ำว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกหน่วยงาน รวมถึงผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยวต้องคำนึงถึงเป็นลำดับแรก จากเหตุการณ์เรือท่องเที่ยวล่มที่ภูเก็ตจนส่งผลให้เกิดความสูญเสียอย่างมากมายที่ประมาณค่ามิได้ จะเป็นบทเรียนราคาแพงที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและทุกภาคส่วนต้องจดจำและต้องร่วมกันกำหนดมาตรการป้องกันที่เข้มงวด แม้จะเป็นเรื่องของภัยหรือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแต่ถ้าทุกฝ่ายไม่ตั้งอยู่บนความประมาทก็จะสามารถผ่อนหนักให้เป็นเบา และพูดได้อย่างเต็มปากว่าได้ทำอย่างดีที่สุดแล้ว


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ