สศค. เผยดัชนีเชื่อมั่นอนาคตศก.ภูมิภาคม.ค.62 เติบโตดี นำโดยภาคกลาง-เหนือ-ตอ. ภาคอุตฯและเกษตรช่วยหนุน

ข่าวเศรษฐกิจ 28 มกราคม พ.ศ. 2562 16:08 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายพิสิทธิ์ พัวพันธ์ รองโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยรายงานดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนมกราคม 2562 ว่า การประมวลผลข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจรายจังหวัดล่าสุด จากสำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจ (คาดการณ์ 6 เดือนข้างหน้า) อยู่ในเกณฑ์ที่ดีทุกภูมิภาค นำโดยภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออก โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนหลักจากภาคอุตสาหกรรมและการเกษตรเป็นสำคัญ

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคเหนือ มีทิศทางการขยายตัวดีอยู่ที่ระดับ 72.2 โดยเศรษฐกิจในอีก 6 เดือนข้างหน้า จะได้รับปัจจัยสนับสนุนหลักจากภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ เนื่องจากคาดว่าจะมีความชัดเจนเพิ่มขึ้นหลังการเลือกตั้ง ทำให้มีการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ประกอบกับเป็นช่วงที่มีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวในหลายจังหวัด ทำให้ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวมีการขยายตัว

สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันออก ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้ามาอยู่ที่ 71.5 จากแนวโน้มภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการที่ดี เนื่องจากได้รับอานิสงส์จากการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก รวมถึงมียอดคำสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าและการขยายตลาดในต่างประเทศเพิ่มขึ้น สำหรับภาคบริการ คาดว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และส่งผลดีมายังธุรกิจค้าปลีกค้าส่งอีกด้วย

ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคกลาง ยังอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่ 70.6 เนื่องจากได้รับแรงสนับสนุนจากแนวโน้มที่ดีของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ โดยภาคอุตสาหกรรม คาดว่าผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นในการเมืองไทยหลังการเลือกตั้งเพิ่มขึ้น ทำให้มีการขออนุญาตจดทะเบียนโรงงานเพิ่ม ในส่วนของการบริการ เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการลงทุนภาคบริการจะขยายตัวเพิ่มขึ้นจากกิจกรรมท่องเที่ยวที่ภาครัฐให้การสนับสนุนมาโดยตลอด

สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังอยู่ที่เกณฑ์ดีที่ระดับ 68.1 โดยจะได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรมและการบริการเป็นหลัก ในส่วนของภาคอุตสาหกรรม คาดว่าจะขยายตัวเนื่องจากมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจมีความคล่องตัวมากขึ้น ในส่วนของภาคบริการ มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น เนื่องจากเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยว รวมถึงนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ช่วยสนับสนุนการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยว

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันตก มีแนวโน้มการเติบโตอยู่ที่ 67.3 โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเป็นหลัก ในส่วนของธุรกิจภาคบริการ มีสัญญาณขยายตัวดี เป็นผลจากการเข้าสู่ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ทำให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของภาคอุตสาหกรรม คาดว่าผลประกอบการจะปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตามสภาพเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว

ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคใต้ อยู่ในทิศทางบวกที่ระดับ 62.6 เนื่องจากแนวโน้มที่ดีขึ้นในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเป็นหลัก โดยมีปัจจัยหลักจากนโยบายภาครัฐที่มีมาตรการกระตุ้นการใช้ยางพารา และจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นจากมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจ กทม. และปริมณฑล อยู่ที่ระดับ 59.5 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากดัชนีแนวโน้มของภาคเกษตรยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีที่ 65.7


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ