ครม.เห็นชอบการกำหนดให้มะพร้าวเป็นสินค้าที่ต้องจัดระเบียบนำเข้า อนุญาตเฉพาะท่าเรือคลองเตย-แหลมฉบัง

ข่าวเศรษฐกิจ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 17:42 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้มะพร้าวเป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

สำหรับสาระสำคัญของร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้มะพร้าวเป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... มีสาระสำคัญ คือ กำหนดให้สินค้ามะพร้าว เป็นสินค้าที่ต้องนำเข้ามาทางท่าเรือกรุงเทพ หรือท่าเรือแหลมฉบัง ทั้งนี้ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 (6) แห่งพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522

"ได้กำหนดให้การนำเข้ามะพร้าว จะต้องผ่านเข้ามาทางท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบังเท่านั้น ซึ่งเป็นการป้องกันการลักลอบนำเข้ามะพร้าวอย่างผิดกฎหมาย รวมทั้งยังช่วยรักษาระดับราคามะพร้าวภายในประเทศไม่ให้ตกต่ำ จนกระทบกับชาวสวน" รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ