รมช.พาณิชย์ ยันมีมาตรการตรวจสอบคุณภาพข้าวหอมมะลิไทย มั่นใจปลอมปนยาก

ข่าวเศรษฐกิจ Friday February 15, 2019 15:38 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รมช.พาณิชย์ ชี้แจงกรณีกระแสข่าวมีการเพาะปลูกข้าวหอมพวง หรือข้าวหอมเวียดนาม ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ และได้รับความนิยมจากโรงสีเนื่องจากมีความนุ่มและรับซื้อในราคาสูงกว่าข้าวเปลือกเจ้าของไทย และอาจมีการนำมาปลอมปนกับข้าวหอมมะลิไทยว่า เป็นไปได้ยากในการจะนำมาปลอมปนกับข้าวหอมมะลิ เนื่องจากลักษณะทางกายภาพข้าวหอมมะลิมีขนาดเมล็ดยาวกว่าข้าวหอมพวงอย่างชัดเจน ประกอบกับเมื่อตรวจสอบคุณสมบัติทางด้านเคมีด้วยวิธีการย้อมสารไอโอดีน การสลายเมล็ดในด่าง ตลอดจนการหุงต้ม เพื่อทดสอบความนุ่ม ปรากฏว่าข้าวหอมมะลิมีความนุ่มมากกว่า

โดยข้าวหอมมะลิไทยถือว่าเป็นข้าวคุณภาพดีมีชื่อเสียง ได้รับความนิยมจากทั้งตลาดต่างประเทศและภายในประเทศ กระทรวงฯ จึงได้มีมาตรการกำกับดูแลคุณภาพการจำหน่ายข้าวหอมมะลิ โดยในการส่งออกได้กำหนดให้ข้าวหอมมะลิเป็นสินค้ามาตรฐานและต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบ ซึ่งกรมฯ ต้องตรวจสอบคุณภาพความบริสุทธิ์ ความยาวเมล็ดข้าว สิ่งเจือปน รวมถึงแมลงมีชีวิต หากเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดจึงจะดำเนินการส่งออกได้

สำหรับการจำหน่ายเพื่อบริโภคภายในประเทศ กรมการค้าภายในได้มีการรับรองคุณภาพข้าวหอมมะลิโดยใช้เครื่องหมายรูปพนมมือแสดงบนบรรจุภัณฑ์ และมีการสุ่มตรวจสอบคุณภาพตัวอย่างข้าวหอมมะลิที่วางจำหน่ายในท้องตลาดเป็นประจำทุกเดือน หากตรวจพบคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน จะมีความผิดตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องการแสดงฉลาก โดยผู้ขายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ถ้าผลิตเพื่อขาย หรือสั่งหรือนำเข้ามาเพื่อขาย ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ จึงมั่นใจได้ว่าข้าวหอมพวงไม่สามารถนำมาปลอมปนกับข้าวหอมมะลิไทยได้อย่างแน่นอน หากพบหรือสงสัยว่าข้าวหอมมะลิมีคุณภาพไม่ได้มาตรฐานหรือมีการปลอมปน แจ้งได้ที่ "สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569"

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์จะร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งทำความเข้าใจกับเกษตรกรและผู้ประกอบการค้าข้าว เพื่อส่งเสริมให้มีการเพาะปลูกพันธุ์ข้าวของไทยซึ่งได้รับการรับรอง มีคุณภาพดี และเป็นที่ต้องการของตลาด เพื่อรักษาภาพลักษณ์และชื่อเสียงคุณภาพข้าวของไทย และพัฒนาวงการค้าข้าวของไทยต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ