ข่าวอินโฟเควสท์
10:30 เลือกตั้ง'62: "ศรีสุวรรณ"จ่อร้องศาลรธน.วินิจฉัยเลือกตั้งเป็น"โมฆะ"หากกกต.ชี้ขาดบัตรเลือกตั้งนิวซีแลนด์เป็นบัตรเสีย   นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิก…
10:25 ศาลเกาหลีใต้ตัดสินยึดทรัพย์"มิตซูบิชิ เฮฟวี่" เพื่อชดเชยเหยื่อแรงงานช่วงสงครามโลก   ศาลเกาหลีใต้ได้อนุมัติคำร้องขอยึดทรัพย์ของบริษัทมิตซูบิชิ เ…
10:22 SRICHA ได้งานใหม่ราว 100 ลบ.ดัน Backlog เพิ่มกว่า 600 ลบ.รอลุ้นผลประมูลงาน 2-3 พันลบ.   นายกฤษฎา โพธิสมภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ศรีราชาคอนส…
10:21 ราคาเปิดเทรดวันแรกที่ BEAUTY, CPALL, EGCO, SAWAD, WHA, STEC ขายโดย RHB   BEAU27C1910A เปิดเทรดวันแรกที่ 0.42 บาท ลดลง 0.58 บาท ( 58%) จากราคาอ้…
10:18 ผลสำรวจชี้ภาคการเงินอังกฤษมองแนวโน้มเศรษฐกิจย่ำแย่สุดนับแต่วิกฤติปี 2551   ผลสำรวจมุมมองเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจของสถาบันการเงินในอังกฤษพบว่า ม…

ครม.มีมติเห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562 ภายใต้วงเงินงบประมาณ 121.80 ลบ.

ข่าวเศรษฐกิจ สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- จันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 15:00:08 น.

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการดำเนินโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562 ตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริการจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) ภายใต้วงเงินงบประมาณ จำนวน 121.80 ล้านบาท โดยเห็นชอบให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทดรองจ่ายเงินอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยแทนรัฐบาลจำนวน 121.80 ล้านบาท และเบิกเงินชดเชยตามจำนวนที่จ่ายจริงพร้อมด้วยอัตราเฉลี่ยดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาของ 4 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ (FDR) บวกร้อยละ 1 ต่อปีในปีงบประมาณถัดไปให้กับ ธ.ก.ส.

สำหรับปีนี้มีการแบ่งพื้นที่การรับประกันภัยเป็น 2 ระดับคือ Tier1 และ Tier2 โดย Tier1 เป็นการรับประกันภัยขั้นพื้นฐาน พื้นที่เป้าหมายไม่เกิน 3 ล้านไร่ แบ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ไม่เกิน 2.8 ล้านไร่ และกลุ่มเกษตรกรทั่วไป ไม่เกิน 2 แสนไร่ ส่วน Tier2 เป็นการรับประกันภัยร่วมจ่ายโดยสมัครใจ พื้นที่ไม่เกิน 3 แสนไร่

อัตราค่าเบี้ยประกันภัย กรณี Tier1 อัตราเท่ากันทุกพื้นที่ 59 บาท/ไร่ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์) รัฐบาลอุดหนุน 35.40 บาท และ ธ.ก.ส. อุดหนุน 23.60 บาท และ 64.20 บาท/ไร่ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์) โดย กลุ่ม (1) รัฐบาลอุดหนุน 40.60 บาท ธ.ก.ส. อุดหนุน 23.60 บาท กลุ่มที่ (2) รัฐบาลอุดหนุน 40.60 บาท เกษตรกรจ่ายเอง 23.60 บาท

ส่วน Tier2 กลุ่ม (1) และ (2) จ่ายเพิ่มจาก Tier1 ในอัตราที่แตกต่างกันตามความเสี่ยงของแต่ละพื้นที่ความเสี่ยงต่ำ 4.28 บาท/ไร่ ความเสี่ยงปานกลาง 11.77 บาท/ไร่ ความเสี่ยงสูง 25.68 บาท/ไร่ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์)

ระยะเวลาการขายประกัน (1) สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบที่ 1 (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูฝน) นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบโครงการฯ – วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 (2) สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบที่ 2 (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 15 มกราคม 2563

วงเงินความคุ้มครอง ภัยธรรมชาติ 7 ภัย ((น้ำท่วมหรือฝนตกหนัก ภัยแล้ง ฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วง ลมพายุหรือพายุไต้ฝุ่น ภัยอากาศหนาว หรือน้ำค้างแข็ง ลูกเห็บ ไฟไหม้ และภัยช้างป่า*) ระดับ Tier1 อยู่ที่ 1,500 บาท/ไร่ ระดับ Tier2 อยู่ที่ 750 บาท/ไร่ รวมไม่เกิน 1,740 บาท/ไร่

ส่วนภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาด Tier1 อยู่ที่ 240 บาท/ไร่ ส่วน Tier2 อยู่ที่ 120 บาท/ไร่ รวม 870 บาท/ไร่

วันเริ่มความคุ้มครอง สำหรับเกษตรที่เป็นลูกค้าสินเชื่อ ธ.ก.ส. (กลุ่ม Tier1) ซึ่งได้รับการอนุมัติสินเชื่อทั้งหมดในการเพาะปลูกเริ่มตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการ ฯ ทั้งนี้ หากประสงค์เอาประกันภัยเพิ่มในกลุ่ม Tier 2 จะเริ่มตั้งแต่วันที่เกษตรกรขอเอาประกันภัย

ส่วนเกษตรกรที่เป็นลูกค้าสินเชื่อ ธ.ก.ส. ซึ่งได้รับการอนุมัติสินเชื่อบางส่วนและประสงค์จะเอาประกันภัยเพิ่มเติม โดยรับภาระค่าเบี้ยประกันเองทั้งในกลุ่ม Tier 1 และ Tier 2 เริ่มตั้งแต่วันที่เกษตรกรขอเอาประกันภัย ขณะที่กลุ่มเกษตรกรทั่วไป เริ่มตั้งแต่วันที่เกษตรกรขอเอาประกันภัย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง