ข่าวอินโฟเควสท์
23:18 บอนด์ยีลด์สหรัฐไร้ทิศทาง จับตาคืบหน้าสหรัฐ-จีนเจรจาการค้า   อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวไร้ทิศทางในวันนี้ ขณะที่นักลงทุนยังรอความชัด…
23:04 ราคาทองฟิวเจอร์ย่อตัว สวนทางหุ้นพุ่ง ขณะนักลงทุนเปิดรับความเสี่ยง   ราคาทองฟิวเจอร์ย่อตัวลงในวันนี้ สวนทางตลาดหุ้นที่พุ่งขึ้น ขณะที่นักลงทุนพาก…
22:55 ปอนด์พุ่งนิวไฮ 4 เดือน หลังมีข่าวอังกฤษ-EU กำลังร่างข้อตกลง Brexit   ปอนด์พุ่งขึ้นเทียบดอลลาร์และยูโร ขานรับความหวังที่อังกฤษและสหภาพยุโรป (EU)…
22:41 ราคาน้ำมัน WTI ปรับตัวลงต่อเนื่องจากวานนี้ หลังเผยตัวเลขศก.จีนอ่อนแอ   สัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้า WTI ปรับตัวลงในวันนี้ ต่อเนื่องจากที่ดิ่งลงวานนี้…
22:25 ดอลลาร์ดีดตัวในกรอบ 108 เยน นักลงทุนจับตาความชัดเจนเจรจาการค้าสหรัฐ-จีน   ดอลลาร์ดีดตัวแตะช่วงบนของกรอบ 108 เยน ขณะที่นักลงทุนจับตาความชัดเจนใน…

สศค.เผยดัชนีเชื่อมั่นอนาคตศก.ภูมิภาคมี.ค.62 ยังขยายตัวดีทั่วทุกภูมิภาค จากแรงหนุนภาคอุตสาหกรรม-ภาคเกษตร

ข่าวเศรษฐกิจ สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- พุธที่ 27 มีนาคม 2562 17:35:13 น.

นายพิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ในฐานะรองโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยรายงานดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนมีนาคม 2562 ว่า การประมวลผลข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจรายจังหวัดล่าสุด โดยความร่วมมือของสำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจ (คาดการณ์ 6 เดือนข้างหน้า) อยู่ในเกณฑ์ที่ดีทุกภูมิภาค นำโดยภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออก โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนหลักจากภาคอุตสาหกรรมและการเกษตรเป็นสำคัญ

โดยดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคกลาง ทิศทางการขยายตัวดีอยู่ที่ระดับ 73.1 โดยใน 6 เดือนข้างหน้า จะได้รับปัจจัยสนับสนุนหลักจากภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ เนื่องจากปริมาณการใช้ไฟฟ้าและจำนวนทุนจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีจำนวนนักท่องเที่ยวและภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดโรงแรมและภัตตาคารที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคเหนือ ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้ามาอยู่ที่ 72.0 จากแนวโน้มภาคอุตสาหกรรมและภาคการบริการที่ดี เนื่องจากผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้วัตถุดิบภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น รวมถึงทิศทางของธุรกิจอุตสาหกรรมมีทิศทางบวก สำหรับภาคการบริการ คาดว่าจะดีขึ้นตามการคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น

สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังอยู่ในเกณฑ์ดีที่ 69.7 เนื่องจากได้รับแรงสนับสนุนจากแนวโน้มที่ดีของภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตร โดยภาคอุตสาหกรรม คาดว่าเกษตรกรและผู้แปรรูปได้รับผลประโยชน์จากแหล่งวัตถุดิบราคาถูก อีกทั้งทำให้เกิดการรวมตัวของผู้ผลิตจากการขยายตัวของโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เช่น สนามบินและเส้นทางการคมนาคมขนส่งที่สะดวกขึ้น ทำให้เมืองขยายตัว นักลงทุนต้องการเข้ามาลงทุนมากขึ้น อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส่งผลให้เกิดตลาดและอุตสาหกรรมใหม่ๆ มากยิ่งขึ้น ในส่วนของภาคการเกษตร มีผลจากนโยบายส่งเสริมการเกษตรของภาครัฐที่เน้นสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร อีกทั้งการขับเคลื่อนการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอย่างต่อเนื่อง

สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจของภาคตะวันออก อยู่ในเกณฑ์ดีที่ระดับ 69.4 โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตร ในส่วนของภาคอุตสาหกรรม คาดว่าจำนวนโรงงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีโครงการก่อสร้างเขตนิคมอุตสาหกรรมในภูมิภาค ในส่วนของภาคเกษตร คาดว่าจะขยายตัวขึ้นจากการส่งเสริมจากทางรัฐบาลให้ทำเกษตรแปลงใหญ่และปรับพืนที่ให้เหมาะสมกับการเพาะปลูก หรือมีการปลูกพืชชนิดอื่นทดแทน

สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจของภาคใต้ มีทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดือนก่อนอยู่ที่ระดับ 67.4 โดยจะได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรมและการเกษตรเป็นหลัก ในส่วนของภาคอุตสาหกรรม คาดว่าจะมีการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ และความต้องการผลผลิตอาหารทะเลแปรรูปจากต่างประเทศยังเพิ่มขึ้น ในส่วนของภาคเกษตร คาดว่าผลผลิตยางพาราเพิ่มขึ้น จากที่เกษตรกรเริ่มเปิดกรีด ประกอบกับสภาพอากาศเอื้อต่อการผลิต

สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันตก มีแนวโน้มการเติบโตอยู่ที่ 64.7 โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคการเกษตรและภาคบริการเป็นหลัก ในส่วนของธุรกิจภาคบริการ มีสัญญาณขยายตัวดี เนื่องจากเข้าสู่ฤดูท่องเที่ยว ในส่วนของภาคการเกษตร คาดว่าจะขยายตัวดีขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำเพียงพอต่อภาคเกษตร ประกอบกับนโยบายการตลาดนำการผลิต ทำให้เกษตรกรปรับตัวและปรับเปลี่ยนการผลิตเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงมากขึ้น

สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจ กทม. และปริมณฑล อยู่ที่ระดับ 61.5 โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม
ข่าวที่เกี่ยวข้อง