ธปท.เผยผลตอบแทนพันธบัตร ธปท.มูลค่า 9 หมื่นลบ.

ข่าวเศรษฐกิจ 12 เมษายน พ.ศ. 2562 11:05 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

                    ประกาศผลการประมูลซื้อตราสารหนี้
                    ประมูล ณ วันที่ 12 เมษายน 2562
                กระทรวงการคลัง ได้พิจารณาอนุมัติผลการประมูล ดังนี้
ThaiBMA                    CB19718B     CB19O17A
ISIN CODE                  TH0655F7T789   TH0655B7TA82
CFI Code                    DYZTXR      DYZTXR
วันชำระเงิน                   18/04/62     18/04/62
วันครบกำหนด                   18/07/62     17/10/62
อายุ                       (91 วัน)     (182 วัน)
อัตราดอกเบี้ย(ร้อยละต่อปี)               -         -
อัตราส่วนดัชนีเงินเฟ้ออ้างอิง ณ วันชำระเงิน(เท่า)      -         -
วงเงินที่ประมูล(ล้านบาท)              45,000.00     45,000.00
วงเงิน CB ที่ได้รับการจัดสรร(ล้านบาท)        45,000.00     45,000.00
อัตราผลตอบแทนที่ประมูลได้(ร้อยละต่อปี)       1.6500-1.6740   1.7330-1.7580
อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยที่ประมูลได้(ร้อยละต่อปี)     1.66421      1.75029
Bid Coverage Ratio                1.61       2.99
วงเงิน NCB ที่ได้รับการจัดสรร(ล้านบาท)          -         -

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ