ธปท.เผยผลตอบแทนพันธบัตร ธปท.มูลค่า 6.5 หมื่นลบ.

ข่าวเศรษฐกิจ 26 เมษายน พ.ศ. 2562 10:58 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

                    ประกาศผลการประมูลซื้อตราสารหนี้
                    ประมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2562
                กระทรวงการคลัง ได้พิจารณาอนุมัติผลการประมูล ดังนี้
ThaiBMA                    CB19514A     BOT222A
ISIN CODE                  TH0655K7T584   TH0655032215
CFI Code                    DYZTXR      DYZTXR
วันชำระเงิน                   30/04/62     30/04/62
วันครบกำหนด                   14/05/62     26/02/65
อายุ                       (14 วัน)     (2.83 ปี)
อัตราดอกเบี้ย(ร้อยละต่อปี)               -         -
อัตราส่วนดัชนีเงินเฟ้ออ้างอิง ณ วันชำระเงิน(เท่า)      -         -
วงเงินที่ประมูล(ล้านบาท)              50,000.00     15,000.00
วงเงิน CB ที่ได้รับการจัดสรร(ล้านบาท)        50,000.00     15,000.00
อัตราผลตอบแทนที่ประมูลได้(ร้อยละต่อปี)       1.6700-1.7300   1.81512-1.84312
อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยที่ประมูลได้(ร้อยละต่อปี)     1.70528      1.82907
Bid Coverage Ratio                1.23       3.44
วงเงิน NCB ที่ได้รับการจัดสรร(ล้านบาท)          -         -

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ