ครม.เห็นชอบโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย-3 โครงสร้างพื้นฐานผ่าน กยศ.

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday May 7, 2019 18:16 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ครม.เห็นชอบโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย-3 โครงสร้างพื้นฐานผ่าน กยศ.

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้มีมติเห็นชอบโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐานผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่อยู่ในวัยศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับอาชีวศึกษาเห็นความสำคัญของสาขาวิชาชีพที่เป็นความต้องการ

สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ 1.อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 2.อตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 3. อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 4. การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 5.อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 6. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 7. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ 8.อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงและเคมีชีวภาพ 9.อุตสาหกรรมดิจิทัล และ 10.อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

ส่วน 3 โครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ 1.อุตสาหกรรมระบบราง 2.อุตสาหกรรมพาณิชย์นาวี และ 3.อุตสาหกรรมโลจิสติกส์

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ในระดับปริญญาตรี โดยให้เงินกู้ผ่าน กยศ. ซึ่งจะมีการลดเงินต้นลง 30% คิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 0.5% ส่วนระดับอาชีวศึกษาจะลดเงินต้น 50% และ คิดอัตราดอกเบี้นไม่เกิน 0.5% ระยะเวลาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 ถึงปีการศึกษา 2566


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ