"สมคิด" กำชับรัฐวิสาหกิจเร่งเบิกจ่ายงบลงทุนไตรมาส 2-3 เพื่อรักษาการเติบโตของเศรษฐกิจในปี 62

ข่าวเศรษฐกิจ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 16:27 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า นายสมคิด จาตุศรี พิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้ประชุมผู้บริหารรัฐวิสาหกิจที่มีวงเงินลงทุนขนาดใหญ่ 19 แห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้เร่งรัดการ เบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ และหารือแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาการเติบ โตในไตรมาสที่ 2 และ 3 ปี 2562

นายประภาศ กล่าวว่า ในการประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจนั้น นายสมคิด ได้มอบนโยบายให้รัฐวิสาหกิจ เร่งเบิกจ่ายงบลงทุนในไตรมาสที่ 2 และ 3 ปี 2562 ให้ได้เพิ่มขึ้นกว่าแผน โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจที่มีศักยภาพ เช่น บมจ. ปตท. (PTT), การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อรักษาระดับการเติบโตของเศรษฐกิจใน ภาพรวมที่จะถูกกระทบจากปัจจัยต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งให้รัฐวิสาหกิจพิจารณาปรับเพิ่มโครงการลงทุนในการพัฒนา ธุรกิจ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เช่น บมจ.ทีโอที, บมจ. กสท โทรคมนาคม และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ด้านนายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการ สคร. ในฐานะโฆษก สคร. เปิดเผยถึงผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ว่า กรอบลงทุนทั้งปีของรัฐวิสาหกิจ 45 แห่ง ที่ สคร.กำกับดูแล มีมูลค่า 333,441 ล้านบาท โดยมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมปี 2562 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – เมษายน 2562 จำนวน 88,010 ล้านบาท หรือคิดเป็น 92% ของแผนการเบิกจ่ายสะสม โดยสามารถสรุป การเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมถึง ณ สิ้นเดือนเมษายน 2562 ของรัฐวิสาหกิจ 45 แห่ง ได้ดังนี้

                                          หน่วย:ล้านบาท
     รัฐวิสาหกิจ          แผนเบิกจ่ายสะสม     ผลเบิกจ่ายสะสม    %เบิกจ่าย/แผนสะสม

1.ปีงบประมาณ จำนวน 34 แห่ง (รวม)      54,976          52,085        95%
1.1 การรถไฟแห่งประเทศไทย         21,287          17,709        83%
1.2 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	  15,753          17,579    	   112%
1.3 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	   4,072	        2,572	        63%
1.4 การประปาส่วนภูมิภาค	          1,909	        3,187   	    167%
1.5 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	        980	         728	        74%
1.6 การเคหะแห่งชาติ	          2,309	        2,234	        97%
1.7 การประปานครหลวง	          2,091	        2,513	       120%
1.8 องค์การเภสัชกรรม	           647	         372	        58%
1.9 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	       1,907	        1,917	       101%
1.10 การท่าเรือแห่งประเทศไทย	        588	         587	        99%
1.11 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด	    532	         535	       101%
1.12 รัฐวิสาหกิจแห่งอื่นๆ จำนวน 23 แห่ง	   2,902	        2,153	        74%

2. ปีปฏิทิน จำนวน 11 แห่ง (รวม)        40,580          35,925        89%
2.1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	      13,944	        13,614	        98%
2.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	           7,831	        7,240	        92%
2.3 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	       11,367	        8,274	        73%
2.4 การไฟฟ้านครหลวง	           3,523	        3,696	       105%
2.5 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	    1,820	        1,096	        60%
2.6 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	        527	        1,046	       198%
2.7 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)	     446	         429	        96%
2.8 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	        938	         372	        40%
2.9 รัฐวิสาหกิจแห่งอื่นๆ จำนวน 3 แห่ง	     184	         158	        86%
     รวม 45 แห่ง  	       95,557	        88,010	        92%

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ