กฟผ.ออกพันธบัตรผ่านระบบ e-Bidding ครั้งแรก วงเงินรวม 12,000 ลบ. เริ่มมิ.ย.62

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday May 28, 2019 10:28 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายงานข่าวจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ระบุว่า เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 กระทรวงการคลัง การไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ร่วมลงนามในบันทึกความตกลงว่าด้วยการจำหน่ายพันธบัตรที่ กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน โดยวิธีการประมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ผ่าน platform ของ ธปท. ซึ่ง กฟผ. เป็น รัฐวิสาหกิจรายแรกในกลุ่มดังกล่าว และจะประมูลครั้งแรกในเดือนมิถุนายน 2562

วิธีการประมูลพันธบัตร กฟผ. ผ่านระบบ e-Bidding ได้พัฒนาให้เป็นแนวทางเดียวกับการประมูลพันธบัตรรัฐบาล โดยมีเป้า หมายในการนำนวัตกรรมและระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ และเป็นการสนับสนุนการขยายฐานนักลงทุน ลดขั้นตอนและ ระยะเวลาในการประมูลพันธบัตร รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้สถาบันการเงินและนักลงทุนรายใหญ่ (Institutional Investor and High Net Worth : II & HNW) สามารถเข้าถึงตราสารหนี้ชั้นดี (Rating AAA) ในอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสม

ในปีงบประมาณ 2562 กฟผ. มีแผนการออกพันธบัตรผ่านระบบ e-Bidding วงเงินรวมไม่เกิน 12,000 ล้านบาท โดยจะ ดำเนินการออกพันธบัตรผ่านระบบ e-Bidding เป็นครั้งแรกในเดือนมิถุนายน สิงหาคม และกันยายน 2562 รุ่นอายุ 10 ปี รุ่นอายุ 5 ปี และ รุ่นอายุ 10 ปี ตามลำดับ ซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไป

                         พันธบัตร กฟผ. พ.ศ.2562
     รายละเอียด           ครั้งที่ 1     ครั้งที่ 2     ครั้งที่ 3
วงเงิน (ล้านบาท)            ไม่เกิน 4,000    ไม่เกิน 4,000   ไม่เกิน 4,000
รุ่นอายุของพันธบัตร              10 ปี      5 ปี      10 ปี
วันประมูล                24 มิ.ย.62     ส.ค.62     ก.ย.62
อัตราดอกเบี้ย                3.00%      ประกาศล่วงหน้าก่อนวันประมูล
Credit Rating พ.ศ.2562 โดย TRIS Rating          AAA
การค้ำประกัน                    กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
     ทั้งนี้ นักลงทุนและคู่ค้าสามารถติดตามแผนการออกพันธบัตร กฟผ. จากแผนการกู้เงินรายไตรมาสของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวง
การคลังจัดหาได้จากเว็บไซต์สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.)

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ