ครม.อนุมัติให้ ขสมก.กู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน ปีงบ 63 วงเงิน 1.13 หมื่นลบ.

ข่าวเศรษฐกิจ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562 14:49 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติในหลักการตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามความจำเป็นที่ต้องจ่าย ภายในวงเงิน 11,319.580 ล้านบาท ตามนัยมาตรา 7 (7) ของพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2519

โดยให้ ขสมก.รับภาระเงินต้น ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน ตลอดจนให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ กำหนดวิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในการกู้เงิน และให้ ขสมก.ดำเนินการขอบรรจุวงเงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินในแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ตามนัยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2549 ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมเสนอ ครม.พิจารณาอนุมัติให้ ขสมก. กู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงิน 11,319.580 ล้านบาท (ประกอบด้วยการชำระค่าเชื้อเพลิง ค่าเหมาซ่อม และเสริมสภาพคล่องทางการเงิน) โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ กำหนดวิธีการกู้เงิน เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการกู้เงิน เพื่อให้ ขสมก. มีสภาพคล่องทางการเงินเพียงพอต่อการให้บริการขนส่งสาธารณะ ซึ่งการกู้เงินของ ขสมก.ในครั้งนี้ จะทำให้สามารถประหยัดค่าดอกเบี้ยค้างชำระได้ประมาณ 5.317 - 5.572% หรือประมาณเดือนละ 21.286 ล้านบาท หรือปีละ 255.433 ล้านบาท


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ