ธปท.ประกาศผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล มูลค่า 3.8 หมื่นลบ.

ข่าวเศรษฐกิจ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 11:14 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

                  ประกาศผลการประมูลซื้อตราสารหนี้
                  ประมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562
               กระทรวงการคลัง ได้พิจารณาอนุมัติผลการประมูล ดังนี้
ThaiBMA Symbol                  LB676A     LB23DA
ISIN CODE                   TH062303H604  TH0623A33C00
CFI Code                     DBFTFR     DBFTFR
วันชำระเงิน                   21/06/2562   21/06/2562
วันครบกำหนด                   17/06/2610   17/12/2566
อายุ                       (48.02 ปี)    (4.49 ปี)
อัตราดอกเบี้ย(ร้อยละต่อปี)               3.60      2.40
อัตราส่วนดัชนีเงินเฟ้ออ้างอิง ณ วันชำระเงิน(เท่า)       -       -
วงเงินที่ประมูล(ล้านบาท)               8,000.00    30,000.00
วงเงิน CB ที่ได้รับการจัดสรร(ล้านบาท)         6,400.00    29,500.00
อัตราผลตอบแทนที่ประมูลได้(ร้อยละต่อปี)        3.298-3.305   1.839-1.844
อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยที่ประมูลได้(ร้อยละต่อปี)       3.2995     1.8420
Bid Coverage Ratio                5.54      2.35
วงเงิน NCB ที่ได้รับการจัดสรร(ล้านบาท)         1,600.00     500.00

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ