ครม.มีมติเห็นชอบกรอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะปีงบ 63 ของ ขสมก.-รฟท.

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday July 2, 2019 14:54 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

พล.ต.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ กรอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2563 ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จำนวน 1,775.653 ล้านบาท จากที่เสนอขอ 4,976.838 ล้านบาท ไม่รวมดอกเบี้ยจ่าย [แบ่งเป็นรถโดยสารธรรมดา (ดีเซล) จำนวน 3,029.912 ล้านบาท และรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 1,946.926 ล้านบาท] และในส่วนการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) อนุมัติวงเงิน 3,238.682 ล้านบาท จากที่เสนอขอ 7,076.112 ล้านบาท

สำหรับรายการหลักที่คณะกรรมการฯ ได้ปรับลดกรอบวงเงินของทั้งสองหน่วยงานลงมีรายละเอียด ดังนี้

                                   หน่วย : ล้านบาท

   รายการที่ปรับ       ข้อเสนอ  วงเงินที่ลดลง  ผลการพิจารณา   เหตุผลของการปรับลด
ขสมก. เช่น
1) เงินอุดหนุนบริการสา    1,946.926  1,946.926     0.000   ไม่มีหลักฐานที่อ้างอิงได้ว่า
  ธารณะสำหรับรถโดย                         ขสมก. ถูกควบคุมราคา
  สารปรับอากาศ

2) เงินเดือนค่าจ้างและ    1,840392   306,780   1,533.612    เปลี่ยนวิธีการคำนวณให้เป็นไปตามเกณฑ์
  สวัสดิการ                             เพื่อลดความคลาดเคลื่อน

3) ค่าเชื้อเพลิง       1,156.699    21.140   1,135.559

รฟท. เช่น
1) ค่าโครงสร้างพื้นฐาน     913.420   737.380    176.040    ค่าใช้จ่ายบางส่วนมีภาครัฐเป็น
                                   ผู้รับภาระในการลงทุน

2) ค่าเสื่อมราคา       1,223.835  1,212.504    11.331
3) ต้นทุนดอกเบี้ย       1,029.781   988.224    41.557
4) ค่าเชื้อเพลิง        570.295    38.577    531.718    ปรับสมมติฐานการคำนวณ
                                   ต้นทุนให้เป็นไปตามเกณฑ์
5) รายจ่ายบำเหน็จบำนาญ    746.841   746.841     0.000    เป็นสวัสดิการสำหรับเจ้าหน้าที่
                                   ที่ปลดเกษียณแล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังได้มีมติให้ ขสมก. และ รฟท. ไปพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกตเพิ่มเติมของคณะ อนุกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนบริการสาธารณะสาขาขนส่งด้วย


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ