ส.ผู้เลี้ยงไก่ไข่ฝากรัฐบาลใหม่สานต่อมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ หลังเริ่มลืมตาอ้าปากได้

ข่าวเศรษฐกิจ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 17:57 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ส.ผู้เลี้ยงไก่ไข่ฝากรัฐบาลใหม่สานต่อมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ หลังเริ่มลืมตาอ้าปากได้

นายสุเทพ สุวรรณรัตน์ นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ กล่าวว่า สถานการณ์ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มในปัจจุบันเป็นไปตามกลไกตลาด เกิดจากปริมาณการผลิตและความต้องการบริโภคเข้าสู่ภาวะสมดุล ซึ่งต้องขอขอบคุณคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) ที่ได้ดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาราคาไข่ไก่ตกต่ำจากการผลิตล้นตลาดอย่างจริงจังตั้งแต่ปลายปี 2561 ด้วยการปรับสมดุลการผลิตให้เหมาะสมกับความต้องการในการบริโภค และได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และเกษตรกร อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาไข่ไก่คละทยอยปรับมาอยู่ในระดับที่พ้นต้นทุนการเลี้ยงไปไม่มาก แต่ก็ช่วยเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น หลังจากแบกภาระการขาดทุนมานาน จนทำให้ผู้เลี้ยงหลายรายจำต้องเลิกเลี้ยงไป

"สถานการณ์ราคาไข่ไก่ในช่วงนี้ ช่วยให้ผู้เลี้ยงไข่ไก่สามารถลืมตาอ้าปากได้ เริ่มมีรายได้พอที่จะนำมาชำระหนี้และสามารถต่อยอดอาชีพได้ ดังนั้นผู้เลี้ยงไก่ไข่ ขอให้รัฐบาลชุดใหม่ยังคงสานต่อมาตรการสร้างสมดุลการผลิตต่อไป ช่วยดูแลเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรอยู่ในระดับที่เหมาะสม ผู้บริโภคและเกษตรกรต้องอยู่ได้อย่างยั่งยืน" นายสุเทพกล่าว

ผู้เลี้ยงไก่ไข่มองว่า ราคาไข่ไก่จะมีเสถียรภาพต่อไปแบบยั่งยืน จะไม่เกิดปัญหาไข่ล้นตลาด หรือราคาตกต่ำวนกลับมาเกิดขึ้นซ้ำอีก หากรัฐบาลยังคงดำเนินมาตรการสร้างความสมดุลระหว่างการผลิตและความต้องการบริโภค สร้างเสถียรภาพราคาอย่างต่อเนื่อง และขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือกันอย่างจริงจังเช่นนี้ต่อไป เช่น ผู้เลี้ยงควบคุมปริมาณการเลี้ยงให้เหมาะสม ปลดไก่ตามอายุที่กำหนด ส่งเสริมให้ผู้บริโภคเพิ่มอัตราการบริโภคไข่ไก่ให้สูงขึ้น เมื่อราคาไข่ไก่เป็นไปตามกลไกของตลาด อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ก็จะก่อให้เกิดผลดีกับตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิตไก่ไข่ของประเทศในระยะยาว


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ