"สนธิรัตน์"เปิดรับฟังความเห็นต่างจากแกนนำคปพ. พร้อมยื่นข้อเรียกร้องเร่งปรับโครงสร้างพลังงาน

ข่าวเศรษฐกิจ Wednesday August 21, 2019 16:07 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน เปิดเผยว่า การเปิดเวทีหารือร่วมกับแกนนำเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงาน (คปพ.) ในวันนี้ เพื่อนำข้อคิดเห็นมาจากทุก ๆ ฝ่ายมาประกอบการพิจารณาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการวางนโยบายด้านพลังงานต่อไป เพราะความเห็นต่างไม่จำเป็นต้องเป็นความขัดแย้งเสมอไป ซึ่งหากเป็นข้อคิดเห็นที่จะช่วยขับเคลื่อนให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ เป็นประโยชน์ต่อประชาชนคนไทยทุกคน และสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล ก็พร้อมที่จะนำทุกข้อคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาปรับใช้ให้เหมาะสม และเปิดกว้างให้กลุ่มได้มาร่วมเป็นที่ปรึกษาให้กับกระทรวงพลังงานด้วย

สำหรับแกนนำคปพ.ที่เข้าร่วมหารือในวันนี้ ประกอบด้วย นางสาวรสนา โตสิตระกูล อดีต ส.ว.สรรหา นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีตรมว.คลัง ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี นักวิชาการด้านพลังงาน และนายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ อดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย การรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่ม คปพ.ในวันนี้ มีข้อเสนอแนะ 5 ประเด็น ได้แก่ 1. การจัดการผลประโยชน์ปลายน้ำ ราคาน้ำมัน ราคาก๊าซในประเทศ และผลกระทบต่อประชาชน 2. การจัดการผลประโยชน์ต้นน้ำระหว่างประเทศ กรณีพื้นที่ทับซ้อนไทย-กัมพูชา 3. การจัดการผลประโยชน์ต้นน้ำในประเทศ Producting Sharing Contact (PSC) 4. การแยกเป็นบมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) แบ่งผลประโยชน์กระทรวงการคลังกับผู้ถือหุ้น และเลี่ยงกฎหมายรัฐวิสาหกิจ 5. การผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในสัดส่วน 51% ไม่เป็นธรรม

สำหรับประเด็นราคาขายปลีกพลังงาน คปพ.นำเสนอให้แก้ปัญหาที่โครงสร้างราคาแทนการใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอุดหนุน เพราะกองทุนน้ำมันฯก็นำเงินมาจากประชาชน สุดท้ายประชาชนเป็นผู้จ่ายแพงอยู่ดี โดยเสนอให้ลดต้นทุนที่เป็นค่าขนส่งเทียม โดยยกเลิกการกำหนดราคา ณ โรงกลั่น ซึ่งปัจจุบันอิงราคาสิงคโปร์บวกค่าขนส่งในการนำเข้า ซึ่งจะลดต้นทุนขนส่งได้ 50-60 สตางค์/ลิตร และปัจจุบันการกลั่นน้ำมันในไทยเกินความต้องการจนต้องส่งออกไป ควรลดกำลังการกลั่น ทบทวนบริหารผลประโยชน์ระหว่างโรงกลั่นกับประชาชน โรงกลั่นไม่ควรได้สิทธิประโยชน์มากเกินไป

ด้านราคาเอทานอล และไบโอดีเซล (B100) การส่งเสริมยิ่งทำให้ราคาปลายทางแพงขึ้น การอ้างอิงราคาเอทานอลของไทย ทำให้ราคาเอทานอลไทยแพงกว่าตลาดโลก ทำให้ต้องใช้เงินกองทุนน้ำมันฯมาอุดหนุน ขณะที่ราคาเอทานอลไทยแพงกว่าบราซิล 70% แต่ผลประโยชน์ที่ได้รับตกกับผู้ประกอบการไม่ถึงมือเกษตรกร เสนอให้ประชาชนสามารถผลิตและขาย B100 ได้โดยตรง ควรกระจายธุรกิจพลังงานสู่ชุมชน และยกเว้นการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ในขณะที่โรงงานผลิตเอทานอล ไบโอดีเซลซึ่งคุ้มทุนแล้วรัฐควรมีระยะเวลาในการให้สิทธิประโยชน์ไม่ได้ให้ไปตลอด

นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า กระทรวงพลังงานเริ่มจะปรับการใช้ B7 และปรับโครงสร้างน้ำมันดีเซลใหม่ โดยสนับสนุน B10 และ B20 แก้ปัญหาการลักลอบปาล์มน้ำมัน กำหนดผู้ผลิตลงทะเบียนในระบบ ซึ่งแม้ว่าสุดท้ายแล้วราคาปลายทางอาจจะแพงขึ้นได้ แต่ผลประโยชน์ต้องตกกับประชาชนด้วย โดยกระทรวงฯจะกำหนดสิทธิประโยชน์โดยดูเรื่องผลประโยชน์ต่อเกษตรกร และรับประกันว่า จะสามารถบริหารสมดุลด้าน Supply และ Demand ได้ โดยมอบบมจ.ปตท. (PTT) คิดกลไกเพื่อได้ได้ราคาที่เกษตรกรอยู่ได้ โดยที่ด้านกระทรวงพาณิชย์เองก็ต้องประกันปริมาณปาล์มไม่ให้ขาดแคลนด้วย

นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีตรมว.คลัง กล่าวว่า หากรัฐต้องการใช้ความแข็งแรงของปตท.เพื่อสร้างประโยชน์ให้ประชาชน โดยการเพิ่มบทบาทของ ปตท.จะต้องมีการตรวจสอบและสร้างความดุลในอำนาจหน้าที่

ส่วนประเด็นก๊าซหุงต้ม ปัจจุบันประสบปัญหา 3 ข้อ คือ 1. ภาคปิโตรเคมีใช้มากเกินไป 2. ราคาอ้างอิงราคานำเข้าทั้งที่ผลิตได้เองมากในประเทศ 3. ปตท. ผูกขาด โดยเสนอแนวทางแก้ไข คือ 1. จัดลำดับความสำคัญ ให้ประชาชนได้ใช้ก่อน 2. ปรับกลับมาใช้ระบบ Pool

ขณะที่ประเด็นการประมูลแหล่งเอราวัณ-บงกช ระบุว่า ขอให้มีการตรวจสอบกลไกการประมูลแหล่งเอราวัณ-บงกช เพราะระบบ PSC ที่นำมาใช้ในการประมูลเป็นระบบ PSC จำแลง ทำให้รัฐเสียประโยชน์ ได้ค่าภาคหลวงน้อยลง ขณะที่ผู้ที่ได้ประโยชน์จากการผลิตก๊าซทั้ง 2 แหล่งคือภาคปิโตรเคมี ที่ไม่ได้จ่ายอะไรเลย แต่กลับได้ใช้ก๊าซในราคาถูก และรัฐก็ไม่ควรยกเลิกสิทธิ์ 25% ของรัฐในการร่วมสำรวจระบบ PSC

นอกจากนี้ ทาง คปพ. ยังระบุถึงความไม่เหมาะสมกรณีที่ข้าราชการเข้าไปเป็นคณะกรรมการบริหารในรัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชนเพราะมองว่าเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน อย่างกรณี กฟผ. มองว่า แม้จะไม่ถูกแปรรูป แต่มีการเข้าไปล้วงลูก และเข้าไปทำประกันกำไรให้นักลงทุน ส่วนประชาชนเป็นผู้แบกรับการประกันกำไร

นางสาวรสนา โตสิตระกูล กล่าวสนับสนุนโครงการพลังงานหมุนเวียนของกระทรวงพลังงานที่รัฐมนตรีฯวางไว้ให้ตอบโจทย์ 3 เรื่อง คือ ลดความเหลื่อมล้ำ ช่วยลดโลกร้อน และเรื่อง AI ส่วนเรื่องการสนับสนุนระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage) มองว่า รัฐตั้งภาษีแพงเกินไป พร้อมทั้งเสนอให้วางรากฐานให้ประชาชนเข้าถึงพลังงานโดยเสนอให้รัฐมนตรีฯ วางพื้นฐานให้คนเข้าถึงพลังงาน โดยใช้ Disruptive Technology และระบบ Net Metering สำหรับการรับซื้อไฟฟ้าโครงการโซลาร์รูฟท็อปในราคา 1.68 บาท/หน่วย มองว่าเป็นราคาที่ไม่จูงใจ


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ