ธปท.เผยผลตอบแทนพันธบัตร ธพว.มูลค่า 6 พันลบ.ที่ 1.5926%

ข่าวเศรษฐกิจ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 10:30 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ธปท.เผยผลการตอบแทนพันธบัตรธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ล่าสุด 11 ต.ค.2562 มูลค่า 6 พันลบ. อายุ 7 ปี อยู่ที่ 1.5926%

                ประกาศผลการประมูลซื้อตราสารหนี้
                ประมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2562
ThaiBMA                    SME26OA
ISIN CODE                  TH0731036A09
CFI Code                    DBFTFR
วันชำระเงิน                   16/10/62
วันครบกำหนด                   16/10/69
อายุ                       (7 ปี)
อัตราดอกเบี้ย(ร้อยละต่อปี)              1.55
อัตราส่วนดัชนีเงินเฟ้ออ้างอิง ณ วันชำระเงิน(เท่า)      -
วงเงินที่ประมูล(ล้านบาท)              6,000.00
วงเงิน CB ที่ได้รับการจัดสรร(ล้านบาท)         6,000.00
อัตราผลตอบแทนที่ประมูลได้(ร้อยละต่อปี)        1.523-1.620
อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยที่ประมูลได้(ร้อยละต่อปี)      1.5926
Bid Coverage Ratio                3.57
วงเงิน NCB ที่ได้รับการจัดสรร(ล้านบาท)          -

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ