รมว.พาณิชย์ ประชุมผู้บริหารกระทรวง เตรียมความพร้อมรับมืออภิปราย พ.ร.บ.งบประมาณปี 63

ข่าวเศรษฐกิจ Wednesday October 16, 2019 15:38 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รมว.พาณิชย์ ประชุมผู้บริหารกระทรวง เตรียมความพร้อมรับมืออภิปราย พ.ร.บ.งบประมาณปี 63

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์ (MOC Top Team) โดยมีประเด็นสำคัญสำหรับการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งคำของบประมาณปี 63 ของกระทรวงพาณิชย์อยู่ที่ 9,812 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ 62 เนื่องจากไม่ต้องมีภาระเรื่องงบจัดเก็บรักษาข้าวขององค์การคลังสินค้า (อคส.) และเน้นการจัดการงบประมาณตามแผนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ชุดปัจจุบัน

นายจุรินทร์ กล่าวว่า ที่ประชุมโดยอธิบดีกรมการค้าภายใน ได้รายงานผลการดำเนินงานของกรมการค้าภายใน รวมทั้งรายงานความคืบหน้าของ พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กรณีประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานราคายา เวชภัณฑ์ และค่าบริการการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนที่ได้มอบนโยบายไว้ตั้งแต่เริ่มเข้ารับตำแหน่ง ทั้งนี้เพื่อควบคุมและให้ความเป็นธรรมต่อประชาชน โดยทุกโรงพยาบาลต้องอยู่ในกรอบกฎหมายและต้องแจ้งค่ารักษา ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ และมีการแบ่งประเภทตามเกณฑ์สีเขียว เหลือง แดง จากราคาต่ำไปสูง ตลอดจนได้เชิญโรงพยาบาลที่ยังไม่เข้าเกณฑ์การแจ้งตามระเบียบมาชี้แจงก่อนประกาศให้ประชาชนทราบ และระหว่างนี้ได้ขอให้คณะบัญชี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ช่วยทำการศึกษาส่วนต่างระหว่างต้นทุนกับราคาเพื่อหามาตรฐาน โดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 3 เดือน

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือเรื่องสืบเนื่องนโยบาย คือ ความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือเกษตรกร โดยติดตามความคืบหน้าโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตรสำคัญ ได้แก่ ข้าว, ปาล์มน้ำมัน, ยางพารา, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง ซึ่งล่าสุดได้ดำเนินการโอนเงินโครงการประกันรายได้ให้เกษตรกรแล้วในสินค้าปาล์มน้ำมัน และข้าว จากนั้นจะเป็นยางพารา และมีแผนไปประชุมร่วม 3 ฝ่ายกับเกษตรกรเพื่อเดินหน้าเรื่องมันสำปะหลัง ที่ จ.นครราชสีมา และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่ จ.เพชรบูรณ์

ส่วนการยกระดับร้านค้าปลีกรายย่อยให้เป็น Smart โชห่วย และ E-commerce เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารร้านค้าโชห่วยโดยการใช้เทคโนโลยี การสนับสนุน SMEs ให้ใช้ช่องทาง social Media ในการจำหน่ายโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า, การเร่งรัดการส่งออก การส่งเสริมการค้าชายแดน ผลการลงพื้นที่ประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ชายแดนและแผนการ ดำเนินการ 6 เดือนแรก ปี2563 โดยกรมการค้าต่างประเทศ, แผนปฏิบัติการเร่งรัดการส่งออก แผนปฏิบัติการรองรับสงครามการค้า และ Brexit โดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า การขยายเครือข่ายทางการค้ากับแพลตฟอร์มในประเทศอื่นๆ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

นอกจากนั้น ยังมีเรื่องแผนการรุกตลาดใหม่ ความคืบหน้าการจัดคณะไปเยือนอิรักเพื่อขายข้าวและสินค้าอื่น แผนการขยายตลาดสินค้าเกษตรสู่ตลาดใหม่ ความคืบหน้าการศึกษาผลกระทบความตกลงทางการค้า สถานะการเจรจาล่าสุดของ CPTPP / FTA ไทยกับสหภาพยุโรป / RCEP ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, การเร่งรัดการจดทะเบียน GI และแผนการส่งเสริมและพัฒนาสินค้า GI โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา

พร้อมกันนี้ ยังได้ประชุมถึงความคืบหน้าการดำเนินการด้านเศรษฐกิจใหม่ ร่างแผนแม่บทการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ด้วย Big Data โดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า, การยกระดับการอำนวยความสะดวกทางการค้า E-filing การให้บริการต่างๆ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผ่านระบบออนไลน์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า, การเชื่อมต่อใบอนุญาตของกรมการค้าต่างประเทศ เข้ากับระบบ National Single Window รายงานสถานะปัจจุบันการเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบ NSW โดยกรมการค้าต่างประเทศ

มาตรการดูแลราคาสินค้าและบริการให้มีความเป็นธรรม และมาตรการดูแลค่าครองชีพ มาตรการที่ใช้สำหรับการดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภค การปรับปรุงระบบร้านธงฟ้าประชารัฐ (www.shop.moc.go.th) โครงการซื้อด้วยความมั่นใจ Buy With Confidence : BWC ผ่านใบรับรอง GIT การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจบริการ แผนการดำเนินการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาภาคธุรกิจบริการ ฐานข้อมูลและสถิติการค้าธุรกิจบริการ e-Logistics และแนวทางการพัฒนาธุรกิจบริการ การเจาะตลาดต่างประเทศเป้าหมายใน 4 เซคเตอร์สำคัญ คือ บริการสุขภาพและความงาม ดิจิทัลคอนเทนท์ โลจิสติกส์ การค้าบริการ สนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนนโยบาย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ