"จุรินทร์" เผยไทยประสบความสำเร็จในฐานะประธานอาเซียน ผลักดันเจรจา RCEP ได้ข้อยุตินำไปสู่แถลงการณ์ร่วม

ข่าวเศรษฐกิจ Monday November 4, 2019 17:31 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ กล่าวถึงผลการประชุมรัฐมนตรีความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership : RCEP) นัดพิเศษเมื่อวานนี้ว่า ถือว่าเป็นข่าวดี ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันที่จะให้นำแถลงการณ์ร่วมของผู้นำ 16 ประเทศ เข้าสู่การประชุมสุดยอดความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ ระดับภูมิภาค หรือ RCEP ครั้งที่ 3 ในช่วงเย็นนี้ เพื่อให้ผู้นำทุกประเทศได้พิจารณาร่วมกันในขั้นสุดท้าย ก่อนที่จะมีการแถลงการณ์อย่างเป็นทางการในช่วงค่ำของวันนี้

"การที่เราสามารถผลักดันการเจรจาในข้อบทต่างๆ จนเป็นที่ยุติได้จากเดิมยุติได้ 7-8 ข้อบท นำไปสู่ยุติได้ถึง 20 ข้อบท ถือเป็นความก้าวหน้าอย่างยิ่ง และนำไปสู่การแถลงการณ์ร่วมของผู้นำได้ ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของทุกประเทศ" นายจุรินทร์ กล่าว

นายจุรินทร์ กล่าวว่า ที่ประชุมรัฐมนตรีอาร์เซ็ปเมื่อวานนี้มีเจตจำนงค์ร่วมกันที่จะดำเนินการในการเจรจาเปิดตลาดในระดับทวิภาคีของสองประเทศคู่เจรจาที่ยังมีบางประเทศยังไม่สามารถตกลงกันได้ให้ดำเนินการเจรจาให้แล้วเสร็จในสิ้นปีนี้ เพื่อที่จะสามารถลงนามได้ในปีหน้าในช่วงที่เวียดนามทำหน้าที่ประธานอาเซียนต่อไป ส่วนรายละเอียดของแต่ละประเทศ ทั้งจีนหรืออินเดีย ส่วนตัวไม่ขอให้รายละเอียด ควรให้แต่ละประเทศนั้นเป็นผู้ชี้แจงเอง

นายจุรินทร์ กล่าวว่า ความสำเร็จที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพอาเซียนปีนี้ โดยเฉพาะการผลักดัน 3 เสาหลักด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย เรื่องแรกคือการเตรียมการรับมือกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือที่เรียกว่า 4IR เรื่องที่ 2 คือความเชื่อมโยงในระหว่างภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะการส่งสินค้าเข้าออก ให้สามารถอำนวยความสะดวกโดยใช้ระบบอิเล็คทรอนิกส์เป็นด้านหลัก และเรื่องที่ 3 คือการเดินหน้าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการประมง

โดยทั้ง 3 เรื่องนี้มี 13 ประเด็นย่อย สามารถผลักดันให้สำเร็จได้แล้ว 10 ประเด็น เหลือค้างอยู่ 3 ประเด็น ซึ่งคาดว่า 3 ประเด็นนี้จะสามารถดำเนินการสำเร็จได้ภายในสิ้นปีนี้ ในสามประเด็นที่เหลือ ได้แก่ เรื่อง ASEAN single window การส่งสินค้าเข้าออกโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ต้องมีการตรวจซ้ำซ้อนทำให้การส่งสินค้าข้ามแดนผ่านด่านเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ไม่ต้องใช้เอกสาร ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบอิเล็คทรอนิกส์ ในการอนุมัติการค้าผ่านแดนได้เร็ว กับเรื่องแนวทางการพัฒนานวัตกรรมของอาเซียน ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์เป็นเจ้าภาพ และคาดว่าจะจบสิ้นในปีนี้ และ เรื่องที่ 3 คือ การส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกันโดยใช้อาหารเป็น ตัวดึงดูดนักท่องเที่ยว ที่กระทรวงท่องเที่ยวเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสามเรื่องที่ค้างอยู่มั่นใจว่าจะเสร็จสิ้นในปีนี้ความสำเร็จโดยเฉพาะในเรื่องเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ยังมีการลงนามในพิธีสารต่างๆ ที่มีการปรับปรุงให้มีความทันสมัยมากขึ้น เช่น การปรับปรุงในเรื่องของการค้าและบริการของอาเซียนให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับหลักการของ WTO และการปรับปรุงข้อตกลงในเรื่องของการลงทุนให้มีความทันสมัยขึ้น รวมถึงการลงนามในพิธีสารว่าด้วยกลไกปรับปรุงการระงับข้อพิพาทของอาเซียน ซึ่งสอดคล้องกับหลักของ WTO เช่นเดียวกัน คือมีการปรับปรุงกลไกการระงับข้อพิพาทให้มีความชัดเจนขึ้นของนักลงทุนทางการค้า ซึ่งทั้งหมดถือความสำเร็จในช่วงที่ไทยเป็นเจ้าภาพส่วนของเศรษฐกิจ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ