ไทยเป็นเจ้าภาพจัดเวที Special SOME ชาติอาเซียนหารือทำแผนความร่วมมือด้านพลังงาน ช่วง 21-22 ม.ค.

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday January 21, 2020 17:13 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดเวที Special SOME ชาติอาเซียนหารือทำแผนความร่วมมือด้านพลังงาน ช่วง 21-22 ม.ค.

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงานสมัยพิเศษและการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง (Special Senior Officials Meeting on Energy and Associated Meetings: Special SOME) ระหว่างวันที่ 21-22 ม.ค.63 ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดำเนินการตามแผนความร่วมมือด้านพลังงานอาเซียนต่อเนื่องจากการที่ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงาน และการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานและการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้องเมื่อเดือน มิ.ย.และ ก.ย.ตามลำดับในปี 62 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นปีที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียน

การจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงานสมัยพิเศษและการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ ได้หารือเชิงนโยบายความร่วมมือพลังงานระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนภายใต้แผนปฏิบัติการด้านพลังงานอาเซียน (ASEAN Plan of Action on Energy Cooperation) ในประเด็น 7 สาขาด้านพลังงาน และ 1 เครือข่ายความร่วมมือที่สำคัญ ประกอบด้วย

1.การเชื่อมโยงโครงข่ายพลังงานไฟฟ้าอาเซียน (ASEAN Power Grid: APG) 2.การเชื่อมโยงท่อส่งก๊าซธรรมชาติอาเซียน (Trans-ASEAN Gas Pipeline: TAGP) 3.การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด (Clean Coal Technology) 4.ความร่วมมือพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (Nuclear Energy Cooperation) 5.การพัฒนาพลังงานทดแทน (Renewable Energy) 6.การส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและอนุรักษ์พลังงาน (Energy Efficiency and Conservation) และ 7.การร่วมมือนโยบายและแผนพลังงานในภูมิภาค (Regional Energy Policy and Planning: REPP)

รวมถึงความร่วมมือเครือข่ายการกำกับกิจการพลังงาน (ASEAN Energy Regulatory Network: AERN) ซึ่งในแต่ละสาขาความร่วมมือจะมีโครงการและกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงาน การพัฒนาพลังงานเพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจและการส่งเสริมพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในอาเซียน

นอกจากนี้ ได้จัดประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือการซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง ลาว ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ (LTMS-PIP) ซึ่งทั้ง 4 ประเทศหารือถึงการขยายความร่วมมือการซื้อขายไฟฟ้ากันอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานในภูมิภาคอาเซียนต่อไป ทั้งนี้ ประเทศไทยในฐานะที่ตั้งอยู่ในจุดศูนย์กลางของภูมิภาค ก็มีความพร้อมที่จะเป็นจุดเชื่อมโยงทางพลังงานของภูมิภาค (Regional Energy Connector) ทั้งด้านพลังงานไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ และพลังงานทดแทน


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ