ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คงคาดการณ์ส่งออกไทยปี 63 หดตัวต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ที่ -1.0% หลังบาทแข็งค่ากว่าคู่ค้า

ข่าวเศรษฐกิจ 22 มกราคม พ.ศ. 2563 18:09 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ยังคงมุมมองประมาณการมูลค่าส่งออกสินค้าไทยในปี 2563 ว่าจะยังหดตัวต่อเนื่องเป็นปีที่สองที่ -1.0% YoY (กรอบประมาณการอยู่ในช่วง -2.0% ถึง 1.0%) โดยให้น้ำหนักกับประเด็นเรื่องการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและแนวโน้มการแข็งค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นๆ ของประเทศคู่แข่งทางการค้า

โดยในปัจจุบันเงินบาทเฉลี่ยตั้งแต่ต้นปี 2563 (ถึงวันที่ 22 ม.ค.63) อยู่ที่ระดับ 30.28 บาท/ดอลลาร์ แม้จะอ่อนค่าลงจากช่วงสิ้นปี 2562 แต่นับเป็นระดับที่แข็งค่ากว่าค่าเฉลี่ยในปี 2562 ที่อยู่ที่ระดับ 31.05 บาท/ดอลลาร์ฯ ขณะที่ประเด็นข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนแม้จะลดระดับความตึงเครียดลงบ้าง หลังทั้งสองประเทศบรรลุความตกลงทางการค้าระยะแรก (Phase 1) ร่วมกันแต่คงไม่ได้เปลี่ยนภาพการค้าโลกในปี 2563 อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องด้วยเงื่อนไขความตกลงทางการค้าในเฟสแรกเป็นการลดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจีนเพียงบางส่วนเท่านั้น ซึ่งทำให้สินค้าจีนส่วนใหญ่ยังเผชิญอัตราภาษีในปี 2563 ไม่แตกต่างไปจากปีก่อนหน้ามากนัก

ขณะที่การส่งออกสินค้าไทยในปี 2562 มีมูลค่ารวมอยู่ที่ 246,244.5 ล้านดอลลาร์ หดตัว -2.65% เมื่อเทียบกับปี 2561 ส่วนการนำเข้าสินค้าไทยในปี 2562 มีมูลค่ารวมอยู่ที่ 236,639.9 ล้านดอลลาร์ หดตัว -4.66% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ทำให้มูลค่าการค้าระหว่างประเทศของไทยเกินดุล 9,604.6 ล้านดอลลาร์ นับเป็นการเกินดุลการค้าติดต่อกันเป็นปีที่ 5 ของไทย (นับตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา)

ส่วนมูลค่าการส่งออกสินค้าไทยในเดือน ธ.ค.62 อยู่ที่ 19,154 ล้านดอลลาร์ หดตัว -1.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แม้จะหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 แต่เป็นอัตราที่น้อยลงเมื่อเทียบกับเดือน พ.ย.62 โดยรายสินค้าส่งออกสำคัญที่หดตัวสูงในเดือน ธ.ค.62 ได้แก่ ข้าว (หดตัว -41.14% YoY) ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง (หดตัว -24.03% YoY) รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ (หดตัว -14.58% YoY) รวมไปถึงสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมันอย่างเคมีภัณฑ์ (หดตัว -22.37% YoY) และเม็ดพลาสติก (หดตัว -8.91% YoY)

อย่างไรก็ตาม มูลค่าการส่งออกสินค้าไทยไปยังตลาดจีนและสหรัฐฯ กลับมาเติบโตอย่างก้าวกระโดดในเดือน ธ.ค.62 ที่ 7.3% YoY และ 15.6% YoY ตามลำดับ ซึ่งน่าจะเป็นผลของปัจจัยชั่วคราว โดยการส่งออกสินค้าไทยไปสหรัฐฯ ขยายตัวดีในเดือนสุดท้ายของปี 2562 ส่วนหนึ่งมาจากฐานการส่งออกเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบที่ต่ำในปีก่อนจากอุปสงค์อิเล็กทรอนิกส์โลกที่ชะลอตัวในช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีไปสู่ 5G ส่วนของการส่งออกสินค้าไทยไปจีนในเดือน ธ.ค.62 นั้น ส่วนหนึ่งมีการเร่งนำเข้าสินค้าบางรายการก่อนช่วงเทศกาลตรุษจีนในเดือน ม.ค.63 นอกจากนี้การส่งออกผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้งไปจีน ขยายตัวสูงถึง 110.01% YoY ซึ่งมาจากการนำเข้าลำไยและทุเรียน (ทั้งสดและแช่แข็ง) ที่เพิ่มขึ้นของจีนเป็นสำคัญ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ