อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

ข่าวเศรษฐกิจ Friday May 22, 2020 16:24 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ของธนาคารพาณิชย์

ธนาคาร                      MOR    MLR    MRR   สูงสุด*   ผิดนัด*   บัตรเครดิต
ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ
กรุงเทพ                     5.875   5.25   5.75   18.00   20.75     18.00
กรุงไทย                      5.82   5.25   6.22   16.22   20.00       -
กสิกรไทย                     6.22   5.60   6.10   21.50   23.50     18.00
ไทยพาณิชย์                    5.845   5.25   5.995   28.00   28.00     18.00
กรุงศรีอยุธยา                    5.95   5.58   6.05   21.00   28.00       -
ทหารไทย                     6.275   6.25   6.63   28.00   28.00     18.00
ยูโอบี                       6.80   6.60   7.35   28.00   28.00     18.00
ซีไอเอ็มบี ไทย                   6.85   6.35   7.35   28.00   28.00     18.00
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)              7.70   7.475     -   15.00   15.00       -
ธนชาต                      6.275   6.25   6.63   14.13   18.00  9.90-18.00
ทิสโก้                       6.65   6.60   6.975   36.00   36.00       -
เมกะ สากลพาณิชย์                  6.50   6.00   6.25   12.00   15.00       -
เกียรตินาคิน                    6.70   6.65   6.90   28.00   28.00       -
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์                  7.25   6.625   7.35   18.00   18.00       -
ไอซีบีซี (ไทย)                   7.025   6.75   7.275   21.00   21.00     18.00
ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย                8.28   8.10    8.8   35.00   36.00       -
แห่งประเทศจีน(ไทย)                 7.75   6.50   7.00   12.75   22.25     18.00
ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน)        7.55   7.55     -   20.00   20.00       -
ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย)             6.875   6.00   7.625   15.00   15.00       -
เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ       6.7468  6.3489  6.8382  21.8737  23.6053     18.00

หมายเหตุ เป็นข้อมูลล่าสุดที่ ธปท.ได้รับจากธนาคารพาณิชย์ ณ เวลาประมาณ 12.00 น.

* ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2548 ไม่รวมอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ

"-" หมายถึง ไม่มีบริการสำหรับธุรกรรมนี้

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ