พาณิชย์ เล็งห้ามนำเข้ารถจักรยานยนต์ใช้แล้วป้องกันมลพิษและความปลอดภัย

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday October 22, 2020 10:49 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างดำเนินการยก เลิกประกาศฯ เรื่อง การนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 113) พ.ศ.2539 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2539 โดยเป็นการปรับปรุงมาตรการควบคุมการนำเข้ารถจักรยานยนต์ใช้แล้ว ประกอบด้วย รถจักรยานยนต์ใช้แล้ว รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าใช้แล้ว รถโมเพ็ดใช้แล้ว (Used Moped) รถจักรยานไฟฟ้าใช้แล้ว และรถจักรยานยนต์โบราณที่มีอายุเกิน 100 ปี แต่ไม่รวมถึงรถพ่วงข้างที่ไม่ได้ ติดตั้งมาพร้อมกับตัวรถ เพื่อป้องกันปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน และปรับลดขั้นตอนการนำเข้ารถ จักรยานยนต์ใช้แล้วบางประเภทเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า เพื่อให้การออกกฎหมายดังกล่าวเป็นไปด้วยความรอบคอบ จึงขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งผู้สนใจร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ ฉบับดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ www.dft.go.th. ได้ตั้งแต่ วันนี้จนถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามที่ DFT Call Center โทร 1385 หรือกองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป กรมการค้าต่างประเทศ โทร 0 2547 5124

"ขณะนี้ได้ยกร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้รถจักรยานยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าต้องห้ามในการนำเข้ามาในราช อาณาจักร พ.ศ. .... เรียบร้อยแล้ว และจะมีการจัดทำประชาพิจารณ์ระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม ? 4 พฤศจิกายน 2563 ก่อนเสนอคณะ รัฐมนตรีพิจารณาต่อไป" นายกีรติ กล่าว

สำหรับรถจักรยานยนต์ใช้แล้วที่ได้รับการยกเว้นให้นำเข้าภายใต้กำกับดูแลของหน่วยงานอื่นเพื่อปรับลดขั้นตอนการทำงาน

    หน่วยงาน             ประเภทการนำเข้า             การกำกับดูแล
1.กระทรวงการต่างประเทศ  1)รถจักรยานยนต์ใช้แล้วที่นำเข้าโดยสถานเอกอัครราชทูต  ออกหนังสือรับรองประกอบพิธีการศุลกากร
             สถานกงสุลใหญ่ องค์การระหว่างประเทศ สำนักงานการค้า
             และเศรษฐกิจของต่างประเทศ องค์กรต่างประเทศที่ได้รับ
             เอกสิทธิ์หรือบุคคลซึ่งได้รับเอกสิทธิ์
            2)รถจักรยานยนต์ใช้แล้วทุกชนิดที่ได้รับบริจาคจากต่างประเทศ
             ภายใต้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ


2.กรมศุลกากร       3)รถจักรยานยนต์ใช้แล้วที่นำเข้าหรือส่งออกเป็นการชั่วคราว เป็นไปตามกฎหมายศุลกากร
             (รวมรถที่ใช้ประโยชน์สุทธินำกลับ รถเพื่อจัดแสดง และ
              รถเพื่อการท่องเที่ยว)
            4)รถจักรยานยนต์ใช้แล้วที่ไม่สามารถจดทะเบียนหรือนำเข้า
             ไปในต่างประเทศได้

3.กรมสรรพสามิต      5)รถจักรยานยนต์ใช้แล้วที่นำเข้าเพื่อเป็นต้นแบบสำหรับ   ออกหนังสือรับรองประกอบพิธีการศุลกากร
             การวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ

4.กรมศิลปากร       6)รถจักรยานยนต์ใช้แล้วที่นำเข้าเพื่อจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์  ออกหนังสือรับรองประกอบพิธีการศุลกากร

5.กระทรวงกลาโหม     7)รถจักรยานยนต์ใช้แล้วที่เป็นยุทธภัณฑ์         เป็นไปตามกฎหมายกระทรวงกลาโหม

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ