ก.เกษตรฯ คุมเข้มกระบวนการผลิตทุเรียนป้องกันปนเปื้อนเชื้อโควิด หนุนส่งออกไปจีนฉลุย

ข่าวเศรษฐกิจ Wednesday February 24, 2021 13:42 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ก.เกษตรฯ คุมเข้มกระบวนการผลิตทุเรียนป้องกันปนเปื้อนเชื้อโควิด หนุนส่งออกไปจีนฉลุย

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ช่วงเดือนมีนาคมเป็นต้นไปจะเข้าสู่ฤดูกาลผลไม้ในภาคตะวันออกให้ผลผลิต โดยเฉพาะทุเรียนซึ่งจะมีผลผลิตออกมากที่สุดในช่วงเดือนเมษายน โดยประเทศจีนเป็นตลาดนำเข้าทุเรียนผลสดที่ใหญ่สุด ซึ่งจากรายงานของฝ่ายเกษตรประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว พบว่าในปี 2563 ที่ผ่านมา จีนนำเข้าทุเรียนผลสดจากไทยปริมาณทั้งสิ้น 575,000 ตัน คิดเป็นมูลค่าถึง 69,000 ล้านบาท ส่งผลให้ทุเรียนครองแชมป์ผลไม้นำเข้าอันดับ 1 ของจีนแซงหน้าการนำเข้าเชอรี่ผลสดทั้งปริมาณและมูลค่า แม้ปริมาณการนำเข้าจะลดลงไป 5% เมื่อเทียบกับปี 2562 แต่มูลค่ากลับเพิ่มมากขึ้นถึง 44% โดยทุเรียนมีสัดส่วนมูลค่าการนำเข้าสูงถึง 23% เมื่อเทียบกับมูลค่าการนำเข้าผลไม้หลักทั้งหมดจากต่างประเทศของจีน

อย่างไรก็ตาม แม้ทุเรียนไทยจะเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคชาวจีนก็ตาม แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ได้กำชับให้กรมวิชาการเกษตรติดตามผลการดำเนินงานการส่งออกในฤดูกาลผลิต 2564 อย่างใกล้ชิด เนื่องจากที่ผ่านมาเคยมีการนำเสนอข่าวว่าประเทศจีนระงับการนำเข้าทุเรียนจากประเทศไทยสาเหตุจากตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 ในตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งทุเรียน ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้ประสานงานกับอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายเกษตร) ประจำกรุงปักกิ่งและได้รับหนังสือตอบยืนยันกลับมาว่ารัฐบาลจีนไม่เคยระงับการนำเข้าทุเรียนจากไทยเนื่องจากตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ที่ผ่านมาแม้จีนจะยังไม่เคยตรวจพบปัญหาการปนเปื้อนของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสินค้าเกษตรจากไทย แต่กรมวิชาการเกษตรได้จัดทำแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับโรงคัดบรรจุผลไม้ เพื่อให้ผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุผลไม้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ โดยยึดตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่จีนยอมรับและแนะนำให้ประเทศคู่ค้าปฏิบัติด้วยเช่นกัน เพื่อควบคุมสุขอนามัยของพนักงานและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ผลิต โดยกรมวิชาการเกษตรได้จัดทำเอกสารการดำเนินการดังกล่าวทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาจีนส่งให้สำนักงานศุลกากรของจีนทราบแล้ว พร้อมยืนยันว่าไทยได้ให้ความสำคัญกับการควบคุมเชื้อไวรัสโควิด-19 ในผลไม้ส่งออกตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง โดยดำเนินการตามแนวทางของ WHO และ FAO เพื่อตอกย้ำให้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยของผลไม้ไทยในปี 2564

สำหรับในปี 2564 กรมวิชาการเกษตรไม่เพียงแต่จะเข้มงวดการตรวจศัตรูพืชในผลผลิตเท่านั้น แต่ยังเน้นการตรวจทุเรียนด้อยคุณภาพหรือทุเรียนอ่อน รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมอบหมายให้สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จันทบุรี (สวพ.6) ร่วมกับหน่วยงานกรมวิชาการเกษตรในพื้นที่ภาคตะวันออก จัดเจ้าหน้าที่เป็นกำลังเสริมให้บริการเพิ่มจากเดิมจำนวนถึง 2 เท่า เพื่อปฏิบัติงานออกใบรับรองสุขอนามัยพืชร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชให้เป็นด้วยความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดย สวพ.6 จะรับภารกิจหลักตรวจทุเรียนอ่อนและกำกับดูแลการใช้ใบรับรอง GAP ของผู้ส่งออก เพื่อผลักดันการส่งออกผลไม้ของภาคตะวันออกที่มีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน GAP และ GMP ซึ่งสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในแต่ละปีจำนวนมาก รวมทั้งยังสามารถรักษาตลาดทุเรียนไทยในประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดนำเข้าทุเรียนที่ใหญ่เป็นอันดับ 1 ของไทยได้ต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ