ครม.ผ่านร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของเล่นเน้นคุณภาพ-ความปลอดภัย

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday June 22, 2021 16:31 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของเล่นต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อเป็นการปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของเล่นให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีการผลิตในปัจจุบัน รวมถึงส่งเสริมการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของเล่นภายในประเทศให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย โดยให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 180 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ทั้งนี้ ผู้ทำหรือผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของเล่น และผู้รับใบอนุญาตทำหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของเล่น จะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามมาตรฐานที่กำหนดใหม่ก่อนวันที่กฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดังกล่าวต้องเป็นไปตามมาตรฐานมีผลใช้บังคับ รวมถึงผู้จำหน่ายจะต้องจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของเล่นที่ได้รับอนุญาตและเป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งจะทำให้ประชาชนได้ใช้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของเล่นที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และคุ้มครองสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ